fbpx
fotowoltaika kalkulator

Fotowoltaika kalkulator

Fotowoltaika kalkulacja - jakiej mocy instalacji pv potrzebuję?

Ile paneli potrzebuję? Jaka będzie wysokość dotacji i ulgi podatkowej? Jaki będzie orientacyjny koszt instalacji fotowoltaicznej? . Jeśli będziesz potrzebował więcej szczegółów skontaktuj się z nami.

fotowoltaika dla domu FAQ ikona
Najczęstsze pytania

fotowoltaika kalkulator - faq

Co oblicza kalkulator fotowoltaiki?

Przy pomocy kalkulatora fotowoltaicznego obliczysz:

  • orientacyjną moc instalacji on-grid, jaką powinna ona produkować, by pokryć roczne zapotrzebowanie na energię wynikające z wartości rachunku za prąd,
  • liczbę paneli, która jest potrzebna, by dostarczyć podobną ilość energii, 
  • orientacyjną powierzchnię dachu, jaką zajmą panele fotowoltaiczne,
  • orientacyjną ilość energii, która zostanie wyprodukowana w ciągu roku przez instalację.

Kalkulacja paneli fotowoltaicznych polega na obliczeniu ich ilości na podstawie dotychczasowego zapotrzebowania inwestora na energię, które odzwierciedla jego obecny rachunek za prąd.

Moduł fotowoltaika kalkulator do obliczeń kosztu instalacji fotowoltaicznej wykorzystuje średnią cenę komponentów pv sprzedawanych przez Twoją Energię. Na taką kwotę wystawimy fakturę po montażu instalacji na Twoim dachu. By obliczyć rzeczywisty koszt instalacji od kwoty na fakturze odejmujemy wartość dotacji oraz ulgę termomodernizacyjną za fotowoltaikę obliczoną na podstawie wysokości zarobków podanych przy pomocy suwaka. Kwota na fakturze zależy od wielu czynników m.in. od:

  • rodzaju wykorzystanych komponentów,
  • sposobu montażu paneli (instalacja naziemna jest droższa od instalacji dachowej),
  • rodzaju dachu (montaż na dachu płaskim jest zazwyczaj droższy od montażu na dachu spadzistym),
  • rodzaju pokrycia dachowego (montaż na dachu pokrytym blachodachówką jest tańszy niż montaż na dachu pokrytym dachówką ceramiczną).

Do szczegółowej wyceny potrzebujemy więcej informacji o Twojej lokalizacji i zużyciu energii. Skontaktuj się z nami, by otrzymać darmową wycenę.

Ulga termomodernizacyjna kalkulowana jako różnica pomiędzy między podatkiem bez fotowoltaiki, a podatkiem z fotowoltaiką. Podatek, który trzeba zapłacić po założeniu fotowoltaiki obliczamy w ten sposób, że cenę instalacji fotowoltaicznej odejmujemy od podstawy opodatkowania i następnie liczymy podatek. W przypadku kiedy inwestor korzysta z dotacji od podstawy opodatkowania może odjąć wartość faktury za fotowoltaikę pomniejszoną o dotację.

Jakie są założenia kalkulatora fotowoltaicznego?

Do obliczenia wartości odliczenia od podatku za fotowoltaikę założyliśmy, że inwestor pracuje na umowę o pracę, montaż paneli słonecznych jest jedynym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, a ulga termomodernizacyjna jest jedyną ulgą z jakiej korzysta.

Przy obliczeniu zwrotu podatku uwzględnione są składki ZUS, koszty uzyskania przychodu, progi podatkowe i kwoty wolne od podatku dla różnych wielkość podstawy opodatkowania. Założyliśmy też, że inwestor zarabia nie mniej niż 3000 zł brutto.

Należy pamiętać, że ilość paneli słonecznych zależy od zapotrzebowania na energię i wydajność samych paneli. Ważne jest, aby panele były maksymalnie wykorzystane i w pełni pokrywały potrzeby energetyczne. Nie warto ponosić kosztów zakupu większej ilości paneli, ponieważ wydłuża to okres zwrotu z inwestycji, czyli czas, w którym suma oszczędności wynikających ze zmniejszenia rachunków za energię będzie równa kosztom instalacji.

Gdy inwestycja zwróci się całkowicie, oszczędności wynikające z braku opłat za prąd będą czystym zyskiem. Niewątpliwie zysk pojawi się szybciej i będzie większy, jeśli instalacja zostanie precyzyjnie dobrana do rzeczywistych potrzeb. Nie warto montować zbyt dużej instalacji, jeśli nie planujemy zwiększenia zapotrzebowania na energię. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami nadwyżki energii przepadają, jeśli nie wykorzystamy jej w ciągu roku.

Należy pamiętać o tym, że koszt fotowoltaiki dla konkretnej lokalizacji jak i sytuacja finansowa inwestora mogą znacznie się różnić od przyjętych do obliczeń przy pomocy kalkulatora fotowoltaicznego. Różnica między kalkulacją kosztu fotowoltaiki wyliczonego na podstawie rachunku za prąd, a rzeczywistymi kosztami realizacji instalacji pv może wynikać z typu paneli, rodzaju falownika i kształtu dachu. Różnice w obliczeniach ulgi termomodernizacyjnej mogą wynikać np. z wielu źródeł dochodów.

Czego nie oblicza kalkulator pv?

W części dotyczącej kalkulacji paneli fotowoltaicznych kalkulator uwzględnia komponenty instalacji z klasy ekonomicznej, ale nie są to najtańsze panele słoneczne.
W części finansowej przy pomocy suwaka określającego zarobki można wybrać wartości od 3 000 zł brutto, czyli wynagrodzenie zbliżone do minimalnego w 2022 roku, do 20 000 zł brutto.

W obliczeniach nie jest uwzględniony limit 30-krotności składek ZUS.

Kalkulator fotowoltaiczny oblicza wartość ulgi podatkowej przy założeniach opisanych w tej sekcji. Rzeczywiste sytuacje dotyczące zarobków i podatków są zazwyczaj dużo bardziej złożone. Zwrot podatku jest obliczany w celach poglądowych, by pokazać, jak duże odliczenia od podatku może uzyskać inwestor.

firma fotowoltaiczna - Lukasz Bartkiewicz

Otrzymaj darmową wycenę

poznaj więcej szczegółów


Jaki byłby koszt instalacji w Twoim domu?