blog-zdj
Blog
IMG_4933-p

Wyróżniamy kilka rodzajów systemów fotowoltaicznych, z których najbardziej znane to: on-grid, off-grid oraz hybrydowy. Każdy z nich dostosowany jest do różnych potrzeb użytkowników – gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych. Panele fotowoltaiczne składają się z mniejszych, połączonych ze sobą modułów, w których zachodzi proces zamiany energii słonecznej na energię elektryczną. Obudowa chroni moduły przed zanieczyszczeniami, korozją i warunkami atmosferycznymi. Inwerter (przekształtnik), który montowany jest w środku budynku lub na jego fasadzie, zamienia prąd stały wyprodukowany w zespołach modułów na prąd zmienny, który ma parametry zgodne On-grid to system obecnie najpopularniejszy i najbardziej wydajny w naszych warunkach klimatycznych. Jego cechą jest możliwość magazynowania wyprodukowanej energii w sieci. W razie pochmurnego dnia, instalacja może w każdej chwili automatycznie, bez udziału użytkownika nadwyżkę odebrać. Ten system jest najbardziej rozpowszechnionym i ekonomicznym rozwiązaniem. Instalacja typu off-grid jest instalacją niepodłączoną do sieci. Nadwyżki wyprodukowanej energii są magazynowane w akumulatorach i wykorzystywane w nocy lub w sytuacji, gdy zasilanie z jakiegoś powodu zostało zatrzymane. Taki typ […]

Czytaj więcej
DCIM100MEDIA

Dlaczego właśnie ogniwa fotowoltaiczne? Każdy człowiek wpływa na środowisko naturalne. Nie zawsze jednak wiemy w jakim zakresie. Popularnością cieszą się informacje o segregacji odpadów lub oszczędzaniu wody. Jest jednak znacznie więcej ważnych obszarów, w których nasze decyzje oddziałują na środowisko.

Czytaj więcej