Blog
Powrót

Program “Mój Prąd”. Jak skorzystać z dotacji?

23 Listopada 2019

Rządowy program “Mój Prąd” cieszy się coraz większym zainteresowaniem – w listopadzie wypłacono już łącznie ponad 25 mln zł dofinansowań. Całkowity budżet programu wyniesie aż 1 mld zł. To oznacza, że 975 mln zł jest ciągle do wzięcia! Ty też możesz skorzystać z dotacji i obniżyć rachunki za prąd – złóż wniosek i korzystaj z darmowego prądu ze słońca!

Program “Mój Prąd” ma przyczynić się do powstania 200 tys. nowych mikroinstalacji w Polsce. Osoby zainteresowane założeniem instalacji fotowoltaicznych mogą liczyć na dofinansowanie 50 proc. kosztów. Maksymalna kwota dotacji wynosi 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Kto może być beneficjentem programu “Mój Prąd”?

Program jest skierowany do gospodarstw domowych – mogą z niego skorzystać na razie tylko osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. W przyszłości możliwe, że objęte zostaną nim też spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

“Mój Prąd” – jaka instalacja?

Wsparciem zostaną objęte instalacje fotowoltaiczne o mocy 2-10 kW – to rozmiary instalacji spełniające potrzeby energetyczne nawet dużych gospodarstw domowych.

Kto prowadzi program “Mój Prąd”?

Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.

Terminy składania wniosków

Nabór wniosków ruszył 30 sierpnia 2019 r. i – z przerwą świąteczną – będzie kontynuowany do wyczerpania środków.

Czy “Mój Prąd” jest opodatkowany?

Dofinansowanie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Realnie wynosi 5 tys. zł i nie trzeba wykazywać go w zeznaniu rocznym. 

Czy “Mój Prąd” można łączyć z dotacją warszawską

Dofinansowania nie będzie można łączyć z innymi programami dotacji fotowoltaiki. Podobnie nie można łączyć programu “Mój Prąd’ z dofinansowaniem w programie “Czyste Powietrze” ani skorzystać z ulgi rolnej. 

Część kosztów, których nie pokrywa dotacja można natomiast odliczyć od podatku dochodowego.

“Mój Prąd” – dokumentacja

Do wniosku o dotację należy dołączyć:

– fakturę za zakup i montaż instalacji,

– dowód zapłaty faktury,

– dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej.

Wnioski można składać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Okazuje się jednak, że wiele osób ma poważne problemy z ich wypełnieniem – aż 21 proc. zostało dotychczas odrzuconych. Dlatego nasi specjaliści skompletują za Ciebie całą dokumentację i dopilnują wszystkich formalności – mamy 100 proc. skuteczność.

Czy można otrzymać dofinansowanie na instalację kupioną na kredyt?

Tak, należy przedstawić tylko potwierdzenie banku albo oświadczenie wykonawcy, że faktura została opłacona (ewentualnie kopię faktury opatrzoną adnotacją “zapłacono przelewem”).

Co pokrywa “Mój Prąd”?

Dofinansowanie pokrywa koszty instalacji (paneli fotowoltaicznych i inwertera (falownika) z niezbędnym oprzyrządowaniem) i montażu. 

Czy z dotacji można pokryć rozbudowę istniejącej już instalacji?

Nie. Dotacja jest udzielana tylko na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją) i nie dotyczy wzrostu mocy na istniejącej instalacji.

Czy można otrzymać dofinansowanie na więcej niż jedną instalację?

Tak, istnieje możliwość złożenia więcej niż jednego wniosku. 

Jak skorzystać z programu “Mój Prąd”?

Wystarczy zadzwonić pod nr 22 633 82 75. Przygotujemy ofertę i niezbędną dokumentację od ręki.