INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – JAK MOŻESZ NA TYM SKORZYSTAĆ?

triangle

Rachunki za energię obniżone nawet do 0 zł

Nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii wprowadza wiele korzyści finansowych dla posiadaczy domowych instalacji fotowoltaicznych. Dzięki własnej instalacji fotowoltaicznej można znacząco obniżyć rachunki za energię kupowaną od zakładu energetycznego.

Rozwiń

Nowe prawo wprowadza dla posiadaczy małych instalacji fotowoltaicznych bardzo korzystny sposób rozliczania kosztów zakupu energii z sieci, określany jako net-metering.
W uproszczeniu net-metering oznacza, że odbiorca prądu płaci wyłącznie za różnicę pomiędzy energią pobraną z sieci, a energią wytworzoną w instalacji fotowoltaicznej i oddaną do sieci. Nawet niewielka instalacja fotowoltaiczna w Polsce wytwarza więcej energii niż wynosi roczne zapotrzebowanie na prąd przeciętnego gospodarstwa domowego. To oznacza, że dla wielu użytkowników domowych instalacji fotowoltaicznych koszty zakupu energii z sieci spadną do zera.
Zakład energetyczny nadal będzie pobierał tzw. opłatę dystrybucyjną za całkowitą ilość energii dostarczonej do gospodarstwa domowego. Jednak dzięki wykorzystaniu na własne potrzeby części energii pochodzącej z instalacji fotowoltaicznej zmniejszy się pobór prądu z sieci, a tym samym kwota opłaty dystrybucyjnej znacząco spadnie.
Korzystając z naszego kalkulatora możesz sprawdzić jakie oszczędności na zakupie energii elektrycznej zapewni Ci domowa instalacja fotowoltaiczna w okresie 20 lat.

triangle

Ochrona przed podwyżkami cen energii

Domowa instalacja fotowoltaiczna działa jak wieloletnia polisa ubezpieczeniowa, która chroni przed wzrostem kosztów zakupu energii elektrycznej z sieci.

Rozwiń

Obniżenie rachunku za prąd oznacza, że zmniejszą się także negatywne konsekwencje finansowe wynikające z zapowiadanych na najbliższe lata wzrostów cen energii. Posiadanie domowej mikroinstalacji fotowoltaicznej, która w 100% pokrywa zapotrzebowanie na prąd może nawet całkowicie zniwelować odczuwanie podwyżek cen energii.

Korzystając z naszego kalkulatora możesz sprawdzić jak rosną Twoje oszczędności wynikające z posiadania własnej instalacji fotowoltaicznej w zależności od tempa wzrostu cen energii.

triangle

Dodatkowy przychód ze sprzedaży nadwyżek energii

Co dzieje się z nadwyżką energii wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej? Zgodnie z nowym prawem zakład energetyczny ma obowiązek odkupienia od właściciela domowej instalacji fotowoltaicznej niewykorzystanej nadwyżki energii, która zostanie wprowadzona do sieci.

Rozwiń

Energia wytwarzana w domowej instalacji fotowoltaicznej jest częściowo wykorzystywana na potrzeby własne, a w części kompensuje pobór energii z sieci zgodnie z opisaną powyżej zasadą net-meteringu. Często jednak, co obrazuje zamieszony obok wykres, energia wytwarzana w domowej instalacji fotowoltaicznej będzie przewyższać ilość energii zużytej na potrzeby własne i kompensującej dodatkowy pobór energii z sieci. Niewykorzystana nadwyżka energii jest kupowana przez lokalny zakład energetyczny.


Obecnie cena za oddawaną do sieci energię elektryczną wynosi kilkanaście groszy za kWh, ale dla instalacji uruchomionych po 1 lipca 2016 r. kwota ta wzrośnie do 65 gr/kW albo 75 gr/kWh, w zależności od wielkości instalacji.

UWAGA: Obowiązujące od 1 lipca 2016 r. podwyższone taryfy gwarantowane będą zapewnione tylko dla pierwszych 800MW mikroinstalacji. Warto już dzisiaj zadbać o to, aby zmieścić się we wspomnianym limicie.

Korzystając z naszego kalkulatora możesz sprawdzić ile zyskasz na sprzedaży nadwyżek energii z własnej instalacji fotowoltaicznej.

triangle

Ile to kosztuje?

Oferujemy naszym Klientom niskie ceny za kompleksowe wykonanie instalacji fotowoltaicznej z najwyższej jakości komponentów. Zajmujemy się całym procesem inwestycyjnym – od zaprojektowania do uruchomienia instalacji.

Rozwiń

Koszt zakupu instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem zależy m.in. od rodzaju wykorzystanych komponentów, sposobu montażu paneli (instalacja naziemna jest droższa od instalacji dachowej), rodzaju dachu (montaż na dachu płaskim jest zazwyczaj droższy od montażu na dachu spadzistym), rodzaju pokrycia dachowego (montaż na dachu pokrytym dachówką ceramiczną jest droższy niż montaż na dachu pokrytym blachodachówką). Aby uzyskać precyzyjne informacje o kosztach Twojej instalacji zapraszamy do kontaktu z nami. Na podstawie krótkiej rozmowy możemy precyzyjnie oszacować koszt inwestycji.

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem szczegółowych informacji skontaktuj się z nami w dogodny dla Ciebie sposób. Kontakt

triangle

Jak sfinansować zakup instalacji fotowoltaicznej?

Oprócz typowej sprzedaży instalacji wraz z usługą montażu oferujemy naszym Klientom możliwość sfinansowania zakupu z wykorzystaniem instrumentów finansowania długoterminowego. Zapewnimy każdemu Klientowi możliwość korzystania z instalacji fotowoltaicznej bez konieczności ponoszenia z góry całych kosztów jej zakupu.

Rozwiń

Proponujemy naszym Klientom zakup instalacji fotowoltaicznej w ramach wszelkich uruchomionych w Polsce programów finansowania mikroinstalacji OZE m.in. programu „Prosument” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 40% dotacją, dofinansowania z budżetów miejskich (np. m.st. Warszawa – dotacja 40%), Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (np. na terenie województwa mazowieckiego – dotacja 25%) lub Regionalnych Programów Operacyjnych. Nasi doradcy na bieżąco monitorują możliwości pozyskania funduszy dla klientów Twojej Energii na terenie całej Polski. Pomagamy w pozyskaniu dotacji – bez pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat.
te_slider_4

Dla naszych klientów przygotowaliśmy również ofertę z kredytem na preferencyjnych warunkach w Banku Credit Agricole, z oprocentowaniem 0,5% miesięcznie do 96 miesięcy – bez prowizji oraz bez żadnych dodatkowych opłat. Kupując instalację fotowoltaiczną w naszej ofercie z nisko oprocentowanym kredytem, Klienci zyskują możliwość korzystania z obowiązujących od 1 lipca 2016 r. taryf gwarantowanych i odsprzedawania nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej w cenie 65 gr/kWh lub 75 gr/kWh, w zależności od wielkości instalacji.media-ca-logo_6514

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się więcej już dzisiaj! Nasze biuro czynne jest w godz. 10:00 - 21:00!

Skontaktuj się z nami