czyste powietrze ?
data publikacji
26 lutego 2021
czas czytania
5 min
kategoria
tagi
fotowoltaika

„Czyste Powietrze” – fotowoltaika – dotacja

W ostatnich latach jakość powietrza i smog w miastach to zagadnienia, o których coraz częściej słyszymy. Główną przyczyną zanieczyszczeń są spaliny emitowane przez kotły i piece na paliwa stałe w gospodarstwach domowych. Na drugim miejscu jest emisja spalin samochodowych, a na trzecim zanieczyszczenia powodowane przez zakłady przemysłowe. We wrześniu 2018 rząd uruchomił program wsparcia finansowego – „Czyste Powietrze”, który ma temu przeciwdziałać. Od 15 maja 2020 roku z programu można uzyskać dotację na fotowoltaikę. Czyste Powietrze i fotowoltaika to szansa na szybkie pozyskanie dotacji

Czyste powietrze - program walki ze smogiem

Co to jest fotowoltaika?

Fotowoltaika jest procesem zamiany energii słonecznej w energię elektryczną, który nie zanieczyszcza środowiska. Prąd produkowany przez panele fotowoltaiczne można wykorzystać również do ogrzewania budynków i dlatego znalazła się na liście urządzeń, które mogą być dofinansowane z programu. Więcej o fotowoltaice znajdziesz w artykułach:

Jakie są zalety fotowoltaiki?

Ogromną zaletą fotowoltaiki jest możliwość korzystania z niej praktycznie w każdym miejscu w Polsce. W przeciwieństwie do energii pozyskiwanej z innych źródeł odnawialnych (takich jak biomasa, energia wiatrowa, czy też energia wykorzystująca pływy morskie) przy pomocy fotowoltaiki można produkować energię wszędzie, gdzie dochodzi światło słoneczne, niezależnie od szerokości geograficznej. Co prawda dosyć wysoki jest koszt instalacji fotowoltaicznej, ale koszty eksploatacji są praktycznie prawie zerowe. Dofinansowania i ulga podatkowa pozwalają ten początkowy koszt zredukować.

Program „Czyste Powietrze” – na czym polega?

„Czyste Powietrze” to program mający zachęcić właścicieli domów jednorodzinnych do ich modernizacji, wymiany źródeł ciepła i zmniejszenia zapotrzebowania na energię. Biorąc udział w programie, można uzyskać bezzwrotne dofinansowanie na różne prace modernizacyjne i urządzenia grzewcze. Łączna wysokość dofinansowania zależy od rodzaju montowanych urządzeń grzewczych i zakresu prac. Lista urządzeń grzewczych znajduje się na stronie Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów.

W przypadku instalacji fotowoltaicznych dofinansowanie wynosi 50% wartości inwestycji i nie więcej niż 5000 zł.

Jakie instytucje pośredniczą w przyznawaniu dofinansowań do fotowoltaiki?

Wnioski o dofinansowanie należy składać do:

 • Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w biurach terenowych Programu,
 • za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu z WFOŚiGW. Listę gmin przyjmujących wnioski publikują WFOŚiGW na swoich stronach,
 • poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta,

Proces pozyskania środków

Na pewno warto wziąć pod uwagę proces pozyskania środków z programu „Czyste Powietrze”. Składa się on z następujących etapów:

 • złożenie wniosku o placówce WFOŚiGW lub on line – urzędnicy mają 30 dni na rozpatrzenie wniosku,
 • podpisanie umowy o dotację,
 • realizacja inwestycji,
 • rozliczenie dotacji,
 • wypłata środków – warunkiem wypłaty jest przedstawienie zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzającego montaż licznika z numerem Punktu Poboru Energii oraz pieczęcią operatora i czytelnym podpisem instalatora.

W przypadku współpracy z Twoją Energią pomagamy naszym klientom na wszystkich etapach procesu. W szczególności przygotowujemy dokumenty do wniosku i wypełniamy go, sprawdzamy umowę, realizujemy inwestycję i przygotowujemy dokumenty potrzebne do podłączenia licznika dwukierunkowego oraz pomagamy rozliczyć dotację.

Jakie warunki należy spełnić, aby dostać dofinansowanie?

Z programu „Czyste Powietrze” mogą skorzystać osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub chociaż jednego pomieszczenia wydzielonego w takim budynku.

Zostały wyodrębnione dwa warianty dofinansowań:

 • podwyższony poziom dofinansowania – dla osób, których średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Do złożenia wniosku potrzebne są zaświadczenia o dochodach,
 • podstawowy poziom dofinansowania – dla wnioskodawców, których dochód nie przekracza 100.000 zł. Wniosek składa właściciel lub współwłaściciel i jego dochody są brane pod uwagę w kwalifikacji do programu.

Poziom dotacji na źródło ciepła jest powiązany z efektem ekologicznym – im bardziej ekologiczne jest urządzenie, tym większą dotację na nie można uzyskać.

Oczywiście najważniejszym warunkiem kwalifikacji do programu jest wymiana źródła ciepła ze starego na paliwo stałe na nowe znajdujące się na liście dopuszczonych urządzeń. Tego typu urządzeniem jest na przykład kocioł opisany w ofercie wymiana pieca dotacja.

Czyste Powietrze fotowoltaika – wysokość dofinansowania

Maksymalna wysokość dofinansowania zależy od dochodów wnioskodawcy oraz zakresu prac i rodzaju montowanych urządzeń.

czyste powietrze - wysokość dotacji

Maksymalnie 25.000 zł mogą uzyskać osoby, których dochód roczny nie przekracza 100.000 zł, a modernizacja budynku obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Jeśli osoby takie założą fotowoltaikę, to maksymalna kwota może wynieść 30.000 zł. Oprócz instalacji pompy ciepła i paneli słonecznych z dotacji inwestor może sfinansować:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Natomiast maksymalnie 37.000 zł mogą uzyskać osoby, których dochód na jedną osobę nie przekracza 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym, i które zdemontują nieefektywne źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakupią i zamontują nowe źródła ciepła lub kotłownię gazową oraz fotowoltaikę. Dodatkowo z dotacji mogą wykonać też prace wymienione powyżej. Maksymalne dofinansowanie na panele fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10 kW wynosi 5000 zł i nie może przekroczyć 50% wartości inwestycji.

„Czyste Powietrze” – terminy

Wnioski do programu „Czyste Powietrze” można składać w trybie ciągłym. Urzędnicy mają 30 dni na ich rozpatrzenie. W rozliczeniu można wykazać koszty poniesione przed datą złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż 6 miesięcy. Oznacza to, że osoby, które planują wymienić źródło ciepła nie muszą czekać na ogłoszenie nowego naboru dotacji „Mój prąd”.

Połączenie z ulgą termomodernizacyjną

Ulgę termomodernizacyjną można uzyskać na wszystkie wydatki poniesione w związku z termomodernizacją budynku, ale należy odliczyć kwotę uzyskanej dotacji. Jeśli inwestor jest właścicielem wielu domów jednorodzinnych, może otrzymać dofinansowanie na każdy z posiadanych budynków. Również do ulgi podatkowej może wliczyć wszystkie poniesione wydatki nie sfinansowane z dotacji, ale odliczyć może tylko 53.000 zł.

„Czyste Powietrze” – kiedy dofinansowanie nie przysługuje

Warto też zapoznać się z list wykluczeń. Oto niektóre z nich:

 • jeśli budynek jest nowy i nie oddany do użytku,
 • kiedy w budynku są dwa lokale z oddzielnymi księgami wieczystymi,
 • w przypadku gdy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza i powierzchnia zajmowana przez firmę przekracza 30% powierzchni budynku,
 • jeśli wnioskowana kwota jest niższa niż 3000 zł.

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania ​podaj nam swój numer telefonu a oddzwonimy, aby umówić rozmowę z naszym doradcą energetycznym

Jaki byłby koszt fotowoltaiki w Twoim domu?
Jaki byłby koszt instalacji w Twoim domu?

Ta strona wykorzystuje pliki cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z niej oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.