fbpx
data publikacji
21 maja 2018
czas czytania
5 min
kategoria
tagi
fotowoltaika

Fotowoltaika w budynkach publicznych

Budynki publiczne – na szczeblu krajowym i lokalnym – mogą być przykładami do naśladowania w zakresie produkcji energii słonecznej dla obiektów mieszkalnych i przemysłowych. Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd w szpitalach, urzędach czy szkołach, jednocześnie redukując smog i tworząc miejsca pracy. Wspólnie – jako obywatele i podatnicy – inwestując w energię ze słońca możemy tylko zyskać.

Kiedy mówimy o instalacji fotowoltaicznej w Polsce, najczęściej myślimy o instalacji prywatnej: na domu jednorodzinnym lub budynku przedsiębiorstwa. Coraz częściej jednak instytucje publiczne i władze miast decydują się na proekologiczne inwestycje w budynki komunalne, urzędy, szpitale, przedszkola, żłobki czy jednostki pomocy społecznej. Stopniowo realizujemy dzięki temu cele klimatyczne i energetyczne wynikające ze zobowiązań międzynarodowych i unijnych – jednak jeśli do 2020 r. nie osiągniemy 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych, UE może nałożyć na Polskę kary pieniężne. Wśród odnawialnych źródeł energii, fotowoltaika w budynkach publicznych – instalacje są coraz tańsze, najłatwiejsze do montażu, a obiekty publiczne mają zazwyczaj dużą powierzchnię dachów.

Dobrym przykładem ekologicznej inwestycji w budynku publicznym może być elektrownia fotowoltaiczna o mocy 400 kW w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Ma ona pokryć 10% całego zapotrzebowania na energię elektryczną tego szpitala. Prognozowana produkcja prądu ma wynieść ponad 375 tys. kWh. Inwestycja ma przynieść oszczędności na poziomie 400 tys. złotych rocznie. W 80% została sfinansowana ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 (Funduszy Norweskich), natomiast wkład własny został częściowo pokryty z pożyczki ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

Inwestując w energię słoneczną władze publiczne mogą stymulować gospodarkę, zmniejszyć smog i obniżyć koszty (eksploatacyjne i operacyjne) – finansowane z naszych podatków. Oszczędzają dla nas potrójnie: finansowo – obniżając rachunki za prąd, środowiskowo – redukując emisję dwutlenku węgla i zanieczyszczenie powietrza, którym oddychamy wszyscy, oraz społecznie – rozwijający się sektor fotowoltaiki tworzy nowe miejsca pracy. Jako obywatele i podatnicy możemy dzięki temu tylko zyskać.

Jednocześnie instalacje fotowoltaiczne na budynkach publicznych podnoszą świadomość ekologiczną obywateli – np. uczniów, kiedy są montowane na dachach szkół. Są przykładem odpowiedzialności za środowisko, który płynie – dosłownie – z góry dla mieszkańców i przedsiębiorców.

W Twojej Energii – jako wykonawcy lub podwykonawcy takich projektów – wiemy jednak, że zastosowanie energii słonecznej nie może być tylko rozwiązaniem proekologicznym, ale musi być przede wszystkim uzasadnione ekonomicznie. Dlatego już na etapie planowania inwestycji bierzemy pod uwagę warunki konkretnej lokalizacji, kwestie ekonomiczne i parametry techniczne – tak, żeby instalacja była na pierwszym miejscu opłacalna. Jednym z przykładów naszych realizacji jest instalacja o mocy 20,14 kWp na dachu Urzędu Gminy Winnica. Przy tej inwestycji Twoja Energia pełniła rolę podwykonawcy.

Innym ciekawym projektem, w którym mieliśmy okazję wziąć udział, była realizacja instalacji na lądowisku dla helikopterów przy Szpitalu Powiatowym w Piszu. Projekt został zrealizowany ze środków unijnych. Samodzielna instalacja fotowoltaiczna off-grid z baterią zamontowana została na dachu hangaru technicznego. Co prawda to instalacja o niewielkiej mocy 2,65 kWp, ale jest całkowicie niezależna od sieci elektroenergetycznej – gwarantuje tym samym niezależność energetyczną lądowiska i stanowi zabezpieczenie w razie przerwy w dostawie prądu od operatora. Dla takich obiektów jak szpitale to szczególnie ważne.

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej.

Jaki byłby koszt fotowoltaiki w Twoim domu?
Jaki byłby koszt instalacji w Twoim domu?