Fotowoltaika dofinansowania

Jakie są dostępne formy dofinansowania fotowoltaiki?

Nie musisz finansować całej inwestycji z własnych środków. Pomożemy Ci w pozyskaniu dofinansowania na panele słoneczne, pompy ciepła i magazyny energii. Załatwimy wszystkie formalności.

Dostępne są następujące formy dofinansowania na fotowoltaikę:

do

26 000 zł

na instalacje 2-10 kW

Program "Mój Prąd 2022"

Dofinansowanie do fotowoltaiki, magazynów energii, magazynów ciepła i systemów zarządzania energią dla osób prywatnych na terenie całego kraju. 

Zalety:

Możliwość złożenia wniosku na już zrealizowane inwestycje.  Wypłata środków nawet w 30 dni od złożenia wniosku.

Wady:

Konieczność przejścia na net-billing.

do

25000 zł

po 1500 zł do każdego 1 kW

Dotacja warszawska

Bezzwrotna dotacja dla podmiotów z Warszawy na planowane, jeszcze niezrealizowane inwestycje.

Zalety:

Wysoka kwota dofinansowania, po 1500 zł na każdy kW instalacji pv i po 1000 na każdy kW pompy ciepła.

Wady:

Wnioski należy składać od 1 września 2022 do 31 marca 2023 roku, na inwestycje realizowane dopiero po rozpatrzeniu wniosków, najwcześniej w drugiej połowie 2023 roku.

do

69000 zł

na fotowoltaikę, pompę ciepła i …

"Czyste powietrze"

Dofinansowanie dla właścieli domów jednorodzinnych na termomodernizację budynków, pompę ciepła i panele słoneczne.

Zalety:

Wnioski mogą być składane i są rozpatrywane w trybie ciągłym.

Wady:

Tylko na stare budynki i konieczność łączenia zakupu fotowoltaiki i pompy ciepła z termomodernizacją domu. Wysokość dofinasowania uzależniona od dochodów beneficjenta.

do

53000 zł

odliczenia od podatku PIT

Ulga podatkowa

Ulga termomodernizacyjna dla właścicieli domów jednorodzinnych.

Zalety:

Możliwość uzyskania zwrotu podatku dochodowego w znaczącej wysokości w stosunku do ceny instalacji. Policz wysokość ulgi przy pomocy kalkulatora fotowoltaicznego.

Wady:

Szczególnie korzystne dla osób, które płacą wysoki podatek dochodowy.

raty

5,6 %

na okres do 120 miesięcy

Prąd ze słońca na raty

Nie musisz dysponować gotówką na zakup i montaż fotowoltaiki, pompy ciepła, czy magazynu energii. Udzielamy rat 5,6% na wszystkie instalacje. 

Zalety:

Raty w wysokości zbliżonej do rachunku za prąd. Możesz zacząć korzystać z prądu ze słońca już w przyszłym miesiącu.

Wady:

Zaciągasz zobowiązanie na okres do 60 miesięcy.

do

21 000 zł

na pompę ciepła

Moje ciepło

Program dofinansowania pomp ciepła w nowo budowanych domach. Z dotacji można pokryć 30-45 % kosztów zakupu i montażu pompy ciepła.  

Zalety:

Ciepło w zimie, chłód w lecie,a  przez cały rok ciepła woda użytkowa. Łącząc pompę ciepła z fotowoltaiką ogrzewasz dom praktycznie za darmo.

Wady:

Tylko dla budynków oddanych do użytkowania po 1 stycznia 2021 r.

fotowoltaika dla domu FAQ ikona

FAQ - Fotowoltaika dofinansowania 2022

Najczęściej zadawane pytania
Koszty

Dofinansowania do fotowoltaiki są udzielane na zasadzie refundacji, czyli konieczne jest uregulowanie faktury za zakup i montaż paneli słonecznych oraz podłączenie fotowoltaiki do sieci energetycznej przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Orientacyjny koszt zakupu fotowoltaiki możesz sprawdzić przy pomocy naszego kalkulatora fotowoltaicznego.

Fotowoltaika bez dofinansowania jest również opłacalna, ale zwrot z inwestycji nastąpi o kilka do kilkunastu miesięcy później niż w przypadku skorzystania z dofinansowania. Każdy właścicieli instalacji może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, którą obliczysz przy pomocy naszego kalkulatora fotowoltaicznego. Nawet jeśli w momencie zakupu i montażu instalacji nie jest prowadzony nabór wniosków programu Mój prąd, to o dotację można wystąpić po uruchomieniu takiego naboru.

Okres zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę z dofinansowaniem zależy od wielu czynników: rodzaju wykorzystanych komponentów, sposobu montażu paneli, kształtu dachu, jego orientacji względem stron świata i rodzaju pokrycia dachowego oraz wysokości samego dofinansowania. Rzeczywisty koszt instalacji z dofinansowaniem jest o kilka tysięcy niższy, a więc inwestycja zwraca się trochę szybciej. Można to wyliczyć dzieląc kwotę dofinansowania przez miesięczną wartość rachunku za prąd. Czyli przy rachunku miesięcznym 300 zł instalacja z dofinansowaniem w wysokości 3000 zł, zwrócić się około 10 miesięcy szybciej. Warto wziąć pod uwagę fakt, że osoba nie korzystająca z dofinansowania uzyska większą ulgę podatkową, którą wyliczysz przy pomocy naszego kalkulatora fotowoltaicznego. 

Tak, na fotowoltaikę kupioną na raty lub na kredyt, można uzyskać dofinansowanie. Procedura pozyskiwania dofinansowania jest podobna jak w przypadku pozyskiwania dofinansowania na panele słoneczne kupione za gotówkę.

Zakres formalności przy pozyskiwaniu fotowoltaika dofinansowania zależy od rodzaju programu. W każdym programie obowiązują trochę inne zasady. Zawsze jednak potrzebna jest faktura za zakup i montaż instalacji pv oraz dokument potwierdzający podłączenie jej do sieci energetycznej. Procedura pozyskania dotacji z programu „Mój prąd” jest opisana na podstronie Dotacja „Mój prąd” 

WniosEk

Forma wniosku o dofinansowanie fotowoltaiki zależy od programu, z którego chcemy pozyskać środki. Linki do wniosków z programu „Czystego powietrza”, znajdziesz na stronie “Czyste powietrze – fotowoltaika”, a do wniosku na dotację warszawska w artykule “Dotacja warszawska na …”. Zasady składania wniosków z programu Mój prąd są opisane na stronie „Mój prąd„.

Twoja Energia pomaga kompleksowo w pozyskiwaniu i rozliczaniu dofinansowań na instalacje fotowoltaiczne.

Wniosek o dofinansowanie fotowoltaiki można złożyć przez odpowiednią stronę internetową. Linki do wniosków z programu „Czystego powietrza”, znajdziesz na stronie “Czyste powietrze – fotowoltaika”, a do wniosku na dotację warszawska w artykule “Dotacja warszawska na …”, z programu Mój prąd.

Twoja Energia pomaga kompleksowo w pozyskiwaniu i rozliczaniu dofinansowania.

Dokumenty potrzebne do uzyskania dofinansowania na panele fotowoltaiczne to:

  • dokument potwierdzający prawa własności do nieruchomości,
  • dokument podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej,
  • faktura VAT za zakup i montaż instalacji.

Warunkiem wypłaty środków z dofinansowania na fotowoltaikę jest złożenie wniosku razem z dokumentami wymienionymi powyżej. Jeśli wszystkie dokumenty są poprawnie przygotowane wypłata środków następuje zazwyczaj po kilku tygodniach na konto wskazane we wniosku.

Najkorzystniejszym dofinansowanie fotowoltaiki jest dotacja warszawska, bo wynosi 1500 zł na każdy kW mocy instalacji pv.

Wypłaty

Proces pozyskania dofinansowania na instalację fotowoltaiczną jest trochę inny w każdym z programów. W przypadku dotacji warszawskiej wymagane jest złożenie wniosku do końca marca danego roku na planowane inwestycje. Koszty poniesione przed podpisaniem umowy od dofinansowanie nie są kwalifikowane. W przypadku programu Czyste powietrze i Mój prąd wniosek o dofinansowanie do fotowoltaiki można złożyć dopiero po zakończeniu inwestycji i podłączeniu instalacji pv do sieci energetycznej.

Dofinansowań z różnych programów nie można łączyć, ale część kosztów instalacji fotowoltaicznej nie sfinansowaną ze środków publicznych można odpisać od podatku PIT.

Dofinansowania do fotowoltaiki są udzielane na zasadzie refundacji poniesionych kosztów. Terminy refundacji środków są zależne od programu. Zazwyczaj jest to kilka tygodni od złożenia kompletu dokumentów. 

W przypadku Mój prąd 2022 okres od złożenia poprawnie wypełnionego wniosku do wypłaty środków znacznie się skrócił i w grudniu 2022 wynosi około 30 dni.

O dofinansowanie na panele fotowoltaiczne z programu Mój prąd i Czyste powietrze może ubiegać się każdy właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego. O dotację warszawską mogą też ubiegać się przedsiębiorcy.

Tak, w ramach Mój prąd 4.0 będzie można uzyskać dofinansowanie na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej oraz na rozwiązania wspomagające autokonsumpcję energii, w szczególności zakup magazynów energii i systemów zarządzania energią do już funkcjonujących instalacji fotowoltaicznych. Szczegóły na stronie  Mój prąd 4.0

fotowoltaika kalkulator

Kalkulator

Czy wiesz Jak dużej instalacji potrzebujesz?

Kalkulator fotowoltaiczny pomoże Ci oszacować wielkość instalacji na podstawie Twojego rachunku za prąd.

Skontaktuj się ze specjalistami Twoja Energia

Twoja Energia sp. z o.o.
ul. Felińskiego 40/1

Aby otrzymać wycenę podaj nam swój numer poniżej, a oddzwonimy do Ciebie, lub odwiedź podstronę Wycena.

Jaki byłby koszt instalacji w Twoim domu?