zamiana ustawy OZE
data publikacji
7 czerwca 2022
czas czytania
5 min
kategoria
tagi
fotowoltaika

Nowe zasady rozliczania prosumentów

Nowe zasady rozliczania prosumentów  obowiązują już od 1 kwietnia 2022 r. Zmiana ustawy OZE spowodowała, że osoby, które założyły instalacje fotowoltaiczne po tym terminie rozliczają się z zakładem energetycznym na zasadach net billingu. „Starzy” prosumenci, czyli ci, którzy założyli  fotowoltaikę przed 31 marca 2022 r., rozliczają się z siecią na zasadzie opustów jeszcze przez 15 lat. 

Na pewno jednak zmiana zasad rozliczania prosumentów to nie koniec opłacalności fotowoltaiki. Nadal jest ona opłacalnym rozwiązaniem, trzeba tylko trochę staranniej policzyć, a inwestycja w panele słoneczne będzie podobnie korzystna, jak w przypadku instalacji pv zamontowanych przed 1 kwietnia 2022 r.

By to zrobić warto poznać i zrozumieć nowe zasady rozliczania prosumentów.

Nawet w przypadku „starych” prosumentów, czyli tych, którzy korzystają z net-meteringu zmiana rozliczeń może okazać się korzystna. Mogą oni przejść na net-billing praktycznie w dowolnym momencie. Wystarczy złożyć wniosek o zmianę umowy, a w ciągu 21 dni zostaną przełączeni na net-billing.

Net-metering a net-billing

Obowiązujący „starych” prosumentów system opustów, czyli net-metering polega i będzie polegał na tym, że mogą oni traktować sieć jako magazyn energii i odbierać z niej 80 albo 70% energii, którą do niej wprowadzili. Tymczasem w rozliczeniach nowych prosumentów do rozliczeń brana pod uwagę wartość, a nie ilość wyprodukowanej energii.

Net-billing będzie wdrażany etapowo. Nowi prosumenci:

  • w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca będą rozliczani na starych zasadach net-meteringu,
  • od 1 lipca do 30 czerwca 2024 r. będą rozliczani co miesiąc, a do rozliczeń będzie wykorzystywana średnia miesięczna cena energii elektrycznej,
  • od 1 lipca 2024 r. prosumenci będą rozliczani co godzina, a do rozliczeń będą wykorzystywane ceny energii Rynku Dnia Następnego z Towarowej Giełdy Energii.

Rozliczanie w systemie net-billingu ma odbywać się w cyklach 12-miesięcznych przy pomocy indywidualnego konta prosumenckiego, na którym będą ewidencjonowane środki za wyprodukowaną i zużytą energię. Środkami z tego konta prosument będzie mógł płacić za pobraną energię. Co miesiąc konto będzie zasilane depozytem prosumenckim obliczanym jako iloczyn różnicy energii wprowadzonej i pobranej pomnożonej przez jej cenę rynkową.

Dynamiczne ceny prądu

W okresie od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2024 r. do obliczeń będzie brana rynkowa średnia cena z ostatniego miesiąca publikowana na stronie Towarowej Giełdy Energii.
Od 1 lipca 2024 cena energii będzie określana na podstawie rynkowych notowań energii elektrycznej z rynku dnia następnego na Towarowej Giełdzie Energii.

W praktyce można spodziewać się, że będzie to powodowało znaczny spadek cen energii po słonecznej pogodzie, a cena energii wykorzystywana do obliczania depozytu prosumenckiego będzie rosła po dniach, kiedy słońce schowa się za chmurami.

Mikroinstalacje nowych prosumentów przełączą się na system net-billingu automatycznie. Od energii wprowadzonej do sieci prosument nie będzie płacił VAT ani PIT. Natomiast pobierając energię z sieci zapłaci częściowo, z 15% rabatem, opłaty dystrybucyjne, opłatę OZE i kogeneracyjną oraz akcyzę i VAT. Depozyt z danego miesiąca prosument będzie mógł wykorzystać w ciągu roku, a jeśli go nie wykorzysta, będzie mógł odebrać nadpłatę, jednak nie więcej niż 20% wartości energii wprowadzonej w danym miesiącu kalendarzowym. Reszta przepadnie.

„Starzy” prosumenci zachowają dotychczasowe warunki przez 15 lat. Jeśli w międzyczasie nie przejdą na net-billing z własnej inicjatywy, to po tym czasie będą musieli podpisać nową umowę, zgodną z panującymi wówczas warunkami. Zapewne dla starych prosumentów, którzy zainwestują w magazyny energii i rozwiązania zwiększające autokonsumpcję energii nowe zasady rozliczania prosumentów mogą się w przyszłości okazać bardziej opłacalne.

Zapraszamy do kontaktu z nami i sprawdzenia opłacalności fotowoltaiki 2022.

Jaki byłby koszt fotowoltaiki w Twoim domu?
Jaki byłby koszt instalacji w Twoim domu?