blog-zdj
Blog
house-money-capitalism-fortune-12619

Założenie własnej instalacji fotowoltaicznej, wbrew obiegowej opinii, wcale nie musi być kosztownym przedsięwzięciem. Jest to możliwe, dzięki regularnie ogłaszanym konkursom na dofinansowania, które w znacząco większej części pokrywają koszty funkcjonalnej instalacji OZE. Dzięki temu oszczędzanie zaczyna się o wiele wcześniej, bo już na etapie projektu wykonawczego. Program “Prosument” przeznaczony jest dla osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego i ich związków. Finansuje 100% kosztów związanych z zakupem i montażem mikroinstalacji przetwarzającej energię ze źródła odnawialnego, np. słoneczną, na energię elektryczną. Składa się na to 40% bezzwrotnej dotacji oraz 60% pożyczki, która oprocentowana jest w wysokości 1% rocznie. Dzięki programowi “Prosument” oszczędzasz na zakupie i montażu instalacji, a w rezultacie na rachunkach za energię. Ogólnopolska realizacja programu, w trakcie której wnioski składane są do BOŚ S.A., obecnie oczekuje na wznowienie. Program realizowany jest jednak przez część Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie wnioski o kredyt i dofinansowanie można składać m.in. województwach warmińsko-mazurskim i dolnośląskim . Nabór wniosków przewidziany jest na razie tylko […]

Czytaj więcej
wykres 3

Na początku maja 2016 r. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV opracowało raport nt. rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Raport zawiera zarówno dane z lat ubiegłych jak i perspektywę na najbliższe lata. Poniżej zamieszczamy najciekawsze i najbardziej klarowne komentarze do raportu. Mimo zmian proponowanych w planowanej nowelizacji ustawy o OZE, perspektywa dalszego rozwoju mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce pozostaje optymistyczna.

Czytaj więcej