blog-zdj
Blog
Powrót pro2

Rachunek po montażu instalacji fotowoltaicznej

2 Maja 2017

Zastanawialiście się kiedyś jak wygląda rachunek po założeniu instalacji fotowoltaicznej? W tym artykule znajdziecie odpowiedź na to pytanie oraz dowiecie się, w jaki sposób taki rachunek czytać. Wszystko wyjaśniamy na podstawie autentycznych faktur otrzymanych przez jednego z naszych Klientów.

cale

Z faktury za energię po montażu fotowoltaiki znika tabelka z prognozą sprzedaży. Na następnej stronie rachunku pojawiają się za to dwie nowe. Tabelka oznaczona numerem 1 zawiera dane dotyczące odczytów z licznika na początku i na końcu okresu rozliczeniowego oraz sumę pobranej i wprowadzonej do sieci energii w dwóch strefach. Numerem 2 oznaczona jest tabelka ze szczegółowymi danymi dotyczącymi wprowadzonej i odebranej energii w systemie opustów 1:0,8. W kratce Ilość energii [kWh] widzimy, jaka jej suma została wprowadzona do sieci w 1 strefie: jest to 3093 kWh. Z powrotem pobrane zostało 2826 kWh i ta wartość została pomnożona przez 0,8. W rezultacie, klient pobrał z sieci w pierwszej strefie darmową, wyprodukowaną przez jego instalację energię w ilości 2261 kWh (2826 kWh x 0,8). Resztę (2826 x 0,2) zatrzymał Zakład. Obliczenia analogicznie zastosujemy w kratce dotyczącej strefy 2. W tabelce wskazana jest jeszcze wartość 267 kWh i jest to energia, która została wprowadzona do sieci przez Prosumenta, a jeszcze nie została wykorzystana czyli tzw. nadwyżka. Prosument może ją wykorzystać w ciągu roku od daty wprowadzenia do sieci.

pierwszy ob

Z rachunku znika większość opłat. Zostają tylko 3 związane z dystrybucją energii. Są to opłata sieciowa stała (za konserwację i korzystanie z sieci przesyłowo-dystrybucyjnej), opłata przejściowa (spłata długu Polskich Sieci Elektromagnetycznych w stosunku do polskich elektrowni) oraz abonament (comiesięczne koszty obsługi klienta). Dzięki produkcji własnej energii z ogniw fotowoltaicznych, zostajemy zwolnieni z ogromnej ilości opłat związanych z jej kupnem od dystrybutora. Jak widać na rachunku, za podobny okres zużycia koszt faktury po fotowoltaice jest niższy o 96%!

foto1

Jeżeli również chciałbyś zobaczyć taką różnicę na swoim rachunku, skontaktuj się z nami! Udzielimy Ci wszelkich potrzebnych informacji, odpowiemy na pytania i doradzimy, jaka instalacja będzie najlepsza dla Twoich potrzeb.