czyste powietrze ?
data publikacji
26 lutego 2021
czas czytania
5 min
kategoria
tagi
fotowoltaika

„Czyste Powietrze”, a fotowoltaika i pompy ciepła

„Czyste powietrze” to program, z którego można uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę i pompy ciepła dla starych termomodernizowanych budynków. Został uruchomiony we wrześniu 2018 i ma przeciwdziałać zanieczyszczeniu powietrza, w szczególności redukować ilość spalin emitowanych przez kotły i piece na paliwa stałe w gospodarstwach domowych. Od 15 maja 2020 roku z programu można uzyskać dotację na fotowoltaikę.

Czyste powietrze - program walki ze smogiem

Program „Czyste Powietrze” – na czym polega?

„Czyste Powietrze” to program mający zachęcić właścicieli domów jednorodzinnych do ich modernizacji, wymiany źródeł ciepła i zmniejszenia zapotrzebowania na energię. Biorąc udział w programie, można uzyskać bezzwrotne dofinansowanie na różne prace modernizacyjne i urządzenia grzewcze. Łączna wysokość dofinansowania zależy od rodzaju montowanych urządzeń grzewczych i zakresu prac. Lista urządzeń grzewczych znajduje się na stronie Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów.

W szczególności można uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę i pompy ciepła.

Jakie instytucje pośredniczą w przyznawaniu dofinansowań do fotowoltaiki?

Wnioski o dofinansowanie należy składać do:

 • Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w biurach terenowych Programu,

 • za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu z WFOŚiGW. Listę gmin przyjmujących wnioski publikują WFOŚiGW na swoich stronach,

 • poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta,

Proces pozyskania środków

Proces pozyskania środków z programu „Czyste Powietrze” składa się on z następujących etapów:

 • złożenie wniosku o placówce WFOŚiGW lub on line – urzędnicy mają 30 dni na rozpatrzenie wniosku,
 • podpisanie umowy o dotację,
 • realizacja inwestycji,
 • rozliczenie dotacji,
 • wypłata środków.

Warunkiem wypłaty jest przedstawienie zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzającego montaż licznika z numerem Punktu Poboru Energii oraz pieczęcią operatora i czytelnym podpisem instalatora.

Jak pomagamy naszym klientom?

W przypadku współpracy z Twoją Energią pomagamy naszym klientom na wszystkich etapach procesu. Przygotowujemy dokumenty do wniosku i wypełniamy go, sprawdzamy umowę, realizujemy inwestycję i przygotowujemy dokumenty potrzebne do podłączenia licznika dwukierunkowego. Pomagamy również rozliczyć dotację.

Jakie warunki należy spełnić, aby dostać dofinansowanie?

Z programu „Czyste Powietrze” mogą skorzystać osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub chociaż jednego pomieszczenia wydzielonego w takim budynku.

Zostały wyodrębnione dwa warianty dofinansowań:

 • podwyższony poziom dofinansowania – dla osób, których średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Do złożenia wniosku potrzebne są zaświadczenia o dochodach,
 • podstawowy poziom dofinansowania – dla wnioskodawców, których dochód nie przekracza 100.000 zł. Wniosek składa właściciel lub współwłaściciel i jego dochody są brane pod uwagę w kwalifikacji do programu.

Poziom dotacji na źródło ciepła jest powiązany z efektem ekologicznym – im bardziej ekologiczne jest urządzenie, tym większą dotację na nie można uzyskać.

Oczywiście najważniejszym warunkiem kwalifikacji do programu jest wymiana źródła ciepła ze starego na paliwo stałe na nowe znajdujące się na liście dopuszczonych urządzeń. Tego typu urządzeniem jest na przykład kocioł opisany w ofercie wymiana pieca dotacja lub powietrzna pompa ciepła.

Czyste Powietrze – wysokość dofinansowania

Maksymalna wysokość dofinansowania zależy od dochodów wnioskodawcy oraz zakresu prac i rodzaju montowanych urządzeń.

czyste powietrze - wysokość dotacji

Maksymalnie 25.000 zł mogą uzyskać osoby, których dochód roczny nie przekracza 100.000 zł, a modernizacja budynku obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Jeśli osoby takie założą fotowoltaikę, to maksymalna kwota może wynieść 30.000 zł. Oprócz instalacji pompy ciepła i paneli słonecznych z dotacji inwestor może sfinansować:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Natomiast maksymalnie 37.000 zł mogą uzyskać osoby, których dochód na jedną osobę nie przekracza 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym, i które zdemontują nieefektywne źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakupią i zamontują nowe źródła ciepła lub kotłownię gazową oraz fotowoltaikę. Dodatkowo z dotacji mogą wykonać też prace wymienione powyżej. Maksymalne dofinansowanie na panele fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10 kW wynosi 3000 zł i nie może przekroczyć 50% wartości inwestycji.

„Czyste Powietrze” – terminy

Wnioski do programu „Czyste Powietrze” można składać w trybie ciągłym. Urzędnicy mają 30 dni na ich rozpatrzenie. W rozliczeniu można wykazać koszty poniesione przed datą złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż 6 miesięcy. Oznacza to, że osoby, które planują wymienić źródło ciepła nie muszą czekać na ogłoszenie nowego naboru dotacji „Mój prąd”.

Połączenie z ulgą termomodernizacyjną

Ulgę termomodernizacyjną można uzyskać na wszystkie wydatki poniesione w związku z termomodernizacją budynku, ale należy odliczyć kwotę uzyskanej dotacji. Jeśli inwestor jest właścicielem wielu domów jednorodzinnych, może otrzymać dofinansowanie na każdy z posiadanych budynków. Również do ulgi podatkowej może wliczyć wszystkie poniesione wydatki nie sfinansowane z dotacji, ale odliczyć może tylko 53.000 zł.

„Czyste Powietrze” – kiedy dofinansowanie nie przysługuje

Warto też zapoznać się z list wykluczeń. Oto niektóre z nich:

 • jeśli budynek jest nowy i nie oddany do użytku,
 • kiedy w budynku są dwa lokale z oddzielnymi księgami wieczystymi,
 • w przypadku gdy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza i powierzchnia zajmowana przez firmę przekracza 30% powierzchni budynku,
 • jeśli wnioskowana kwota jest niższa niż 3000 zł.

W przypadku nowych budynków dofinansowanie na fotowoltaikę i magazyny energii można uzyskać z dotacji Mój prąd, a na pompę ciepła z dotacji Moje ciepło.

Skontaktuj się ze specjalistami Twoja Energia!

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania podaj nam swój numer telefonu a oddzwonimy, aby umówić rozmowę z naszym doradcą energetycznym

Jaki byłby koszt fotowoltaiki w Twoim domu?
Jaki byłby koszt instalacji w Twoim domu?