fbpx
fotowoltaika opłacalność
data publikacji
21 grudnia 2021
czas czytania
5 min
kategoria
tagi
fotowoltaika

Od czego zależy opłacalność fotowoltaiki?

21 grudnia 2021 opłacalność fotowoltaiki stała się już bezdyskusyjna nawet dla sceptyków. W tym dniu o 20% wzrosły ceny prądu i o 40% ceny gazu. Dużymi krokami zbliżają się też nowe zasady rozliczania prosumentów wynikające ze zmian w prawie energetycznym i ustawie OZE. Wejdą one w życie 1 kwietnia 2022 roku. Jednak osoby, które podłączą do sieci instalację pv przed tą datą, będą mogły rozliczać się z dostawcą energii na dotychczasowych warunkach jeszcze przez 15 lat.

Zyskaj status prosumenta

Do 1 kwietnia 2022 podstawowym warunkiem opłacalności fotowoltaiki jest posiadanie instalacji fotowoltaicznej podłączonej do sieci energetycznej. Dzięki ustawie OZE z 2016 roku i towarzyszącym jej przepisom właściciele instalacji pv, produkujący prąd na własne potrzeby, mogą oddawać do sieci energetycznej nadwyżki prądu wyprodukowane w dzień, a odbierać je w nocy, kiedy słońca nie ma. Mają oni status prosumenta („producent” + „konsument”), to znaczy produkują i zużywają energię elektryczną na własne potrzeby. Co prawda odbierać mogą o 20% lub 30% energii mniej niż wytworzyli, ale jeśli tylko instalacja jest dobrze zaprojektowana, to jest to najbardziej opłacalne rozwiązanie. Ma ono szansę zwrócić się nawet po 4 lub 5 latach od zakupu, a w kolejnych latach zapewniać atrakcyjne zyski wynikające z oszczędności w opłatach za prąd.

Podwyżka cen prądu o 20% spowodowała, że koszty instalacji fotowoltaicznych, zwrócą się jeszcze szybciej. Napięta sytuacja w relacjach z naszym wschodnim sąsiadem sprawia, że coraz więcej osób ogrzewających dom gazem interesuje się wykorzystaniem fotowoltaiki i pomp ciepła.

Jak zadbać o szybki zwrot inwestycji w fotowoltaikę?

Zwrot po 4 czy 5 latach do tej pory był możliwy przy wykorzystaniu dofinansowania na fotowoltaikę i ulgi podatkowej, które redukowały koszt początkowy inwestycji. Wzrost cen prądu i gazu zwiększył opłacalność inwestycji fotowotaikę i skrócił okres zwrotu. Dodatkowo firmy fotowoltaiczne, takie jak Twoja Energia, od lat wychodzą naprzeciw swoim klientom i oferują prąd ze słońca na raty. Tego typu oferta likwiduje barierę finansową, która powstrzymuje przed inwestowaniem w panele słoneczne i daje możliwość zoptymalizowania opłacalności fotowoltaiki.

Fotowoltaika opłacalność a moc instalacji

Ważnym czynnikiem opłacalnością paneli słonecznych jest prawidłowe obliczenie mocy instalacji fotowoltaicznej w stosunku do rocznego zapotrzebowania prosumenta na prąd. Moc produkowana przez panele nie powinna być ani za mała, ani za duża. Opłacalność paneli słonecznych jest największa wtedy, gdy fotoogniwa produkują moc „na wymiar”.

Gdy paneli jest za mało konieczne jest dokupowanie prądu pod koniec okresu rozliczeniowego. Jeśli fotoogniwa produkują o wiele za dużo energii w stosunku do zużycia, to znaczy, że przeinwestowaliśmy. Mogliśmy kupić mniejszą instalację, która szybciej by nam się zwróciła. Osoby, które przesadziły z wielkością instalacji, to znaczy np. rocznie zużywają 5000 kWh, a za instalację o mocy np. 8 kWp zapłaciły kilkanaście tysięcy więcej, a wykorzystują i tak tylko około 5 kWp. Cała nadprodukcję oddają do sieci i a zwrot z inwestycji jest wolniejszy.

Od czego zależy moc instalacji fotowoltaicznej?

Koszt instalacji fotowoltaicznej zależy przede wszystkim od jej mocy, a moc od liczby paneli słonecznych oraz technologii ich produkcji. Do wstępnego obliczenia mocy i rozmiarów fizycznych instalacji pv pomocny jest nasz kalkulator fotowoltaiczny. Na podstawie wartości rachunku za prąd oblicza on liczbę paneli, orientacyjną powierzchnię dachu, którą zajmie instalacja oraz szacunkową wartość inwestycji. Kalkulator uwzględnia też kwotę dotacji, którą można uzyskać oraz ulgę podatkową dla różnej wysokości zarobków.

Projekt systemu fotowoltaicznego

W celu dokładniejszego określenia opłacalność fotowoltaiki na podstawie wizji lokalnej przygotujemy projekt instalacji. Uzyskane dane wprowadzamy do specjalistycznego oprogramowania, które oblicza prognozę produkcji na poszczególne miesiące i pomaga opracować szczegółowy projekt systemu. Na etapie eksploatacji prognoza pomaga monitorować, czy nasza instalacja pracuje zgodnie z założeniami. Dzięki obserwacjom produkcji instalacji pv możemy dopasować profil zużycia energii do profilu instalacji, jest to szczególnie ważne, kiedy planujemy jej rozbudowę np. o magazyny energii. Zawsze jednak im więcej prądu uda się wykorzystać w ciągu dnia, tym większa jest autokonsumpcja i tym bardziej fotowoltaika się opłaca.

Opłacalność paneli słonecznych a jakość montażu

Panele fotowoltaiczne to inwestycja na wiele lat. Powinna być prawidłowo zamontowana i podłączona do sieci energetycznej, by jak najdłużej pracowała bezawaryjnie. Wszelkie usterki to z jednej strony przerwy w produkcji energii, a z drugiej dodatkowe koszty naprawy, które zmniejszają opłacalność inwestycji i wydłużają okres zwrot.

Przyczyną awarii systemu może być niska jakości komponentów lub nieprofesjonalny montaż paneli. Niska jakość może powodować awarie systemu fotowoltaicznego zanim zdąży się on zamortyzować. Na etapie oferty możemy sprawdzić podstawowe parametry paneli słonecznych, takie jak wydajność w warunkach słabego oświetlenia, współczynniki temperaturowe, liniową gwarancję mocy i odporność na obciążenia mechaniczne. Możemy też zestawić sobie prognozowane charakterystyki produkcji instalacji z jej ceną, a także zapytać o markę paneli, a właściwie o stabilność biznesową firmy produkującej panele. Jednak czynników, które warto wziąć pod uwagę jest bardzo dużo i nie będąc fachowcem trudno je porównywać i wyciągnąć właściwe wnioski.

Czy oszczędzanie na komponentach systemu pv się opłaca?

Decydując się na konkretną ofertę warto też pamiętać, że co roku ceny paneli o słabszych parametrach spadają, a instalację o tej samej mocy można kupić taniej. Postęp technologiczny powoduje poprawę parametrów paneli słonecznych i wzrost ich opłacalności oraz skrócenie okresu zwrotu inwestycji. Za bardziej wydajne panele trzeba oczywiście więcej zapłacić, ale taki zakup nie zawsze  jest uzasadniony z punktu widzenia opłacalności. Drogie panele na pewno wytrzymają dłużej, ale nie oznacza to, że przełożą się na większą opłacalność całej inwestycji.

Za to na pewno nie warto oszczędzać na inwerterze, bo ma on krótszy okres eksploatacji i gwarancji niż panele słoneczne. Najczęściej między 10 a 15 lat. Można jednak go wydłużyć, dbając o to, by falownik nie pracował na maksymalnej mocy i nie przegrzewał się. Powinien mieć moc maksymalną o 25% większą niż maksymalna moc instalacji, co przełoży się na jego żywotność. Przy kalkulacjach opłacalności liczonych jako oszczędności w opłatach rachunków za prąd należy wziąć pod uwagę koszt wymiany inwertera.

Koszty montażu całego systemu pv

Tak jak w każdej dziedzinie, niska cena zazwyczaj nie idzie w parze z jakością. Nie mając wystarczającej wiedzy, by ocenić jakość paneli i falownika musimy zdać się na dostawcę i jego renomę. Nie warto zbytnio oszczędzać w tej dziedzinie. Źle zaprojektowana lub zmontowana instalacja może być praktycznie bezużyteczna. Niewłaściwy montaż może być przyczyną usterek paneli fotowoltaicznych. Jeśli będą one źle działały w okresie letnim, kiedy powinny produkować najwięcej, to trudno będzie odrobić straty i prąd trzeba dokupić z sieci.

Opłacalność fotowoltaiki a błędy instalatorów

W trosce o optymalizację opłacalności warto zorientować się, jakie błędy najczęściej popełniają instalatorzy z niewielkim doświadczeniem lub firmy nie dysponujące specjalistycznym oprogramowaniem do projektowania instalacji pv. Same panele fotowoltaiczne są mało awaryjne, a większość usterek powoduje czynnik ludzki.

Niestety zdarzają się błędy groźne w skutkach, np. dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych. Co prawda całe instalacje fotowoltaiczne są sprawdzane przez zakład energetyczny w ramach podłączenia do sieci, ale jednak usterki się zdarzają. W Twojej Energii wszystkie projekty konsultujemy z rzeczoznawcą ppoż., a instalacje powyżej 6,5 kW zgłaszamy do straży pożarnej. Ponadto nasi klienci w pierwszym roku funkcjonowania instalacji otrzymują od nas ubezpieczenie od wszystkich ryzyk na pełną wartość inwestycji. W kolejnych latach oferujemy darmowy przegląd i ewentualny serwis. Dzięki temu nie musisz martwić się o swoją elektrownię słoneczną, a zwrot inwestycji nastąpi szybciej.

Co jeszcze ma ma wpływ na opłacalność paneli słonecznych?

Podkreślmy to jeszcze raz: głównym warunkiem opłacalności paneli fotowoltaicznych jest bycie prosumentem czyli oddawanie nadwyżki produkowanej energii do sieci i odbieranie jej, kiedy nasza produkcja jest zbyt mała. Takie możliwości dotyczą mikroinstalacji o mocy do 50 kWp, przy czym:

  • dla instalacji, których moc nie przekracza 10 kWp, za jedną oddaną do sieci energetycznej kilowatogodzinę prosument może odebrać 0,8 kWh,
  • a przypadku instalacji o mocy między 10 a 50 kWp, za oddaną 1 kWh odbieramy 0,7 kWh.

Wyprodukowana przez fotoogniwa nadwyżka powinna być wykorzystana na własne potrzeby w ciągu roku. Jeśli nie jest, przepada, a właściwie „zazielenia” całą energię w sieci.

Korzystać z takich możliwości mogą zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy. Są oni zwolnieni z obowiązku uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Nie muszą też uzyskiwać pozwolenia na budowę, co jest konieczne w przypadku instalacji o większych mocach. Na mocy ustawy OZE zakłady energetyczne są obowiązane dokonać przyłączenia mikroinstalacji do sieci w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Opłacalność fotowoltaiki off-grid

Do 21 grudnia 2021 przeciwnicy fotowoltaiki uważali, że w Polsce jest za mało słońca, by fotowoltaika była opłacalna. I w zasadzie była to prawda, jeśli rozpatrywaliśmy instalacje off-grid, czyli takie, które nie były podłączone do sieci energetycznej. Musiały one całą wyprodukowaną energię gromadzić w magazynach energii by móc z niej korzystać, kiedy słońca nie ma. Koszty akumulatorów do fotowoltaiki były na tyle duże, a ceny prądu stosunkowo małe, że takie rozwiązania były nieopłacalne. Podwyżka cen prądu i gazu spowoduje, że lokalne magazynowanie energii w instalacjach hybrydowych będzie coraz bardziej opłacalne.

Ile kosztuje magazynowanie prądu?

Na pewno coraz bardziej kusząca wydaje się całkowita niezależność od sieci energetycznej, możliwa do uzyskania dzięki magazynom energii. Jednak ich pojemność jest droga. Jeszcze do 1 kwietnia 2022 za prąd magazynowany w sieci możemy odebrać 20 lub 30% tego co wyprodukowaliśmy i mamy cały rok na odbiór. Czyli koszt „magazynowania” energii w sieci jest na poziomie kilkaset złotych rocznie. Natomiast ceny magazynów energii o pojemności wystarczającej na kilkanaście godzin zaczynają się od kilku tysięcy.

Całkowita niezależność energetyczna jeszcze na razie nie jest opłacalna właśnie ze względu na ceny magazynów energii. 1 kwietnia 2022 wejdzie w życie ustawa zmieniająca zasady rozliczeń prosumentów, Osoby które założą instalację fotowoltaiczne i podłączonych je do sieci energetycznej przed tą datą będą mogli rozliczać się na dotychczasowych zasadach jeszcze przez 15 lat.

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania podaj nam swój numer telefonu a oddzwonimy, aby umówić się na rozmowę.

Jaki byłby koszt fotowoltaiki w Twoim domu?
Jaki byłby koszt instalacji w Twoim domu?

Ta strona wykorzystuje pliki cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z niej oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.