blog-zdj
Blog
40053774_2146557405560381_1253984060766683136_n

We wrześniu ruszył kolejny nabór wniosków na dofinansowanie fotowoltaiki w Warszawie. Miasto znów udziela bezzwrotnych 40 proc. dotacji na montaż paneli słonecznych – nawet do 15 tys. zł. Cieszymy się, że znów możemy brać w tym udział i zmieniać stolicę – na zasilaną czystą energią. Jakie wyniki miał dotychczas ten program? W samym 2018 r. z budżetu stolicy dofinansowano już prawie 2 tys. proekologicznych inwestycji. 1265 z nich ma przyczynić się do zredukowania smogu, który dusi miasto. Łącznie mieszkańcy stolicy otrzymali wsparcie ponad 17 mln złotych. A przed nami jeszcze więcej. Najwięcej dotacji miasto przyznało inwestycjom polegającym na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. W 2016 r. zrealizowano 170 tego typu projektów z udziałem dofinansowania miejskiego. Rok temu zrealizowano już 546 takich projektów (na łączną kwotę ponad 6,3 mln zł). W ostatnim naborze, do marca 2018 r. złożono 785 tego typu wniosków. Miasto ma wesprzeć je kwotą prawie 11 mln złotych. 666 z tych inwestycji dotyczy montażu instalacji fotowoltaicznych – na łączną […]

Czytaj więcej
kinzig-fischer-bach-black-forest-water-158316

Nasi zachodni sąsiedzi z roku na rok biją kolejne rekordy w pozyskiwaniu energii z OZE. Niemcy są liderem w Europie pod względem zainstalowanego potencjału fotowoltaiki. Są też drugim największym producentem energii słonecznej na świecie – łączna moc elektrowni fotowoltaicznych na koniec 2016 roku wynosiła ponad 41 GW. Mają również ambitne plany: do 2050 roku kraj chce polegać w 80% na energii odnawialnej. Jak mogą być dla nas przykładem? Według Niemieckiej Federacji Energii Odnawialnej, w pierwszych miesiącach 2017 roku ponad 35 procent energii elektrycznej pochodziło z odnawialnych źródeł energetycznych – o 2,4 proc. więcej w stosunku do 2016 roku. 30 kwietnia 2017 roku Niemcy pobili też narodowy rekord: 85% całej energii konsumowanej w kraju pochodziło tego dnia z OZE. Dużą część tej produkcji stanowi fotowoltaika, na którą składają się zarówno panele słoneczne na dachach budynków, jak i wielkie farmy solarne o mocach ponad 100 MW, jak np. w Meuro , Neuhardenberg czy w Templin . Łączny potencjał elektrowni słonecznych w Niemczech na koniec 2016 r. wyniósł ponad 41 […]

Czytaj więcej
pexels-photo-45072

Czytając rachunek za prąd, zazwyczaj skupiamy się na tym, aby jak najszybciej znaleźć pogrubioną kwotę całościowej wpłaty. Zależy nam na oszczędności czasu. Jeśli jednak na rachunkach za energię, chcemy oszczędzać pieniądze, warto przyjrzeć im się bliżej i dowiedzieć się, z czego ten koszt się składa. Na początku naszej faktury za prąd znajdują się informacje o adresacie, sprzedawcy energii oraz o kwocie do zapłaty. Kolejne, wyszczególnione na rachunku pozycje to opłaty za faktyczne zużycie energii (1) oraz opłaty związane z jej dystrybucją (2). Pierwsza opłata ustalana jest na podstawie zużycia energii elektrycznej i jednostkową cenę za kWh. W tej części rachunku sprzedawca uwzględnia również stałą opłatę handlową. Cena 1 kWh energii elektrycznej ustalana jest przez naszego sprzedawcę energii. Opłaty związane z dystrybucją energii zawierają koszty dystrybucji i utrzymania sieci energetycznej. Regulowane są one przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wszystkie opłaty uwzględnione na fakturze dzielą się na stałe i zmienne, czyli te, które są niezależne lub są zależne od zużycia prądu. Na rachunku […]

Czytaj więcej