blog-zdj
Blog
7

Każda instalacja fotowoltaiczna posiada zabezpieczenia, które chronią ją przed czynnikami atmosferycznymi, losowymi wypadkami oraz dostępem osób nieupoważnionych. Warto poznać wszystkie typy zabezpieczeń instalacji, po to żeby czuć się bezpiecznie i komfortowo. Głównym elementem instalacji fotowoltaicznej jest falownik, który kontroluje jej pracę. Oprócz zamiany prądu stałego (takiego jak np. w bateriach) na prąd zmienny (taki jak np. w gniazdku elektrycznym) falownik jest urządzeniem czuwającym nad prawidłowym funkcjonowaniem całego systemu fotowoltaicznego. W większości falowników istnienie możliwość połączenia z siecią internetową, a niektóre modele posiadają dodatkowo moduł Wi-Fi służący do komunikacji bezprzewodowej, dzięki czemu stan naszej instalacji możemy kontrolować przez Internet. Monitoring instalacji dostępny jest również stacjonarnie – o każdej nieprawidłowości informuje nas elektroniczny wyświetlacz na falowniku. Samo urządzenie zabezpieczone jest estetycznie wyglądającą obudową uniemożliwiającą dostanie się do środka dzieciom oraz osobom nieupoważnionym. Bardzo ważnym elementem zabezpieczenia systemu fotowoltaicznego jest ochrona zwarciowa. Jeżeli na przykład jeden z paneli zostaje zacieniony lub zasłonięty, stwarza to zagrożenie dla działania całej instalacji. W tym przypadku, powodem […]

Czytaj więcej
IMG_4933-p

Wyróżniamy kilka rodzajów systemów fotowoltaicznych, z których najbardziej znane to: on-grid, off-grid oraz hybrydowy. Każdy z nich dostosowany jest do różnych potrzeb użytkowników – gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych. Panele fotowoltaiczne składają się z mniejszych, połączonych ze sobą modułów, w których zachodzi proces zamiany energii słonecznej na energię elektryczną. Obudowa chroni moduły przed zanieczyszczeniami, korozją i warunkami atmosferycznymi. Inwerter (przekształtnik), który montowany jest w środku budynku lub na jego fasadzie, zamienia prąd stały wyprodukowany w zespołach modułów na prąd zmienny, który ma parametry zgodne On-grid to system obecnie najpopularniejszy i najbardziej wydajny w naszych warunkach klimatycznych. Jego cechą jest możliwość magazynowania wyprodukowanej energii w sieci. W razie pochmurnego dnia, instalacja może w każdej chwili automatycznie, bez udziału użytkownika nadwyżkę odebrać. Ten system jest najbardziej rozpowszechnionym i ekonomicznym rozwiązaniem. Instalacja typu off-grid jest instalacją niepodłączoną do sieci. Nadwyżki wyprodukowanej energii są magazynowane w akumulatorach i wykorzystywane w nocy lub w sytuacji, gdy zasilanie z jakiegoś powodu zostało zatrzymane. Taki typ […]

Czytaj więcej
DCIM100MEDIA

Dlaczego właśnie ogniwa fotowoltaiczne? Każdy człowiek wpływa na środowisko naturalne. Nie zawsze jednak wiemy w jakim zakresie. Popularnością cieszą się informacje o segregacji odpadów lub oszczędzaniu wody. Jest jednak znacznie więcej ważnych obszarów, w których nasze decyzje oddziałują na środowisko.

Czytaj więcej