blog-zdj
Blog
Powrót DCIM100MEDIA

Fotowoltaika w budynkach publicznych

21 Maja 2018

Budynki publiczne – na szczeblu krajowym i lokalnym – mogą być przykładami do naśladowania w zakresie produkcji energii słonecznej dla obiektów mieszkalnych i przemysłowych. Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd w szpitalach, urzędach czy szkołach, jednocześnie redukując smog i tworząc miejsca pracy. Wspólnie – jako obywatele i podatnicy – inwestując w energię ze słońca możemy tylko zyskać.

Kiedy mówimy o instalacji fotowoltaicznej w Polsce, najczęściej myślimy o instalacji prywatnej: na domu jednorodzinnym lub budynku przedsiębiorstwa. Coraz częściej jednak instytucje publiczne i władze miast decydują się na proekologiczne inwestycje w budynki komunalne, urzędy, szpitale, przedszkola, żłobki czy jednostki pomocy społecznej. Stopniowo realizujemy dzięki temu cele klimatyczne i energetyczne wynikające ze zobowiązań międzynarodowych i unijnych – jednak jeśli do 2020 r. nie osiągniemy 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych, UE może nałożyć na Polskę kary pieniężne. Wśród odnawialnych źródeł energii, fotowoltaika ma ogromny potencjał dla budynków publicznych – instalacje są coraz tańsze, najłatwiejsze do montażu, a obiekty publiczne mają zazwyczaj dużą powierzchnię dachów.

Dobrym przykładem ekologicznej inwestycji w budynku publicznym może być elektrownia fotowoltaiczna o mocy 400 kW w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Ma ona pokryć 10% całego zapotrzebowania na energię elektryczną tego szpitala. Prognozowana produkcja prądu ma wynieść ponad 375 tys. kWh. Inwestycja ma przynieść oszczędności na poziomie 400 tys. złotych rocznie. W 80% została sfinansowana ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 (Funduszy Norweskich), natomiast wkład własny został częściowo pokryty z pożyczki ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

Inwestując w energię słoneczną władze publiczne mogą stymulować gospodarkę, zmniejszyć smog i obniżyć koszty (eksploatacyjne i operacyjne) – finansowane z naszych podatków. Oszczędzają dla nas potrójnie: finansowo – obniżając rachunki za prąd, środowiskowo – redukując emisję dwutlenku węgla i zanieczyszczenie powietrza, którym oddychamy wszyscy, oraz społecznie – rozwijający się sektor fotowoltaiki tworzy nowe miejsca pracy. Jako obywatele i podatnicy możemy dzięki temu tylko zyskać.

Jednocześnie instalacje fotowoltaiczne na budynkach publicznych podnoszą świadomość ekologiczną obywateli – np. uczniów, kiedy są montowane na dachach szkół. Są przykładem odpowiedzialności za środowisko, który płynie – dosłownie – z góry dla mieszkańców i przedsiębiorców.

W Twojej Energii – jako wykonawcy lub podwykonawcy takich projektów – wiemy jednak, że zastosowanie energii słonecznej nie może być tylko rozwiązaniem proekologicznym, ale musi być przede wszystkim uzasadnione ekonomicznie. Dlatego już na etapie planowania inwestycji i projektowania bierzemy pod uwagę warunki konkretnej lokalizacji, kwestie ekonomiczne i parametry techniczne – tak, żeby instalacja była na pierwszym miejscu opłacalna. Jednym z przykładów naszych realizacji jest instalacja o mocy 20,14 kWp na dachu Urzędu Gminy Winnica. Przy tej inwestycji Twoja Energia pełniła rolę podwykonawcy.

Innym ciekawym projektem, w którym mieliśmy okazję wziąć udział, była realizacja instalacji na lądowisku dla helikopterów przy Szpitalu Powiatowym w Piszu. Projekt został zrealizowany ze środków unijnych. Samodzielna instalacja fotowoltaiczna off-grid z baterią zamontowana została na dachu hangaru technicznego. Co prawda to instalacja o niewielkiej mocy 2,65 kWp, ale jest całkowicie niezależna od sieci elektroenergetycznej – gwarantuje tym samym niezależność energetyczną lądowiska i stanowi zabezpieczenie w razie przerwy w dostawie prądu od operatora. Dla takich obiektów jak szpitale to szczególnie ważne.