Dofinansowanie

Mój prąd – ogólnopolski program dotacji trwa

1 Października 2019

Rząd ogłosił program “Mój Prąd” skierowany do gospodarstw domowych. Nabór wniosków trwa.

W ramach programu można pokryć do 50 proc. kosztów instalacji fotowoltaicznej. Maksymalnie: 5 tys. zł. W Twojej Energii składamy wnioski na bieżąco, a beneficjenci otrzymują wypłaty dotacji nawet po 5 dniach! Kompletujemy całą dokumentację i dopilnowujemy wszystkich formalności. 

“Mój Prąd” przygotowało Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska. Program został ogłoszony 23 lipca. Jego budżet ma wynieść 1 mld zł i przyczynić się do powstania 200 tys. nowych mikroinstalacji – a tym samym, jak planuje rząd, do obniżenia rachunków za prąd w domach polskich konsumentów (a te fotowoltaika potrafi znacznie obniżyć).

“Mój Prąd” – jakie instalacje?

Wsparciem objęte są instalacje fotowoltaiczne o mocy 2-10 kW – to rozmiary instalacji spełniające potrzeby energetyczne nawet dużych gospodarstw domowych. 

Dofinansowania będą przysługiwać instalacjom, których koszty poniesiono po 23 lipca 2019 r. (przed ogłoszeniem przez rząd programu) Inwestycja musi być jednak zakończona przed złożeniem wniosku. Nabór wniosków prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW. W związku z ograniczonym budżetem, przyznawanie dotacji odbywa się na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”.

Jak to działa?

Dofinansowanie pokrywa koszty instalacji (paneli fotowoltaicznych z niezbędnym oprzyrządowaniem) i montażu. Beneficjentami programu mogą być tylko osoby fizyczne. Dotacja jest udzielona tylko na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją). Osoby, które otrzymają dofinansowanie, będą musiały wyrazić zgodę na ewentualne kontrole instalacji przez 3 lata od wypłaty środków.

Dofinansowania “Mój Prąd” nie można łączyć z innymi programami dotacji fotowoltaiki.

Dokumentacja? Bierzemy na siebie

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

  • fakturę za zakup i montaż instalacji (nawet z datą sprzed 23 lipca),
  • dowód zapłaty faktury (musi mieć datę 23 lipca, najlepiej – późniejszą, 
  • dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej,

Nasi specjaliści wezmą jednak na siebie wszelkie formalności i dokumentację – tak, żebyście Wy mogli tylko cieszyć się czystą energią i niższymi rachunkami za prąd. Skontaktuj się z nami!

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!