fotowoltaika opłacalność
data publikacji
21 kwietnia 2021
czas czytania
5 min
kategoria
tagi
fotowoltaika

Od czego zależy opłacalność fotowoltaiki?

Od czego zależy opłacalność paneli słonecznych i jak możemy przyspieszyć zwrot z inwestycji w panele słoneczne? To pytanie zadaje sobie każdy inwestor, który rozważa zakup własnej elektrowni słonecznej. Dużymi krokami zbliżają się nowe zasady obliczania opłacalności fotowoltaiki wynikające ze zmian w prawie energetycznym i ustawie OZE. Mają wejść one w życie z początkiem 2022 roku, ale osoby, które zakupią i podłączą do sieci instalację w 2021 rok, będą mogły rozliczać się na warunkach opisanych w tym artykule jeszcze przez 15 lat.

Zyskaj status prosumenta

Oczywiście podstawowym warunkiem opłacalności fotowoltaiki jest posiadanie nieruchomości z nie zacienionym dachem lub działki, na której można ustawić panele fotowoltaiczne na gruncie. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na opłacalność fotowoltaiki i zwrot z inwestycji jest podłączenie jej do sieci energetycznej. Dzięki ustawie OZE i towarzyszącym jej przepisom właściciele instalacji on-grid, produkujący prąd na własne potrzeby, mogą oddawać do sieci energetycznej nadwyżki prądu wyprodukowane w dzień, a odbierać je w nocy, kiedy słońca nie ma. Mają oni status prosumenta, to znaczy produkują i zużywają energię elektryczną na własne potrzeby. Co prawda odbierać mogą o 20% lub 30% energii mniej niż wytworzyli, ale jeśli tylko instalacja jest dobrze zaprojektowana, to jest to najbardziej opłacalne rozwiązanie. Ma ono szansę zwrócić się nawet po 4 lub 5 latach od zakupu, a w kolejnych latach zapewniać atrakcyjne zyski wynikające z oszczędności w opłatach za prąd.

prąd ze słońca na raty 0%

Jak zadbać o szybki zwrot inwestycji w fotowoltaikę?

Zwrot po 4 czy 5 latach jest możliwy przy wykorzystaniu dofinansowania na fotowoltaikę i ulgi podatkowej, które redukują koszt początkowy inwestycji. Dodatkowo firmy fotowoltaiczne, takie jak Twoja Energia, wychodzą naprzeciw swoim klientom i oferują prąd ze słońca na raty 0%. Tego typu oferta likwiduje barierę finansową, która powstrzymuje przed inwestowaniem w panele słoneczne i daje możliwość zoptymalizowania opłacalności fotowoltaiki.

Fotowoltaika opłacalność a moc instalacji

Kolejnym ważnym czynnikiem związanym z opłacalnością paneli słonecznych jest prawidłowe obliczenie mocy instalacji fotowoltaicznej w stosunku do rocznego zapotrzebowania prosumenta na prąd. Moc paneli nie powinna być ani za mała, ani za duża. Opłacalność paneli słonecznych jest największa wtedy, gdy fotoogniwa produkują moc „na wymiar”.

W pierwszym przypadku konieczne będzie dokupienie prądu pod koniec okresu rozliczeniowego. W drugim – poniesiemy duże koszty zakupu i montażu paneli słonecznych, a nie będziemy w stanie wykorzystać wyprodukowanej przez nie energii. Nadmiar energii wyprodukowanej przez panele słoneczne trafi do sieci, a my wykorzystamy jedynie jej część.

Od czego zależy moc instalacji fotowoltaicznej?

Moc instalacji zależy od liczby paneli słonecznych, rodzaju fotoogniw i ich wydajności. Do wstępnego obliczenia mocy i rozmiarów instalacji pv pomocny jest nasz kalkulator fotowoltaiczny. Na podstawie wartości rachunku za prąd oblicza on liczbę paneli, orientacyjną powierzchnię dachu, którą zajmie instalacja, a także szacunkową wartość inwestycji i kwotę dotacji, którą można uzyskać oraz ulgę podatkową dla różnej wysokości zarobków. Dzięki dofinansowaniom zwrot inwestycji będzie szybszy.

fotowoltaika opłacalność [- kalkulator fotowoltaiki

Wszystkie wartości podane w kalkulatorze są orientacyjne, ponieważ cena instalacji fotowoltaicznej zależy od wielu czynników. Oprócz liczby paneli oraz typu falownika wpływ ma położenie domu względem stron świata, nachylenie i kształt dachu, rodzaj pokrycia oraz ilość padającego cienia.

Jak przygotowujemy projekt systemu fotowoltaicznego?

Projekt instalacji przygotowujemy na podstawie wizji lokalnej. W czasie pandemii wykonujemy ją za pomocą drona. Uzyskane dane wprowadzamy do specjalistycznego oprogramowania, które pomaga nam opracować szczegółowy projekt systemu i oblicza prognozę produkcji w poszczególnych miesiącach. Na etapie eksploatacji prognoza pomaga obserwować i sprawdzać, czy nasza instalacja pracuje zgodnie z założeniami. Dzięki obserwacjom możemy określić profil zużycia energii, ale zawsze im więcej prądu zużywasz podczas dnia, tym większa jest autokonsumpcja i tym bardziej fotowoltaika się opłaca.

Jeśli fotoogniwa produkują o wiele za dużo energii w stosunku do zużycia, to znaczy, że przeinwestowaliśmy. Mogliśmy kupić mniejszą instalację, która szybciej by nam się zwróciła. Nie warto przesadzać z wielkością instalacji. Jeśli rocznie zużywamy 5000 kWh, to za instalację o mocy 8 kWp trzeba zapłacić kilkanaście tysięcy więcej, a wykorzystamy i tak około 5 kWp. Cała nadprodukcja zostanie oddana do sieci, ale nie oznacza to, że zwrot inwestycji będzie wolniejszy.

Opłacalność paneli słonecznych a jakość montażu

Panele fotowoltaiczne to inwestycja na wiele lat. Powinna być prawidłowo zamontowana i podłączona do sieci energetycznej, by jak najdłużej pracowała bezawaryjnie. Wszelkie usterki to z jednej strony przerwy w produkcji energii, a z drugiej dodatkowe koszty, które zmniejszają opłacalność inwestycji i wydłużają zwrot inwestycji.

Przyczyną awarii może być niska jakości komponentów lub nieprofesjonalny montaż paneli. Niska jakość może powodować awarie systemu fotowoltaicznego zanim zdąży się on zamortyzować. Co prawda na etapie oferty możemy sprawdzić podstawowe parametry paneli słonecznych, takie jak wydajność w warunkach słabego oświetlenia, współczynniki temperaturowe, liniową gwarancję mocy i odporność na obciążenia mechaniczne. Bardzo ważne są prognozowane charakterystyki produkcji instalacji w stosunku do jej ceny. Ważna jest też marka paneli, a właściwie stabilność działania firmy produkującej panele. Na opłacalność fotowoltaiki ma wpływ dużo zmiennych, które warto wziąć pod uwagę. Jednak nie będąc fachowcem trudno będzie porównać te parametry z różnych ofert i wyciągnąć właściwe wnioski.

Czy oszczędzanie na komponentach systemu pv się opłaca?

Decydując się na konkretny zestaw trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że postęp technologiczny powoduje poprawę parametrów paneli słonecznych i wzrost ich opłacalności oraz skrócenie okresu zwrotu inwestycji. Co roku ceny paneli o słabszych parametrach spadają. Z roku na rok instalację o tej samej mocy można kupić taniej. Za bardziej wydajne panele trzeba oczywiście więcej zapłacić, ale taki zakup nie zawsze  jest uzasadniony z punktu widzenia opłacalności. Drogie panele na pewno wytrzymają dłużej, ale nie oznacza to, że przełożą się na większą opłacalność całej instalacji fotowoltaicznej.

Za to na pewno nie warto oszczędzać na inwerterze, bo ma on krótszy okres eksploatacji i gwarancji niż panele słoneczne. Można jednak go wydłużyć, dbając o to, by falownik nie pracował na maksymalnej mocy i nie przegrzewał się. Powinien mieć moc maksymalną o 25% większą niż maksymalna moc instalacji, co przełoży się na jego żywotność. Przy kalkulacjach opłacalności liczonych jako oszczędności w opłatach rachunków za prąd warto wziąć pod uwagę koszt wymiany inwertera.

Koszty montażu całego systemu pv

Tak jak w każdej dziedzinie, niska cena zazwyczaj nie idzie w parze z jakością. Nie mając wystarczającej wiedzy, by ocenić jakość paneli i falownika musimy zdać się na dostawcę i jego renomę. Nie warto zbytnio oszczędzać w tej dziedzinie. Źle zaprojektowana lub zmontowana instalacja może być praktycznie bezużyteczna. Niewłaściwy montaż może być przyczyną usterek paneli fotowoltaicznych. Jeśli źle działają one w okresie, kiedy powinny produkować najwięcej, to trudno będzie odrobić straty i prąd trzeba dokupić z sieci.

Opłacalność fotowoltaiki a błędy instalatorów

W trosce o optymalizację opłacalności warto zorientować się, jakie błędy najczęściej popełniają instalatorzy z niewielkim doświadczeniem lub firmy nie dysponujące specjalistycznym oprogramowaniem do projektowania instalacji pv. Same panele fotowoltaiczne są mało awaryjne, a większość usterek powoduje czynnik ludzki.

Niestety zdarzają się również błędy groźne w skutkach, np. dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych. Co prawda całe instalacje fotowoltaiczne są sprawdzane przez zakład energetyczny w ramach podłączenia, ale jednak ale usterki jednak się zdarzają. W Twojej Energii wszystkie projekty konsultujemy z rzeczoznawcą ppoż., a instalacje powyżej 6,5 kW zgłaszamy do straży pożarnej. Ponadto nasi klienci w pierwszym roku funkcjonowania instalacji otrzymują od nas ubezpieczenie od wszystkich ryzyk na pełną wartość inwestycji. W kolejnych latach oferujemy darmowy przegląd i ewentualny serwis. Dzięki temu nie musisz martwić się o swoją elektrownię słoneczną, a zwrot inwestycji nastąpi szybciej.

Przy tej okazji warto zaznaczyć, że instalacje on-grid, nie działają, kiedy w sieci nie ma prądu. Mają bowiem specjalne zabezpieczenia, które „blokują” ich pracę by podczas awarii nie było napięcia na elementach systemu.

Co jeszcze ma ma wpływ na opłacalność paneli słonecznych?

Podkreślmy to jeszcze raz: głównym warunkiem opłacalności paneli fotowoltaicznych jest bycie prosumentem czyli oddawanie nadwyżki produkowanej energii do sieci i odbieranie jej, kiedy nasza produkcja jest zbyt mała. Takie możliwości dotyczą mikroinstalacji o mocy do 50 kWp, przy czym:

  • dla instalacji, których moc nie przekracza 10 kWp, za jedną oddaną do sieci energetycznej kilowatogodzinę prosument może odebrać 0,8 kWh,
  • a przypadku instalacji o mocy między 10 a 50 kWp, za oddaną 1 kWh odbieramy 0,7 kWh.

Wyprodukowana przez fotoogniwa nadwyżka powinna być wykorzystana na własne potrzeby w ciągu roku. Jeśli nie jest, przepada, a właściwie „zazielenia” całą energię w sieci.

Korzystać z takich możliwości mogą zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy. Są oni zwolnieni z obowiązku uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Nie muszą też uzyskiwać pozwolenia na budowę, co jest konieczne w przypadku instalacji o większych mocach. Na mocy ustawy OZE zakłady energetyczne są obowiązane dokonać przyłączenia mikroinstalacji do sieci w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

fotowoltaika opłacalność - prosument

Opłacalność fotowoltaiki off-grid

Przeciwnicy fotowoltaiki uważają, że w Polsce jest za mało słońca, by fotowoltaika była opłacalna. I w zasadzie jest to prawda, jeśli rozpatrujemy instalacje off-grid, czyli takie, które nie są podłączone do sieci energetycznej. Muszą one całą wyprodukowaną energię gromadzić w magazynach energii by móc z niej korzystać, kiedy słońca nie ma. Koszty akumulatorów do fotowoltaiki są na tyle duże, że takie rozwiązania są na razie nieopłacalne. W przypadku kiedy „magazynem energii” jest sieć energetyczna, to produkowana przez naszą instalację energia jest wykorzystywana na bieżąco przez inne podmioty. W zimie tradycyjne elektrownie produkują energię dla prosumentów, którzy odbierają swoje nadwyżki. Jeśli dbamy o ekologię, to nie warto produkować zbyt dużych nadwyżek. Opłacalność instalacji off-grid polega jednak w dużej mierze na niezależności od sieci.

Ile kosztuje magazynowanie prądu?

Na pewno kusząca wydaje się całkowita niezależność od sieci energetycznej, możliwa do uzyskania dzięki akumulatorom. Jednak pojemność magazynów energii jest droga. Za prąd magazynowany w sieci płacimy około 20-30% tego co wyprodukowaliśmy i mamy cały rok na odbiór. Czyli koszt „magazynowania” energii w sieci są na poziomie kilkaset złotych rocznie. Natomiast ceny magazynów energii o pojemności wystarczającej na kilkanaście godzin zaczynają się od kilku tysięcy.

Całkowita niezależność energetyczna na razie nie jest opłacalna właśnie ze względu na ceny magazynów energii. W 2022 ma wejść w życie ustawa zmieniająca zasady rozliczeń prosumentów, którzy założą instalację fotowoltaiczne po tej dacie. Właściciele instalacji założonych i podłączonych do sieci energetycznej do końca 2021 roku będą mogli rozliczać się na dotychczasowych zasadach jeszcze przez 15 lat.

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania podaj nam swój numer telefonu a oddzwonimy, aby umówić się na rozmowę.

Jaki byłby koszt fotowoltaiki w Twoim domu?
Jaki byłby koszt instalacji w Twoim domu?

Ta strona wykorzystuje pliki cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z niej oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.