Poradnik-1
Często zadawane pytania

Czy odległość paneli od falownika ma wpływ na wielkość strat w produkowanej energii elektrycznej?

Czy panele można podłączyć do instalacji trójfazowej?

Co to jest falownik?

Jakie elementy elektryczne wchodzą w skład instalacji?

Jaka jest wysokość podatku VAT dodawanego do ceny netto?

Gdzie jest podłączana instalacja do sieci?

Jaki jest okres gwarancji udzielanej przez Twoją Energię?

Jakie są parametry oferowanych przez Twoją Energię paneli?

Jak jest zabezpieczona instalacja?

Co to są trackery, jaki jest koszt instalacji z trackerami i jak wykorzystanie trackerów wpływa na poziom produkcji energii?

Jakie są parametry oferowanych przez Twoją Energię falowników?

Czy cena zawiera dodatkowe zabezpieczenia instalacji i czy można z nich zrezygnować?

Kto ponosi koszty wymiany licznika?

Co to jest mikroinstalacja?

Czy zakład energetyczny może odmówić udzielenia zgody na uruchomienie instalacji?

Czy konieczne jest uzyskanie warunków przyłączenia?

Czy wymagane jest pozwolenie na budowę albo inne decyzje administracyjne?

W jaki sposób zacienienie wpływa na wielkość produkcji?

Co to jest licznik dwukierunkowy?

Czym różnią się instalacje on-grid od off-grid?

Czy lepsze są panele polikrystaliczne, czy monokrystaliczne i czym się od siebie różnią?

Czy mogę monitorować dane dotyczące produkcji?

Czy wytwarzanie energii elektrycznej w domowej instalacji fotowoltaicznej wymaga posiadania koncesji?

Czy panele są odporne na grad i silny wiatr?

Ile waży instalacja?

Co zmienia ustawa o odnawialnych źródłach energii w porównaniu do dotychczasowych regulacji prawnych?

Czy Twoja Energia zapewnia serwis pogwarancyjny?

Jak działa instalacja fotowoltaiczna?

Kiedy ustawa o odnawialnych źródłach energii wchodzi w życie?

Jaka powierzchnia dachu jest potrzebna pod instalację?

Ile czasu trwa montaż?

Jak wygląda procedura uruchomienia instalacji? Jakie są wymagane dokumenty?

Jaki jest koszt zakupu kompletnej instalacji?

Co to jest net-metering (system opustów) i kogo dotyczy?

Jaki jest najlepszy kąt nachylenia dachu?

Jaki jest najlepszy kierunek ułożenia paneli fotowoltaicznych?

Czy każdy rodzaj pokrycia dachowego nadaje się pod instalację?

Jaki wpływ na produkcję ma „nieidealny” kąt nachylenia i kierunek spadku dachu?

Czy montaż paneli powoduje uszkodzenie dachu?

Czy panele można podłączyć do instalacji trójfazowej?

Co to jest falownik?

Jakie elementy elektryczne wchodzą w skład instalacji?

Gdzie jest podłączana instalacja do sieci?

Jaki jest okres gwarancji udzielanej przez Twoją Energię?

Jak jest zabezpieczona instalacja?

Czy cena zawiera dodatkowe zabezpieczenia instalacji i czy można z nich zrezygnować?

Czy panele fotowoltaiczne są bezpieczne dla zdrowia?

Czy panele trzeba zimą odśnieżać?

Czy wymagane są okresowe przeglądy?

Jaki jest koszt utylizacji zużytych paneli i innych elementów instalacji?

Czy panele są odporne na grad i silny wiatr?

Ile waży instalacja?

Czy Twoja Energia zapewnia serwis pogwarancyjny?

Czy każdy rodzaj pokrycia dachowego nadaje się pod instalację?

Czy montaż paneli powoduje uszkodzenie dachu?

Czy za oddaną do sieci energię będzie pobierana opłata dystrybucyjna?

Czy podczas nieobecności w domu zakład będzie płacił za energię sprzedaną do sieci?

Jaki jest okres zwrotu środków zainwestowanych w instalację fotowoltaiczną?

Jaka jest wysokość podatku VAT dodawanego do ceny netto?

Jaki jest okres gwarancji udzielanej przez Twoją Energię?

Czy cena zawiera dodatkowe zabezpieczenia instalacji i czy można z nich zrezygnować?

Kto ponosi koszty wymiany licznika?

Co to jest mikroinstalacja?

Czy zakład energetyczny może odmówić udzielenia zgody na uruchomienie instalacji?

Czy konieczne jest uzyskanie warunków przyłączenia?

Czy wymagane jest pozwolenie na budowę albo inne decyzje administracyjne?

Co to jest licznik dwukierunkowy?

Czy wymagane są okresowe przeglądy?

Jaki jest koszt utylizacji zużytych paneli i innych elementów instalacji?

Czy wytwarzanie energii elektrycznej w domowej instalacji fotowoltaicznej wymaga posiadania koncesji?

Co zmienia ustawa o odnawialnych źródłach energii w porównaniu do dotychczasowych regulacji prawnych?

Czy Twoja Energia zapewnia serwis pogwarancyjny?

Kiedy ustawa o odnawialnych źródłach energii wchodzi w życie?

Jak wygląda procedura uruchomienia instalacji? Jakie są wymagane dokumenty?

Co to jest net-metering (system opustów) i kogo dotyczy?

Czy za oddaną do sieci energię będzie pobierana opłata dystrybucyjna?

Czy podczas nieobecności w domu zakład będzie płacił za energię sprzedaną do sieci?

Co to jest falownik?

Jaki jest okres zwrotu środków zainwestowanych w instalację fotowoltaiczną?

Jakie elementy elektryczne wchodzą w skład instalacji?

Gdzie jest podłączana instalacja do sieci?

Jaki jest okres gwarancji udzielanej przez Twoją Energię?

Jakie są parametry oferowanych przez Twoją Energię paneli?

Jak jest zabezpieczona instalacja?

Co to są trackery, jaki jest koszt instalacji z trackerami i jak wykorzystanie trackerów wpływa na poziom produkcji energii?

Jakie są parametry oferowanych przez Twoją Energię falowników?

Jaki jest okres eksploatacji instalacji fotowoltaicznej?

Co to jest mikroinstalacja?

Czy panele fotowoltaiczne są bezpieczne dla zdrowia?

W jaki sposób zacienienie wpływa na wielkość produkcji?

Co to jest licznik dwukierunkowy?

Czy panele trzeba zimą odśnieżać?

Czym różnią się instalacje on-grid od off-grid?

Czy lepsze są panele polikrystaliczne, czy monokrystaliczne i czym się od siebie różnią?

Czy wymagane są okresowe przeglądy?

Czy mogę monitorować dane dotyczące produkcji?

Jaka jest produkcja w pochmurny dzień?

Jaka jest produkcja zimą?

Jaki jest koszt utylizacji zużytych paneli i innych elementów instalacji?

Czy panele są odporne na grad i silny wiatr?

Co zmienia ustawa o odnawialnych źródłach energii w porównaniu do dotychczasowych regulacji prawnych?

Czy Twoja Energia zapewnia serwis pogwarancyjny?

Jak działa instalacja fotowoltaiczna?

Czy panele fotowoltaiczne tracą z wiekiem wydajność?

Kiedy ustawa o odnawialnych źródłach energii wchodzi w życie?

Co to jest net-metering (system opustów) i kogo dotyczy?

Jaki jest koszt zakupu kompletnej instalacji?

Jaki wpływ na produkcję ma „nieidealny” kąt nachylenia i kierunek spadku dachu?

Jakie elementy elektryczne wchodzą w skład instalacji?

Co to jest net-metering (system opustów) i kogo dotyczy?

Jaki jest okres gwarancji udzielanej przez Twoją Energię?

Czy odległość paneli od falownika ma wpływ na wielkość strat w produkowanej energii elektrycznej?

Czy panele można podłączyć do instalacji trójfazowej?

Co to jest falownik?

Jakie elementy elektryczne wchodzą w skład instalacji?

Jaka jest wysokość podatku VAT dodawanego do ceny netto?

Gdzie jest podłączana instalacja do sieci?

Jaki jest okres gwarancji udzielanej przez Twoją Energię?

Jakie są parametry oferowanych przez Twoją Energię paneli?

Jak jest zabezpieczona instalacja?

Co to są trackery, jaki jest koszt instalacji z trackerami i jak wykorzystanie trackerów wpływa na poziom produkcji energii?

Jakie są parametry oferowanych przez Twoją Energię falowników?

Czy cena zawiera dodatkowe zabezpieczenia instalacji i czy można z nich zrezygnować?

Kto ponosi koszty wymiany licznika?

Co to jest mikroinstalacja?

Czy zakład energetyczny może odmówić udzielenia zgody na uruchomienie instalacji?

Czy konieczne jest uzyskanie warunków przyłączenia?

Czy wymagane jest pozwolenie na budowę albo inne decyzje administracyjne?

W jaki sposób zacienienie wpływa na wielkość produkcji?

Co to jest licznik dwukierunkowy?

Czym różnią się instalacje on-grid od off-grid?

Czy lepsze są panele polikrystaliczne, czy monokrystaliczne i czym się od siebie różnią?

Czy mogę monitorować dane dotyczące produkcji?

Czy wytwarzanie energii elektrycznej w domowej instalacji fotowoltaicznej wymaga posiadania koncesji?

Czy panele są odporne na grad i silny wiatr?

Ile waży instalacja?

Co zmienia ustawa o odnawialnych źródłach energii w porównaniu do dotychczasowych regulacji prawnych?

Czy Twoja Energia zapewnia serwis pogwarancyjny?

Jak działa instalacja fotowoltaiczna?

Kiedy ustawa o odnawialnych źródłach energii wchodzi w życie?

Jaka powierzchnia dachu jest potrzebna pod instalację?

Ile czasu trwa montaż?

Jak wygląda procedura uruchomienia instalacji? Jakie są wymagane dokumenty?

Jaki jest koszt zakupu kompletnej instalacji?

Co to jest net-metering (system opustów) i kogo dotyczy?

Jaki jest najlepszy kąt nachylenia dachu?

Jaki jest najlepszy kierunek ułożenia paneli fotowoltaicznych?

Czy każdy rodzaj pokrycia dachowego nadaje się pod instalację?

Jaki wpływ na produkcję ma „nieidealny” kąt nachylenia i kierunek spadku dachu?

Czy montaż paneli powoduje uszkodzenie dachu?

Czy panele fotowoltaiczne są bezpieczne dla zdrowia?

Czy panele trzeba zimą odśnieżać?

Czy wymagane są okresowe przeglądy?

Jaki jest koszt utylizacji zużytych paneli i innych elementów instalacji?

Czy za oddaną do sieci energię będzie pobierana opłata dystrybucyjna?

Czy podczas nieobecności w domu zakład będzie płacił za energię sprzedaną do sieci?

Jaki jest okres zwrotu środków zainwestowanych w instalację fotowoltaiczną?

Jaki jest okres eksploatacji instalacji fotowoltaicznej?

Jaka jest produkcja w pochmurny dzień?

Jaka jest produkcja zimą?

Czy panele fotowoltaiczne tracą z wiekiem wydajność?

Chcesz obniżyć rachunki za prąd?

Skontaktuj się z nami!