dotacja "mój prąd 2021"

III nabór wniosków dofinansowania na fotowoltaikę

Program „Mój Prąd 2021” zakończył się 6.10.2021 o godzinie 14:05 z powodu wyczerpania środków. Nie będzie już możliwości składania wniosków w tym roku.

Finansowanie fotowoltaiki

Mój Prąd 2021 - aktualizacja 6.10.2021

więcej o nowym naborze

III nabór wniosków „Mój Prąd”już się zakończył. Warunki dofinansowania były następujące:

 • wysokość dofinansowania wynosiła 50% kosztów mikroinstalacji, ale nie więcej niż 3000 zł,
 • wnioski można było składać na zrealizowane i podłączone  do sieci energetycznej instalacje fotowoltaiczne o mocy 2-10 kW (sprawdź jakiej mocy instalacji potrzebujesz),
 • środki już się wyczerpały – budżet wynosił 534 000 tys. zł,
 • z dotacji mogły skorzystać osoby fizyczne, które zakupili instalację po 31.01.2020 r, 
 • dotacja była zwolniona z podatku PIT,

Obecnie całą inwestycje będziesz mógł odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna). Sprawdź ile ona wyniesie.

Skontaktuj się z nami, a założymy Ci instalację fotowoltaiczną i pomożemy skorzystać z odliczenia od podatku.

Magazyny energii i rozwiązania zwiększające autokonsumpcję energii będą dofinansowywane dopiero w ramach IV naboru programu Mój prąd w roku 2022.

Więcej informacji na temat Mój prąd 2021 poniżej, w sekcji FAQ.

Jak skorzystać z programu "Mój Prąd -2021"?

1

Skontaktuj się z nami, a doradzimy Ci co można zrobić by korzystnie założyć instalację fotowoltaiczną.

2

Przygotujemy projekt instalacji pv i  podpiszemy umowę na jej realizację.

3

Zrealizujmy instalację fotowoltaiczną i dopilnujemy podłączenia jej do sieci energetycznej.

4

Pomożemy Ci skorzystać z ulgi podatkowej.

fotowoltaika dla domu FAQ ikona
Najczęstsze pytania

FAQ - Mój prąd 2021

Co się nie zmienia?

III nabór programu Mój Prąd rozpoczął się 1 lipca 2021 i potrwa do 22 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania środków. Finansowane będą projekty zakończone i podłączone do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego). Przedział mocy instalacji 2-10 kW w trzeciej edycji programu „Mój prąd” będzie utrzymany.

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają z zakładem energetycznym umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku w programie Mój prąd jest podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektrycznej. W tym celu, po zakończeniu montażu Twoja Energia składa w imieniu klienta zgłoszenie do Zakładu Energetycznego, który w ciągu 30 dni dokonuje odbioru instalacji.  Zakład energetyczny weryfikuje poprawność podłączenia instalacji, wymienia na własny koszt licznik energii na tzw. licznik dwukierunkowy i wydaje zgodę na jej uruchomienie. Po naszej stronie jest przygotowanie dla Klienta wszelkich dokumentów niezbędnych do zgłoszenia instalacji do zakładu energetycznego oraz koordynacja całego procesu.

Tak jak do tej pory, na fotowoltaikę zakupioną na raty 0% można będzie uzyskać dotację Mój prąd 2021 oraz skorzystać z ulgi podatkowej na instalacje fotowoltaiczne.

Tak. W dalszym ciągu będą dofinansowywane mikroinstalacje o mocy 2-10 kW. Z dotację będą mogły skorzystać osoby prywatne, które wytwarzają i zużywają energię elektryczną na własne potrzeby, a koszty kwalifikowane zostały poniesione po 1 lutego 2020 r. Nie ma znaczenia czy będą to instalacje na dachu czy na gruncie.

Tak jak do tej pory, nie można będzie uzyskać dofinansowania na tą sam inwestycję z dwóch różnych dotacji. Ale oprócz dotacji Mój prąd będzie można skorzystać z ulgi podatkowej na fotowoltaikę oraz naszych promocji.

Co się zmienia?

Maksymalny poziom dofinansowania to 50% wartości inwestycji, ale nie więcej niż 3000 zł.

Budżet III naboru programu Mój prąd wynosi 534 mln zł, czyli jest mniejszy niż w 2020 roku – 1,1 mld zł. 

NFOŚiGW zapowiada, że być może kwota ta po jej wyczerpaniu zostanie zwiększona.

Moc instalacji fotowoltaicznej objętej grantem powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Instalacja pv powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej w ciągu roku nie przekroczyła 120 proc. całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej.

Instalacja dofinansowana w ramach III naboru programu Mój prąd powinna zostać oznakowana tabliczką informacyjną umieszczoną w miejscu lokalizacji inwestycji – np. na budynku lub ogrodzeniu. Inwestor ma obowiązek umieścić tabliczkę w ciągu dwóch miesiące od daty otrzymania powiadomienia o decyzji o dofinansowaniu. Powiadomienie jest dostarczane automatyczne poprzez platformę GWD na adres mailowy podany we wniosku.

Tabliczka powinna być wykonana z trwałego materiału np. metalu, drewna lub tworzywa sztucznego, powinna mieć rozmiar co najmniej A4, a najlepiej A3. Tabliczka musi zawierać 4 logotypy oraz informację: Inwestycja proekologiczna wsparta w programie Mój Prąd.

Wzór tabliczki informacyjnej jest dostępny na stronie mojprad.gov.pl. Naszym klientom pomagamy przygotować taką tabliczkę.

III nabór wniosków do programu Mój prąd nie został uzupełniony o możliwość uzyskania dofinansowania na rozwiązania zapewniające lepsze wykorzystanie energii wytworzonej przez prosumentów. Ma to nastąpić dopiero w czwartej edycji programu, która zostanie ogłoszona w 2022 roku.

Nie, na magazyny energii będzie można uzyskać dofinansowanie dopiero w ramach 4 naboru programu Mój prąd.

Co warto zrobić?

Warto się pospieszyć, bo budżet III naboru programu Mój prąd jest o połowę mniejszy niż w poprzednich dwóch naborach i najprawdopodobniej środki skończą się bardzo szybko. Zapewne osoby, które zainstalowały i podłączyły do sieci instalację pv w okresie od zakończenia II naboru do końca czerwca 2021 złożą wnioski w pierwszych dniach lipca. Z tego względu warto skontaktować się z nami w celu sprawdzenia realnych terminów montażu instalacji.

Wnioski w ramach III naboru programu Mój prąd należy składać przez platforma GWD pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl. Do utworzenia konta i zalogowania się na platformie potrzebny jest profil zaufany lub e-dowód. Możliwe jest składanie wniosków w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie po uzyskaniu od niej pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo należy dołączyć do składanych  dokumentów.

Nasi pracownicy składają wnioski w imieniu naszych klientów.

 Do złożenia wniosku Mój prąd 2021 potrzebne są:

 • Kopia faktury lub faktur za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • Dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o dokonanej wpłacie,
 • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia instalacji PV do sieci wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
 • Pełnomocnictwo – jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie.

W poprzednim naborze Twoja Energia była partnerem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy składaniu wniosków. Znamy platformę Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) i sprawnie ją obsługujemy.

Pozyskaliśmy setki dotacji dla naszych klientów. Wiemy, na co trzeba zwracać uwagę i mamy merytoryczną wiedzę oraz doświadczenie.

Instalacja fotowoltaiczna będąca przedmiotem dofinansowania Mój prąd musi być zestawiona z nowych urządzeń wyprodukowanych nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem montażu.

Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania.

Środki z programu “Mój Prąd” są wypłacane po pozytywnej ocenie punktowej wniosku, zawiadomieniu Wnioskodawcy o przyznaniu dotacji i zawarciu umowy o dofinansowanie. Informacje o uzyskaniu dofinansowani i podpisaniu umowy są przekazywane elektronicznie. Na termin wypłaty środków ma wpływ termin zgłoszenia wniosku, poprawność formalna i ocena jakościowa wniosku. 

Nie możesz mieć pewności, że jeśli dzisiaj podejmiesz decyzję o założeniu fotowoltaiki tego lata, to zdążysz złożyć wniosek i skorzystać z dotacji Mój prąd 2021. Jednak warto wziąć pod uwagę fakt, że w 2022 roku zmienią się zasady rozliczania prosumentów. Osoby, które założą instalację pv do końca 2021 będą mogły rozliczać się z dystrybutorem energii jeszcze przez 15 lat według dotychczasowych zasad, w systemie opustów.

fotowoltaika kalkulator

Kalkulator Mój Prąd

Jak dużej instalacji potrzebujesz?

To jakiej mocy instalacji potrzebujesz zależy od Twojego bieżącego zapotrzebowania na energię elektryczną, które można określić na podstawie Twojego obecnego rachunku za prąd. 

Wprowadź poniżej wartość rachunku za prąd.

Oprócz dotacji "Mój Prąd" warto pamiętać o:

Dotacja warszawska

do

15000 zł

po 1500 zł do każdego 1 kW

Jest to dotacja publiczna dostępna tylko w Warszawie i przyznawana z budżetu miasta:

 • Zależy od mocy instalacji – do 1500 zł do każdego 1 kW, ale nie więcej niż 15 000 zł.
 • Jest bezzwrotna
 • Można ją łączyć z ulgą termoizolacyjną
 • Wnioski można składać od 1 września 2021 r. do 31 marca 2022 r.
 • Na planowane, ale jeszcze nie zrealizowane inwestycje.
 • Wnioski będą rozpatrywane po 31.03.2022 roku
 • Łączy się z naszymi promocjami

Pomożemy Ci wypełnić wniosek i pozyskać to dofinansowanie. Jeszcze więcej szczegółów dostępnych na stronie Dotacja warszawska.

Ulga podatkowa

do

53000 zł

odliczenia od podatku PIT

Każdy właściciel jednorodzinnego domu mieszkalnego może odliczyć koszt zakupu instalacji fotowoltaicznej od dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT.  Wysokość odliczenia od podatku obliczysz w kalkulatorze fotowoltaicznym. O uldze termomodernizacyjnej więcej przeczytasz w artykule: Ulga podatkowa na instalacje fotowoltaiczne do 53 tys. zł

Raty 0%

do

50000 zł

na okres 49 miesięcy

Dzięki pożyczce możesz sfinansować zakup folowoltaiki bez gotówki. Twoja Energia razem z Santander Consumer Bank oferuje kredyt celowy:

 • na dowolną instalację fotowoltaiczną o wartości do 50 tys. złotych,
 • RRSO 0% (do 49 miesięcy bez dodatkowych kosztów),
 • możliwa wpłata własna.

O finansowaniu fotowoltaiki z kredytu Raty 0% przeczytasz w naszym artykule: Prąd ze słońca na raty.

technologia ikona
Polecane urządzenia

Dotacja "mój prąd" - rozwiązania

Przykładowe zestawy

Poniżej prezentujemy przykładowe zestawy paneli fotowoltaicznych, ale do każdej z realizacji podchodzimy indywidualnie i dobieramy komponenty do potrzeb klienta.

Zestaw

Ekonomiczny

Panele URECO +
Falownik SofarSolar
+realizacja +gwarancja +ubezpieczenie +dotacja

ZALETY

 • niski koszt 
 • sprawdzona technologia
 • sprawdzone urządzenia

W zestawie: Panele, falownik, montaż, okablowanie, zabezpieczenia, pozyskanie dotacji, gwarancja, ubezpieczenie (1 rok), przegląd i ewentualny serwis (po 1 roku)

Dostępna moc: 3-50 kW
Panele fotowoltaiczne:
URECO 370W
Wymiary paneli: 168,4 cm x 100,2 cm x 3,5 cm
Waga: 19,5 kg (jeden panel)
Falownik: SofarSolar
Gwarancja: panele – 25 lat na 84% sprawności i 12 lat technicznej gwarancji. Falownik – 10 lat. Montaż – 10 lat.
Termin realizacji: instalację możemy zrealizować nawet w ciągu 10 dni od dziś
Raty razem z Dotacją „Mój Prąd”: do 49 rat 0% – aby określić wysokość raty potrzebujemy poznać podstawowe informacje odnośnie wielkości Twojego zapotrzebowania na energię. W tym celu skontaktuj się z nami.

Zestaw

Z mikroinwerterami

Panele LEApton 370 +
mikroinwertery hoymiles
+realizacja +gwarancja +ubezpieczenie +dotacja

ZALETY

 • łatwa rozbudowa
 • większe bezpieczeństwo
 • optymalizacja zacienienia
 • długa gwarancja
 • dobry stosunek jakości do ceny

W zestawie: Panele, falownik, montaż, okablowanie, zabezpieczenia, pozyskanie dotacji, gwarancja, ubezpieczenie (1 rok), przegląd i ewentualny serwis (po 1 roku)

Dostępna moc: 3-50 kW
Panele fotowoltaiczne:
EXE Solar 345W
Wymiary paneli: 170 cm x 99,6 cm x 3,5 cm
Waga: 18,7 kg (jeden panel)
Mikrofalowniki: Hoymiles HM600
Gwarancja: panele – 25 lat wydajności liniowej i 20 lat technicznej gwarancji. Falownik – 12 lat. Montaż – 10 lat.
Termin realizacji: możliwy termin realizacji inwestycji to nawet 10 dni od pierwszego kontaktu
Raty: do 49 rat 0% – aby określić wysokość raty potrzebujemy poznać podstawowe informacje odnośnie wielkości Twojego zapotrzebowania na energię. W tym celu skontaktuj się z nami.

Zestaw

Premium

Panele sunpower +
falownik solaredge
+realizacja +gwarancja +ubezpieczenie +dotacja

ZALETY

 • atrakcyjny wygląd
 • nowatorska, wydajna technologia
 • optymalizacja zacienienia
 • długa gwarancja
 • wysokie bezpieczeństwo

W zestawie: Panele, falownik, montaż, okablowanie, zabezpieczenia, pozyskanie dotacji, gwarancja, ubezpieczenie (1 rok), przegląd i ewentualny serwis (po 1 roku)

Dostępna moc: 3-50 kW
Panele fotowoltaiczne:
Sunpower 335W
Wymiary paneli: 169 cm x 99,8 cm x 3,5 cm
Waga: 18,1 kg (jeden panel)
Falownik: SolarEdge
Gwarancja: panele – 25 lat na wydajność i 25 lat technicznej gwarancji. Falownik – 12 lat. Montaż – 10 lat.
Termin realizacji: realizację tego zestawu fotowoltaiki w Warszawie możemy przeprowadzić nawet w ciągu 10 dni od dziś
Raty z dotacją „Mój Prąd”: do 49 rat 0% – aby określić wysokość raty potrzebujemy poznać podstawowe informacje odnośnie wielkości Twojego zapotrzebowania na energię. W tym celu skontaktuj się z nami.

Indywidualne rozwiązania

Poza powyższymi zestawami, komponenty do naszych realizacji dobieramy indywidualnie do potrzeb klienta. Stosujemy:

panele fotowoltaiczne

EXE SOLAR – 330 kWp
Leapton – 370 kWp
LG – 365 N1C-V5
URECO – 370 kWp
Longi – od 310 kWp do 450 kWp
Sunliniki  – od 365 do 375
Sunpower – od 335 do 375

falowniki fotowoltaiczne

FRONIUS
AFORE
SOFARSOLAR
SOLAREDGE

HUAWEI
SMA
Mikroinwertery Hoymiles

elementy systemu

Stosowane przez nas przewody i konstrukcje montażowe spełniają wymogi norm oraz posiadają certyfikaty. Instalacja posiada wszystkie niezbędne zabezpieczenia i jej realizacja nie uszkadza dachu.

Raty RRSO 0%! Każde zamówienie możemy zrealizować w ramach płatności ratalnej dzięki:

fotowoltaika dla domu FAQ ikona

Jak zacząć?

co zrobić, żeby mieć instalację?

Montaż fotowoltaiki możemy zrealizować w ciągu 10 dni od dzisiaj.

1
porozmawiajmy

Omówmy szczegóły Twojej lokalizacji, montażu i terminów.

2
Oględziny nieruchomości

Przyjedziemy do Ciebie obejrzeć miejsce realizacji.

3
Zawarcie umowy i projekt

Poprowadzimy Cię przez formalności i techniczne szczegóły.

4
Montaż

Nasza ekipa montażowa zrealizuje instalację w Twojej lokalizacji.

5
uruchomienie

Zgłaszamy instalację do Zakładu Energetycznego, który wymienia licznik.

Montaż instalacji fotowoltaicznej
Montaż na dachu płaskim instalacji fotowoltaicznej
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu płaskim

Mój prąd - nasza oferta

co proponujemy?

Realizujemy instalacje fotowoltaiczne od A do Z:

 • Doradzimy Ci jakiej instalacji potrzebujesz
 • Przygotujemy projekt wraz z dokumentacją
 • Zrealizujemy sprawnie montaż instalacji
 • Pomożemy w pozyskaniu dotacji „Mój prąd
 • Damy gwarancję na urządzenia i montaż
 • Zapewnimy profesjonalną opiekę nad instalacją

Chcesz otrzymać szczegółową, darmową wycenę?

przykładowe realizacje

Warszawa - śródmieście

100 kWp

Warszawa - sadyba

5,1 kWp

Warszawa - Cytrynowa

4,9 kWp
Promocje

korzystaj podwójnie z dotacją "Mój Prąd"

0 zł za prąd na rachunku! Gwarantujemy!
W pierwszym roku funkcjonowania Twojej instalacji fotowoltaicznej pokrywamy w całości koszt zakupu prądu jeżeli Twój rachunek (z wyłączeniem opłat stałych) będzie wyższy niż 0 zł.

* – promocja obowiązuje od 15.09.2020 po zaakceptowaniu regulaminu

Gratis! Ubezpieczenie, przegląd i serwis

W pierwszym roku funkcjonowania Twojej instalacji otrzymujesz od nas ubezpieczenie od wszystkich ryzyk na pełną wartość inwestycji, a po jego upływie darmowy przegląd i ewentualny serwis.

10 lat! Przedłuż gwarancję na montaż

Podpiszmy umowę w ciągu najbliższych

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

a otrzymasz przedłużoną gwarancję na montaż!

Otrzymaj darmową wycenę

poznaj więcej szczegółów


Jaki byłby koszt instalacji w Twoim domu?

Ta strona wykorzystuje pliki cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z niej oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.