Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: twojaenergia.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Twoja Energia sp. z o.o. ul. Felińskiego 40 lok.1
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@twojaenergia.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis przetwarza Twoje dane osobowe zbierane podczas odwiedzania przez Ciebie poszczególnych podstron, w tym informacje:
  1. dobrowolnie wprowadzone w formularzach,.
  2. zapisywane za pomocą technologii służących do śledzenia zachowań i przechowywania danych, takich jak pliki cookies, identyfikatory użytkownika lub inne podobne technologie umożliwiające świadczenie dopasowanych i bezpiecznych usług, personalizację reklam oraz analizowanie ruchu na stronie.
 6. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w następujących celach:
  1. Obsługa zapytań przez formularz,
  2. Realizacja zamówionych usług,
  3. Prezentacja oferty lub informacji,
  4. Realizacja kampanii marketingowych w tym zautomatyzowanego dopasowania reklam do zainteresowań użytkowników i mierzenia skuteczności tych kampanii,
  5. Opracowywania i ulepszania produktów.

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 3. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: cyberFolks.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu, jaką jest kontakt zwrotny w celu przedstawienia oferty.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
 3. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe Partnerom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony,
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora.
 4. Partnerzy będą podejmować następujące działania:
  1. dopasowywania i połączenia danych z różnych źródeł,
  2. łączenia różnych urządzeń,
  3. użycia dokładnych danych geolokalizacyjnych,
  4. odbierania i wykorzystywania automatycznie wysłanej charakterystyki urządzenia do identyfikacji.
 5. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 6. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Ci też prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 10. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera w formularz informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis dodatkowo zapisuje informacje o parametrach połączenia (jak np. oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania kontaktu handlowego. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). W tym celu Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych przez firmę Google znajdziesz na stronach: Google’s Privacy & Terms site, Warunki korzystania z usługi oraz Polityka prywatności Google. Preferencje użytkownika dotyczące gromadzenia danych przez Google użytkownik może przeglądać i edytować przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki marketingowe i remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do użytkownika. W tym celu może wykorzystywać dane przesłane za pośrednictwem formularzy w celu doboru grupy docelowej i realizacji kampanii marketingowych. Technika ta wymaga udostępnienia danych osobowych przesłanych za pośrednictwem formularzy firmie Google Inc.
 3. Operator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Jej celem jest realizacja kampanii marketingowych, których odbiorcami są użytkownicy serwisu Facebook, bazując na danych, wobec których administratorem jest Facebook lub danych osobowych przekazanych przed Operatora.
 4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA) oraz lzstudio.pl.
 9. Więcej o plikach cookies przeczytasz w dokumencie Polityka cookie.

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH
Jeśli chcesz usunąć dane przechowywane i przetwarzane w wyniku użycia formularzy kontaktowych na stronie, wpisz poniżej adres e‑mail użyty w formularzu. Wyślemy na niego informację odnośnie przechowywanych danych i procedury ich usunięcia.
Jaki byłby koszt instalacji w Twoim domu?