Fotowoltaika poradnik

Wiemy jak wiele potrzeba, by podjąć dobrą decyzję

By Wam to ułatwić nasz poradnik o fotowoltaice podzieliliśmy na kategorie:

Twoja-Energia-ikona-najczesciej-zadawane-pytania

Najczęściej zadawane pytania

Twoja-Energia-ikona-finansowanie

finansowanie

Twoja-Energia-ikona-technologia

technologia

Twoja-Energia-ikona-prawo

prawo

ekologia

konsultacje
indywidualne

Twoja-Energia-ikona-najczesciej-zadawane-pytania

Fotowoltaika poradnik

Najczęściej zadawane pytania
Panele fotowoltaiczne przekształcają energię promieniowania słonecznego w prąd stały. Falownik przetwarza go następnie w prąd zmienny o parametrach identycznych jak ten w zwykłym gniazdku elektrycznym. Więcej w ABC fotowoltaiki – podręcznik.
Fotowoltaika cena – koszt zakupu instalacji zależy od wielu czynników m.in. od: rodzaju wykorzystanych komponentów, sposobu montażu paneli (instalacja naziemna jest droższa od instalacji dachowej), rodzaju dachu (montaż na dachu płaskim jest zazwyczaj droższy od montażu na dachu spadzistym), rodzaju pokrycia dachowego (montaż na dachu pokrytym blachodachówką jest tańszy niż montaż na dachu pokrytym dachówką ceramiczną) Wstępnie koszt instalacji można oszacować przy pomocy naszego kalkulatora. Skontaktuj się z nami i poproś o ofertę dla Ciebie!
Zimą instalacja również produkuje prąd. W półroczu październik – marzec instalacja fotowoltaiczna wytwarza ok 30% energii wytwarzanej w skali roku.
W Polsce największą roczną produkcję energii z instalacji fotowoltaicznej uzyskuje się przy kącie nachylenia dachu wynoszącym 35 stopni. Na dachach płaskich lub o innym spadku, panele układane są na stelażach korygujących ich nachylenie.
Montaż paneli pv możliwy jest na większości dachów. Mogą to być zarówno dachy płaskie jak i dachy spadziste. W Polsce panele najczęściej montuje się na następujących pokryciach: blachodachówka, blacha trapezowa, dachówka ceramiczna, papa, gont bitumiczny. Montaż na eternicie wymaga dodatkowej konsultacji.
Utrata wydajności wynosi ok. 0,5% – 0,7% rocznie. Producent paneli wykorzystywanych przez Twoją Energię udziela klientowi gwarancji na ćwierć wieku – po 25 latach panele posiadają minimum 82% pierwotnej wydajności.

Fotowoltaika cena – koszt zakupu instalacji zależy od wielu czynników m.in. od: rodzaju wykorzystanych komponentów, sposobu montażu paneli (instalacja naziemna jest droższa od instalacji dachowej), rodzaju dachu (montaż na dachu płaskim jest zazwyczaj droższy od montażu na dachu spadzistym), rodzaju pokrycia dachowego (montaż na dachu pokrytym blachodachówką jest tańszy niż montaż na dachu pokrytym dachówką ceramiczną) Wstępnie koszt instalacji można oszacować przy pomocy naszego kalkulatora. Skontaktuj się z nami i poproś o ofertę dla Ciebie!
Zgodnie z zasadą net-meteringu (system opustów) energia oddana do sieci podczas nieobecności mieszkańców domu pomniejszy rachunki za zakup energii w rocznym okresie rozliczeniowym. Jeżeli w takim rocznym okresie nie będzie wykorzystana cała wyprodukowana energia i pozostanie nadwyżka, to można ją wykorzystać tylko przez rok od daty produkcji – po roku niewykorzystana energia przepada. Osoba fizyczna nie ma możliwości odsprzedaży nadwyżek energii wyprodukowanych w mikroinstalacji.
Dla budynków mieszkalnych o powierzchni do 300 m2 stawka podatku VAT wynosi 8%, dla pozostałych przypadków 23%. Dla budynków mieszkalnych o powierzchni przekraczającej 300 m2 zostaną zastosowane dwie stawki: 8% i 23% – w odpowiedniej proporcji ustalonej według metrażu.

Montaż paneli pv możliwy jest na większości dachów. Mogą to być zarówno dachy płaskie jak i dachy spadziste. W Polsce panele najczęściej montuje się na następujących pokryciach: blachodachówka, blacha trapezowa, dachówka ceramiczna, papa, gont bitumiczny. Montaż na eternicie wymaga dodatkowej konsultacji.
Nie, konstrukcje wsporcze są instalowane w taki sposób aby wykluczyć jakiekolwiek nieszczelności dachu. W każdym przypadku usługa montażu jest objęta gwarancją, która chroni klienta.
Tak. Panele wykorzystywane przez Twoją Energię posiadają certyfikaty spełnienia normy dotyczącej odporności na gradobicie. Konstrukcje są również zabezpieczane przed uszkodzeniem pod wpływem wiatru m.in. poprzez łączenie ze sobą wielu rzędów paneli.
Tak. Panele wykonane są jedynie z krzemu, szkła, folii ochronnej i aluminiowej ramy. Kable przewodzące prąd pochodzący z instalacji fotowoltaicznej wytwarzają pole elektromagnetycznie, którego natężenie jest podobne do kabli domowej instalacji elektrycznej – nie jest ono szkodliwe dla zdrowia.
Nowoczesne falowniki, których używamy obecnie w naszych instalacjach, posiadają wbudowane zabezpieczenia elektryczne spełniające odpowiednie normy budowlane. Standardowo instalowane są jednak dodatkowe zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i przeciwpożarowe przy falowniku. Instalowane jest również zabezpieczenie odgromowe.
Falownik zmieniający prąd stały wytwarzany przez panele w prąd zmienny Okablowanie po stronie prądu stałego (pomiędzy panelami a falownikiem) Okablowanie po stronie pądu zmiennego (pomiędzy falownikiem a skrzynką rozdzielczą) Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciwpożarowe i odgromowe Wyłącznik główny instalacji
Falownik jest urządzeniem zmieniającym prąd stały generowany przez panele fotowoltaiczne (taki jak w bateriach) w prąd zmienny (taki jak w gniazdku elektrycznym). Dodatkowo falownik zabezpiecza instalację oraz służy do pomiaru ilości wytwarzanej energii i monitorowania pracy całej instalacji fotowoltaicznej. Jeżeli w domu dostępny jest internet falownik podłączony do routera umożliwia też monitoring online.
Nie. Nieumiejętne odśnieżanie paneli może doprowadzić do ich uszkodzenia. Instalacja samoistnie doprowadza do zsunięcia się śniegu w wyniku nagrzewania się paneli.
Panele: 12 lat na wady materiałowe, gwarancja liniowa i skokowa na krzywą spadku mocy (spadek max 0,7 % rocznie; min. 90% mocy po 12 latach; min. 82% mocy po 25 latach) Falownik: Fronius – 7 lat (z możliwością przedłużenia do 15 lat); Socomec – 5 lat; SMA – 5 lat (z możliwością przedłużenia do 25 lat) Montaż instalacji: 5 lat

Uruchomienie domowej instalacji fotowoltaicznej podłączonej do sieci elektrycznej to bardzo prosty proces. Po zakończeniu montażu do Zakładu Energetycznego składane jest zgłoszenie. Odbiór instalacji powinien nastąpić w terminie 30 dni od daty zgłoszenia. Zakład energetyczny wymienia na własny koszt licznik energii na tzw. licznik dwukierunkowy, weryfikuje poprawność podłączenia instalacji i wydaje zgodę na jej uruchomienie. Twoja Energia przygotowuje dla Klienta wszelkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia instalacji oraz koordynuje cały proces.
Net metering (obecnie: system opustów), wprowadzony przepisami nowej ustawy o OZE, jest sposobem rozliczania się za zakup i sprzedaż energii elektrycznej pomiędzy zakładem energetycznym a posiadaczem mikroinstalacji. Net-metering dotyczy obecnie osób fizycznych i nie obejmuje przedsiębiorców. Od 1 lipca 2016 r. w ramach rocznych okresów rozliczeniowych posiadacz mikroinstalacji płaci na rzecz zakładu energetycznego wyłącznie za różnicę pomiędzy energią pobraną z sieci, a energią oddaną do sieci. Rozliczenie energii w ramach net-meteringu odbywa się w systemie tzw. opustu tj. rozliczenia różnicy między energią, którą posiadacz mikroinstalacji wyprodukował, a tą, którą pobrał z sieci elektroenergetycznej (w momencie, gdy nie świeci słońce i panel nie wytwarza prądu). Właściciele instalacji do 10 kW od 1 lipca korzystać będą z opustu w stosunku 1 do 0,8 natomiast posiadacze mikroinstalacji od 10 do 40 kW w stosunku 1 do 0,7. Nie ma opłaty dystrybucyjnej. W rachunku pozostają jednak opłaty stałe w kwocie ok 160 zł rocznie (m.in. opłata abonamentowa, jakościowa, przejściowa i handlowa).
Ten rodzaj licznika, zlicza jednocześnie ilość energii pobranej z sieci i oddanej do sieci. Zakład energetyczny instaluje go na własny koszt podczas odbioru instalacji fotowoltaicznej.
Nowa ustawa wprowadza wiele korzyści finansowych dla posiadaczy małych instalacji fotowoltaicznych. Przede wszystkim możliwość rozliczania się z zakładem energetycznym na zasadzie net-meteringu (od 1 lipca 2016 r. system ten nazywa się „systemem opustów”). Jest to sposób rozliczania się za zakup i sprzedaż energii elektrycznej pomiędzy zakładem energetycznym, a posiadaczem mikroinstalacji. Net-metering dotyczy obecnie osób fizycznych i nie obejmuje przedsiębiorców. Od 1 lipca 2016 r. rozliczenie energii w ramach net-meteringu odbywa się w systemie tzw. opustów tj. rozliczenia różnicy między energią, którą posiadacz mikroinstalacji wyprodukował, a tą, którą pobrał z sieci elektroenergetycznej (w momencie, gdy nie świeci słońce i panel nie wytwarza prądu). Właściciele instalacji do 10 kW od 1 lipca korzystać będą z opustu w stosunku 1 do 0,8 natomiast posiadacze mikroinstalacji od 10 do 40 kW w stosunku 1 do 0,7. W większości przypadków dobrze dobrana instalacja będzie wytwarzać więcej energii niż wynosi zapotrzebowanie użytkownika, więc rachunek za zakup energii może spaść nawet o 90%. Posiadacze mikroinstalacji rozliczający się na zasadach net-meteringu nie będę również ponosić kosztów opłat dystrybucyjnych – Ustawa o OZE zniosła opłaty dystrybucyjne dla prosumentów czyli osób fizycznych posiadających mikroinstalacje. Rozliczenie na zasadach net-meteringu (systemu opustów) stanowi główną korzyść finansową wynikającą z posiadania mikroinstalacji. Dzięki nowym regulacjom
Część przepisów nowej ustawy weszła w życie 4 maja 2015 r. Część zapisów dotycząca przywilejów dla tzw. prosumentów (os. fizycznych posiadających mikroinstalacje) weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Zapisy dotyczące zmian zasad rozliczania net-meteringu dla osób fizycznych (system opustów) weszły w życie 1 lipca 2016 r. Dla przedsiębiorców posiadających mikroinstalacje nie ma na razie przywilejów wynikających z Ustawy.
Zgodnie z definicją zawartą w nowej ustawie o OZE mikroinstalacją jest instalacja odnawialnego źródła energii o mocy nie większej niż 40kW przyłączona do sieci o napięciu niższym niż 110 kV (niskie lub średnie napięcie).
Zgodnie z zasadą net-meteringu (system opustów) energia oddana do sieci podczas nieobecności mieszkańców domu pomniejszy rachunki za zakup energii w rocznym okresie rozliczeniowym. Jeżeli w takim rocznym okresie nie będzie wykorzystana cała wyprodukowana energia i pozostanie nadwyżka, to można ją wykorzystać tylko przez rok od daty produkcji – po roku niewykorzystana energia przepada. Osoba fizyczna nie ma możliwości odsprzedaży nadwyżek energii wyprodukowanych w mikroinstalacji.
Dla budynków mieszkalnych o powierzchni do 300 m2 stawka podatku VAT wynosi 8%, dla pozostałych przypadków 23%. Dla budynków mieszkalnych o powierzchni przekraczającej 300 m2 zostaną zastosowane dwie stawki: 8% i 23% – w odpowiedniej proporcji ustalonej według metrażu.
Panele: 12 lat na wady materiałowe, gwarancja liniowa i skokowa na krzywą spadku mocy (spadek max 0,7 % rocznie; min. 90% mocy po 12 latach; min. 82% mocy po 25 latach) Falownik: Fronius – 7 lat (z możliwością przedłużenia do 15 lat); Socomec – 5 lat; SMA – 5 lat (z możliwością przedłużenia do 25 lat) Montaż instalacji: 5 lat

Panele fotowoltaiczne przekształcają energię promieniowania słonecznego w prąd stały. Falownik przetwarza go następnie w prąd zmienny o parametrach identycznych jak ten w zwykłym gniazdku elektrycznym. Więcej w ABC fotowoltaiki – podręcznik.
Fotowoltaika cena – koszt zakupu instalacji zależy od wielu czynników m.in. od: rodzaju wykorzystanych komponentów, sposobu montażu paneli (instalacja naziemna jest droższa od instalacji dachowej), rodzaju dachu (montaż na dachu płaskim jest zazwyczaj droższy od montażu na dachu spadzistym), rodzaju pokrycia dachowego (montaż na dachu pokrytym blachodachówką jest tańszy niż montaż na dachu pokrytym dachówką ceramiczną) Wstępnie koszt instalacji można oszacować przy pomocy naszego kalkulatora. Skontaktuj się z nami i poproś o ofertę dla Ciebie!
Uruchomienie domowej instalacji fotowoltaicznej podłączonej do sieci elektrycznej to bardzo prosty proces. Po zakończeniu montażu do Zakładu Energetycznego składane jest zgłoszenie. Odbiór instalacji powinien nastąpić w terminie 30 dni od daty zgłoszenia. Zakład energetyczny wymienia na własny koszt licznik energii na tzw. licznik dwukierunkowy, weryfikuje poprawność podłączenia instalacji i wydaje zgodę na jej uruchomienie. Twoja Energia przygotowuje dla Klienta wszelkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia instalacji oraz koordynuje cały proces.
Net metering (obecnie: system opustów), wprowadzony przepisami nowej ustawy o OZE, jest sposobem rozliczania się za zakup i sprzedaż energii elektrycznej pomiędzy zakładem energetycznym a posiadaczem mikroinstalacji. Net-metering dotyczy obecnie osób fizycznych i nie obejmuje przedsiębiorców. Od 1 lipca 2016 r. w ramach rocznych okresów rozliczeniowych posiadacz mikroinstalacji płaci na rzecz zakładu energetycznego wyłącznie za różnicę pomiędzy energią pobraną z sieci, a energią oddaną do sieci. Rozliczenie energii w ramach net-meteringu odbywa się w systemie tzw. opustu tj. rozliczenia różnicy między energią, którą posiadacz mikroinstalacji wyprodukował, a tą, którą pobrał z sieci elektroenergetycznej (w momencie, gdy nie świeci słońce i panel nie wytwarza prądu). Właściciele instalacji do 10 kW od 1 lipca korzystać będą z opustu w stosunku 1 do 0,8 natomiast posiadacze mikroinstalacji od 10 do 40 kW w stosunku 1 do 0,7. Nie ma opłaty dystrybucyjnej. W rachunku pozostają jednak opłaty stałe w kwocie ok 160 zł rocznie (m.in. opłata abonamentowa, jakościowa, przejściowa i handlowa).
W Polsce największą roczną produkcję energii z instalacji fotowoltaicznej uzyskuje się przy kącie nachylenia dachu wynoszącym 35 stopni. Na dachach płaskich lub o innym spadku, panele układane są na stelażach korygujących ich nachylenie.
Zmiana kierunku spadku (odchylenie od południa): Zmiana kierunku spadku maksymalnie o 45 stopni na wschód albo na zachód powoduje straty produkcji nie większe niż 4% (przy założeniu, że kąt nachylenie będzie w przedziale 20-40 stopni). Zmiana kąta nachylenia paneli: Zmiana kąta nachylenia paneli o 15 stopni (w obie strony – do pionu albo do poziomu) powoduje straty produkcji nie większe niż 4% (przy założeniu, że kierunek nachylenia będzie w przedziale -45 +45 stopni od południa. Mniejsze straty są przy zmianie nachylenia w kierunku poziomu niż w kierunku pionu.
Montaż paneli pv możliwy jest na większości dachów. Mogą to być zarówno dachy płaskie jak i dachy spadziste. W Polsce panele najczęściej montuje się na następujących pokryciach: blachodachówka, blacha trapezowa, dachówka ceramiczna, papa, gont bitumiczny. Montaż na eternicie wymaga dodatkowej konsultacji.
Nie, konstrukcje wsporcze są instalowane w taki sposób aby wykluczyć jakiekolwiek nieszczelności dachu. W każdym przypadku usługa montażu jest objęta gwarancją, która chroni klienta.
Jeden kilowat paneli zajmuje ok. 6,5 m2 powierzchni dachu spadzistego (panele ułożone na płasko). W instalacji na dachu płaskim lub na ziemi powierzchnia ta jest nieco mniejsza. Instalacja w kilku rzędach wymaga zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy w celu wyeliminowania ryzyka wzajemnego zacieniania.
Tak. Panele wykorzystywane przez Twoją Energię posiadają certyfikaty spełnienia normy dotyczącej odporności na gradobicie. Konstrukcje są również zabezpieczane przed uszkodzeniem pod wpływem wiatru m.in. poprzez łączenie ze sobą wielu rzędów paneli.
Panele monokrystaliczne są z reguły droższe niż panele polikrystaliczne. Zarówno panele monokrystaliczne jak i polikrystaliczne są wykonane z krzemu. Panele polikrystaliczne są bardziej wydajne przy słonecznej pogodzie, ale umiarkowanej temperaturze ( ok. 20-25°) dlatego lepiej niż monokrystaliczne sprawdzają się w Polskim klimacie. Twoja Energia montuje panele polikrystaliczne o optymalnych dla naszego regionu parametrach.
Instalacja on-grid jest najbardziej popularnym typem instalacji – jest ona podłączona do sieci i oddaje do niej nadwyżki energii (nadwyżki odbierane są z sieci w dowolnym momencie do zużycia na własne potrzeby). W przypadku utraty zasilania z sieci instalacja wyłącza się automatycznie (jest to konieczne zabezpieczenie). W Polsce instalacje typu on-grid to ekonomicznie najbardziej opłacalne rozwiązanie. Instalacja off-grid jest instalacją niepodłączoną do sieci. Nadwyżki energii są z reguły magazynowane w akumulatorach i wykorzystywane w dowolnym momencie. Tego typu instalacje są zdecydowanie droższe od instalacje typu on-grid. Taka instalacja obecnie jest wykorzystywana jedynie w sytuacji braku dostępu do sieci elektroenergetycznej. Instalacja hybrydowa, które są połączeniem instalacji on-grid i off-grid, w Polsce zaczynają się cieszyć coraz większym zainteresowaniem. Ich cena jest wyższa, jednak do głównych zalet tego systemu należy możliwość wyboru: czy nadwyżkę energii chcemy zmagazynować w sieci (do wykorzystania przez rok od daty produkcji energii), czy też w akumulatorze. Ten system swoje zastosowanie znajdzie tam, gdzie zdarzają się częste i długie przerwy w dostawie energii elektrycznej. W Polsce jest bardzo wiele miejsc, w których mieszkańcy borykają się z częstymi wyłączeniami prądu przez zakład energetyczny. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, instalacja hybrydowa potrafi się automatycznie przełączyć z zasilania sieciowego, na zasilanie
Panele układamy w taki sposób aby zminimalizować straty produkcji wynikające z ewentualnego zacienienia. W starszych typach paneli zacienienie choćby jednego modułu (komórki panelu) powodowało spadek produkcji całego panelu do zera. Obecnie stosuje się tzw. diody bocznikujące (zazwyczaj są trzy takie diody) – w sytuacji zacienienia jednego modułu produkcja całego stringu spada o tylko o 1/3.
Trackery, inaczej systemy nadążne, są to konstrukcje które zmieniają ustawienie paneli w zależności od kierunku i kąta padania promieni słonecznych. Zastosowanie trackerów powoduje wzrost rocznej produkcji energii w porównaniu do systemu zainstalowanego na stałe. Obecnie korzyści z posiadania trackerów nie równoważą dodatkowych kosztów wynikających z ich zakupu. Trackery są ruchomymi elementami, więc rośnie ryzyko awarii i należy się liczyć z większymi kosztami eksploatacji w porównaniu do systemów statycznych.
Nowoczesne falowniki, których używamy obecnie w naszych instalacjach, posiadają wbudowane zabezpieczenia elektryczne spełniające odpowiednie normy budowlane. Standardowo instalowane są jednak dodatkowe zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i przeciwpożarowe przy falowniku. Instalowane jest również zabezpieczenie odgromowe.
Falownik zmieniający prąd stały wytwarzany przez panele w prąd zmienny Okablowanie po stronie prądu stałego (pomiędzy panelami a falownikiem) Okablowanie po stronie pądu zmiennego (pomiędzy falownikiem a skrzynką rozdzielczą) Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciwpożarowe i odgromowe Wyłącznik główny instalacji
Falownik jest urządzeniem zmieniającym prąd stały generowany przez panele fotowoltaiczne (taki jak w bateriach) w prąd zmienny (taki jak w gniazdku elektrycznym). Dodatkowo falownik zabezpiecza instalację oraz służy do pomiaru ilości wytwarzanej energii i monitorowania pracy całej instalacji fotowoltaicznej. Jeżeli w domu dostępny jest internet falownik podłączony do routera umożliwia też monitoring online.
Ten rodzaj licznika, zlicza jednocześnie ilość energii pobranej z sieci i oddanej do sieci. Zakład energetyczny instaluje go na własny koszt podczas odbioru instalacji fotowoltaicznej.
Tak. Falowniki są wyposażone w wyświetlacz i moduł umożliwiające lokalne oraz zdalne monitorowanie parametrów pracy falownika (np. aktualna produkcja, produkcja dzienna, produkcja roczna, itp.)
Nowa ustawa wprowadza wiele korzyści finansowych dla posiadaczy małych instalacji fotowoltaicznych. Przede wszystkim możliwość rozliczania się z zakładem energetycznym na zasadzie net-meteringu (od 1 lipca 2016 r. system ten nazywa się „systemem opustów”). Jest to sposób rozliczania się za zakup i sprzedaż energii elektrycznej pomiędzy zakładem energetycznym, a posiadaczem mikroinstalacji. Net-metering dotyczy obecnie osób fizycznych i nie obejmuje przedsiębiorców. Od 1 lipca 2016 r. rozliczenie energii w ramach net-meteringu odbywa się w systemie tzw. opustów tj. rozliczenia różnicy między energią, którą posiadacz mikroinstalacji wyprodukował, a tą, którą pobrał z sieci elektroenergetycznej (w momencie, gdy nie świeci słońce i panel nie wytwarza prądu). Właściciele instalacji do 10 kW od 1 lipca korzystać będą z opustu w stosunku 1 do 0,8 natomiast posiadacze mikroinstalacji od 10 do 40 kW w stosunku 1 do 0,7. W większości przypadków dobrze dobrana instalacja będzie wytwarzać więcej energii niż wynosi zapotrzebowanie użytkownika, więc rachunek za zakup energii może spaść nawet o 90%. Posiadacze mikroinstalacji rozliczający się na zasadach net-meteringu nie będę również ponosić kosztów opłat dystrybucyjnych – Ustawa o OZE zniosła opłaty dystrybucyjne dla prosumentów czyli osób fizycznych posiadających mikroinstalacje. Rozliczenie na zasadach net-meteringu (systemu opustów) stanowi główną korzyść finansową wynikającą z posiadania mikroinstalacji. Dzięki nowym regulacjom
Część przepisów nowej ustawy weszła w życie 4 maja 2015 r. Część zapisów dotycząca przywilejów dla tzw. prosumentów (os. fizycznych posiadających mikroinstalacje) weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Zapisy dotyczące zmian zasad rozliczania net-meteringu dla osób fizycznych (system opustów) weszły w życie 1 lipca 2016 r. Dla przedsiębiorców posiadających mikroinstalacje nie ma na razie przywilejów wynikających z Ustawy.
Zgodnie z definicją zawartą w nowej ustawie o OZE mikroinstalacją jest instalacja odnawialnego źródła energii o mocy nie większej niż 40kW przyłączona do sieci o napięciu niższym niż 110 kV (niskie lub średnie napięcie).
Dla budynków mieszkalnych o powierzchni do 300 m2 stawka podatku VAT wynosi 8%, dla pozostałych przypadków 23%. Dla budynków mieszkalnych o powierzchni przekraczającej 300 m2 zostaną zastosowane dwie stawki: 8% i 23% – w odpowiedniej proporcji ustalonej według metrażu.
Panele: 12 lat na wady materiałowe, gwarancja liniowa i skokowa na krzywą spadku mocy (spadek max 0,7 % rocznie; min. 90% mocy po 12 latach; min. 82% mocy po 25 latach) Falownik: Fronius – 7 lat (z możliwością przedłużenia do 15 lat); Socomec – 5 lat; SMA – 5 lat (z możliwością przedłużenia do 25 lat) Montaż instalacji: 5 lat
Naszym klientom oferujemy najwyższej klasy panele polikrystaliczne firmy Futura Sun Holding. Panele posiadają wydajność powyżej 15%, są objęte 12-letnią gwarancji jakości i 25-letnią gwarancją krzywej stadku mocy. Po 12 latach panele zachowują 90% sprawności, a po 25 latach 82% sprawności. Panele posiadają 4 busbary podnoszące ich wydajność – mniejsza ilość paneli może wyprodukować większą ilość energii elektrycznej.
W naszych instalacjach wykorzystujemy falowniki renomowanych europejskich marek m.in. austriackie inwertery Fronius, włoskie inwertery Socomec, a także niemieckie SMA. Wszystkie nasze falowniki wyposażone są w system zabezpieczeń oraz moduły do monitorowania pracy instalacji. Inwertery marki Fronius posiadają dodatkowo wbudowany moduł wi-fi.

Panele fotowoltaiczne przekształcają energię promieniowania słonecznego w prąd stały. Falownik przetwarza go następnie w prąd zmienny o parametrach identycznych jak ten w zwykłym gniazdku elektrycznym. Więcej w ABC fotowoltaiki – podręcznik.
Zimą instalacja również produkuje prąd. W półroczu październik – marzec instalacja fotowoltaiczna wytwarza ok 30% energii wytwarzanej w skali roku.
Net metering (obecnie: system opustów), wprowadzony przepisami nowej ustawy o OZE, jest sposobem rozliczania się za zakup i sprzedaż energii elektrycznej pomiędzy zakładem energetycznym a posiadaczem mikroinstalacji. Net-metering dotyczy obecnie osób fizycznych i nie obejmuje przedsiębiorców. Od 1 lipca 2016 r. w ramach rocznych okresów rozliczeniowych posiadacz mikroinstalacji płaci na rzecz zakładu energetycznego wyłącznie za różnicę pomiędzy energią pobraną z sieci, a energią oddaną do sieci. Rozliczenie energii w ramach net-meteringu odbywa się w systemie tzw. opustu tj. rozliczenia różnicy między energią, którą posiadacz mikroinstalacji wyprodukował, a tą, którą pobrał z sieci elektroenergetycznej (w momencie, gdy nie świeci słońce i panel nie wytwarza prądu). Właściciele instalacji do 10 kW od 1 lipca korzystać będą z opustu w stosunku 1 do 0,8 natomiast posiadacze mikroinstalacji od 10 do 40 kW w stosunku 1 do 0,7. Nie ma opłaty dystrybucyjnej. W rachunku pozostają jednak opłaty stałe w kwocie ok 160 zł rocznie (m.in. opłata abonamentowa, jakościowa, przejściowa i handlowa).
Tak. Panele wykorzystywane przez Twoją Energię posiadają certyfikaty spełnienia normy dotyczącej odporności na gradobicie. Konstrukcje są również zabezpieczane przed uszkodzeniem pod wpływem wiatru m.in. poprzez łączenie ze sobą wielu rzędów paneli.
Panele monokrystaliczne są z reguły droższe niż panele polikrystaliczne. Zarówno panele monokrystaliczne jak i polikrystaliczne są wykonane z krzemu. Panele polikrystaliczne są bardziej wydajne przy słonecznej pogodzie, ale umiarkowanej temperaturze ( ok. 20-25°) dlatego lepiej niż monokrystaliczne sprawdzają się w Polskim klimacie. Twoja Energia montuje panele polikrystaliczne o optymalnych dla naszego regionu parametrach.
Instalacja on-grid jest najbardziej popularnym typem instalacji – jest ona podłączona do sieci i oddaje do niej nadwyżki energii (nadwyżki odbierane są z sieci w dowolnym momencie do zużycia na własne potrzeby). W przypadku utraty zasilania z sieci instalacja wyłącza się automatycznie (jest to konieczne zabezpieczenie). W Polsce instalacje typu on-grid to ekonomicznie najbardziej opłacalne rozwiązanie. Instalacja off-grid jest instalacją niepodłączoną do sieci. Nadwyżki energii są z reguły magazynowane w akumulatorach i wykorzystywane w dowolnym momencie. Tego typu instalacje są zdecydowanie droższe od instalacje typu on-grid. Taka instalacja obecnie jest wykorzystywana jedynie w sytuacji braku dostępu do sieci elektroenergetycznej. Instalacja hybrydowa, które są połączeniem instalacji on-grid i off-grid, w Polsce zaczynają się cieszyć coraz większym zainteresowaniem. Ich cena jest wyższa, jednak do głównych zalet tego systemu należy możliwość wyboru: czy nadwyżkę energii chcemy zmagazynować w sieci (do wykorzystania przez rok od daty produkcji energii), czy też w akumulatorze. Ten system swoje zastosowanie znajdzie tam, gdzie zdarzają się częste i długie przerwy w dostawie energii elektrycznej. W Polsce jest bardzo wiele miejsc, w których mieszkańcy borykają się z częstymi wyłączeniami prądu przez zakład energetyczny. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, instalacja hybrydowa potrafi się automatycznie przełączyć z zasilania sieciowego, na zasilanie
Panele układamy w taki sposób aby zminimalizować straty produkcji wynikające z ewentualnego zacienienia. W starszych typach paneli zacienienie choćby jednego modułu (komórki panelu) powodowało spadek produkcji całego panelu do zera. Obecnie stosuje się tzw. diody bocznikujące (zazwyczaj są trzy takie diody) – w sytuacji zacienienia jednego modułu produkcja całego stringu spada o tylko o 1/3.
Utrata wydajności wynosi ok. 0,5% – 0,7% rocznie. Producent paneli wykorzystywanych przez Twoją Energię udziela klientowi gwarancji na ćwierć wieku – po 25 latach panele posiadają minimum 82% pierwotnej wydajności.
Tak. Panele wykonane są jedynie z krzemu, szkła, folii ochronnej i aluminiowej ramy. Kable przewodzące prąd pochodzący z instalacji fotowoltaicznej wytwarzają pole elektromagnetycznie, którego natężenie jest podobne do kabli domowej instalacji elektrycznej – nie jest ono szkodliwe dla zdrowia.
Trackery, inaczej systemy nadążne, są to konstrukcje które zmieniają ustawienie paneli w zależności od kierunku i kąta padania promieni słonecznych. Zastosowanie trackerów powoduje wzrost rocznej produkcji energii w porównaniu do systemu zainstalowanego na stałe. Obecnie korzyści z posiadania trackerów nie równoważą dodatkowych kosztów wynikających z ich zakupu. Trackery są ruchomymi elementami, więc rośnie ryzyko awarii i należy się liczyć z większymi kosztami eksploatacji w porównaniu do systemów statycznych.
Nowoczesne falowniki, których używamy obecnie w naszych instalacjach, posiadają wbudowane zabezpieczenia elektryczne spełniające odpowiednie normy budowlane. Standardowo instalowane są jednak dodatkowe zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i przeciwpożarowe przy falowniku. Instalowane jest również zabezpieczenie odgromowe.
Falownik zmieniający prąd stały wytwarzany przez panele w prąd zmienny Okablowanie po stronie prądu stałego (pomiędzy panelami a falownikiem) Okablowanie po stronie pądu zmiennego (pomiędzy falownikiem a skrzynką rozdzielczą) Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciwpożarowe i odgromowe Wyłącznik główny instalacji
Falownik jest urządzeniem zmieniającym prąd stały generowany przez panele fotowoltaiczne (taki jak w bateriach) w prąd zmienny (taki jak w gniazdku elektrycznym). Dodatkowo falownik zabezpiecza instalację oraz służy do pomiaru ilości wytwarzanej energii i monitorowania pracy całej instalacji fotowoltaicznej. Jeżeli w domu dostępny jest internet falownik podłączony do routera umożliwia też monitoring online.
Ten rodzaj licznika, zlicza jednocześnie ilość energii pobranej z sieci i oddanej do sieci. Zakład energetyczny instaluje go na własny koszt podczas odbioru instalacji fotowoltaicznej.
Nie. Nieumiejętne odśnieżanie paneli może doprowadzić do ich uszkodzenia. Instalacja samoistnie doprowadza do zsunięcia się śniegu w wyniku nagrzewania się paneli.
Tak. Falowniki są wyposażone w wyświetlacz i moduł umożliwiające lokalne oraz zdalne monitorowanie parametrów pracy falownika (np. aktualna produkcja, produkcja dzienna, produkcja roczna, itp.)
Nowa ustawa wprowadza wiele korzyści finansowych dla posiadaczy małych instalacji fotowoltaicznych. Przede wszystkim możliwość rozliczania się z zakładem energetycznym na zasadzie net-meteringu (od 1 lipca 2016 r. system ten nazywa się „systemem opustów”). Jest to sposób rozliczania się za zakup i sprzedaż energii elektrycznej pomiędzy zakładem energetycznym, a posiadaczem mikroinstalacji. Net-metering dotyczy obecnie osób fizycznych i nie obejmuje przedsiębiorców. Od 1 lipca 2016 r. rozliczenie energii w ramach net-meteringu odbywa się w systemie tzw. opustów tj. rozliczenia różnicy między energią, którą posiadacz mikroinstalacji wyprodukował, a tą, którą pobrał z sieci elektroenergetycznej (w momencie, gdy nie świeci słońce i panel nie wytwarza prądu). Właściciele instalacji do 10 kW od 1 lipca korzystać będą z opustu w stosunku 1 do 0,8 natomiast posiadacze mikroinstalacji od 10 do 40 kW w stosunku 1 do 0,7. W większości przypadków dobrze dobrana instalacja będzie wytwarzać więcej energii niż wynosi zapotrzebowanie użytkownika, więc rachunek za zakup energii może spaść nawet o 90%. Posiadacze mikroinstalacji rozliczający się na zasadach net-meteringu nie będę również ponosić kosztów opłat dystrybucyjnych – Ustawa o OZE zniosła opłaty dystrybucyjne dla prosumentów czyli osób fizycznych posiadających mikroinstalacje. Rozliczenie na zasadach net-meteringu (systemu opustów) stanowi główną korzyść finansową wynikającą z posiadania mikroinstalacji. Dzięki nowym regulacjom
Część przepisów nowej ustawy weszła w życie 4 maja 2015 r. Część zapisów dotycząca przywilejów dla tzw. prosumentów (os. fizycznych posiadających mikroinstalacje) weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Zapisy dotyczące zmian zasad rozliczania net-meteringu dla osób fizycznych (system opustów) weszły w życie 1 lipca 2016 r. Dla przedsiębiorców posiadających mikroinstalacje nie ma na razie przywilejów wynikających z Ustawy.
Zgodnie z definicją zawartą w nowej ustawie o OZE mikroinstalacją jest instalacja odnawialnego źródła energii o mocy nie większej niż 40kW przyłączona do sieci o napięciu niższym niż 110 kV (niskie lub średnie napięcie).
Zgodnie z zasadą net-meteringu (system opustów) energia oddana do sieci podczas nieobecności mieszkańców domu pomniejszy rachunki za zakup energii w rocznym okresie rozliczeniowym. Jeżeli w takim rocznym okresie nie będzie wykorzystana cała wyprodukowana energia i pozostanie nadwyżka, to można ją wykorzystać tylko przez rok od daty produkcji – po roku niewykorzystana energia przepada. Osoba fizyczna nie ma możliwości odsprzedaży nadwyżek energii wyprodukowanych w mikroinstalacji.
Panele: 12 lat na wady materiałowe, gwarancja liniowa i skokowa na krzywą spadku mocy (spadek max 0,7 % rocznie; min. 90% mocy po 12 latach; min. 82% mocy po 25 latach) Falownik: Fronius – 7 lat (z możliwością przedłużenia do 15 lat); Socomec – 5 lat; SMA – 5 lat (z możliwością przedłużenia do 25 lat) Montaż instalacji: 5 lat
Naszym klientom oferujemy najwyższej klasy panele polikrystaliczne firmy Futura Sun Holding. Panele posiadają wydajność powyżej 15%, są objęte 12-letnią gwarancji jakości i 25-letnią gwarancją krzywej stadku mocy. Po 12 latach panele zachowują 90% sprawności, a po 25 latach 82% sprawności. Panele posiadają 4 busbary podnoszące ich wydajność – mniejsza ilość paneli może wyprodukować większą ilość energii elektrycznej.
W naszych instalacjach wykorzystujemy falowniki renomowanych europejskich marek m.in. austriackie inwertery Fronius, włoskie inwertery Socomec, a także niemieckie SMA. Wszystkie nasze falowniki wyposażone są w system zabezpieczeń oraz moduły do monitorowania pracy instalacji. Inwertery marki Fronius posiadają dodatkowo wbudowany moduł wi-fi.

Twoja-Energia-ikona-finansowanie

Fotowoltaika poradnik

Finansowanie

W sekcji „finansowanie” zebraliśmy artykuły dotyczące zagadnień finansowych: pozyskiwania dotacji, kosztów, rachunków, opłacalności, zwrotu z inwestycji itp. Z tej sekcji poradnika dowiesz się wszystkiego co musisz wiedzieć planując budżet inwestycji.

najpopularniejsze

najnowsze

Twoja-Energia-ikona-technologia

Fotowoltaika poradnik

Technologia

W sekcji „technologia” zebraliśmy artykuły dotyczące zasad działania instalacji fotowoltaicznych, typów instalacji, ich elementów, montażu instalacji, ich parametrów oraz zabezpieczeń itp. Z tej sekcji dowiesz się wszystkiego co musisz wiedzieć rozważając różne rozwiązania techniczne.

najpopularniejsze

najnowsze

Twoja-Energia-ikona-prawo

Fotowoltaika poradnik

Prawo

W sekcji „prawo” zebraliśmy artykuły dotyczące zagadnień prawnych, które reguluje ustawa o odnawialnych źródłach energii itp. Z tej sekcji dowiesz się wszystkiego co musisz wiedzieć rozważając aspekty formalne związane z inwestycją w własną elektrownie słoneczną.

najpopularniejsze

najnowsze

Fotowoltaika poradnik

ekologia

W sekcji „ekologia” zebraliśmy artykuły dotyczące różnych zagadnień związanych z ekologią itp. Z tej sekcji dowiesz się wszystkiego co musisz wiedzieć z punktu widzenia ochrony środowiska.

najpopularniejsze