data publikacji
29 grudnia 2016
czas czytania
5 min
kategoria
tagi
fotowoltaika

Jak czytać rachunek za prąd?

Czytając rachunek za prąd, zazwyczaj skupiamy się na tym, aby jak najszybciej znaleźć pogrubioną kwotę całościowej wpłaty. Zależy nam na oszczędności czasu. Jeśli jednak na rachunkach za energię, chcemy oszczędzać pieniądze, warto przyjrzeć im się bliżej i dowiedzieć się, z czego ten koszt się składa.

Na początku naszej faktury za prąd znajdują się informacje o adresacie, sprzedawcy energii oraz o kwocie do zapłaty. Kolejne, wyszczególnione na rachunku pozycje to opłaty za faktyczne zużycie energii (1) oraz opłaty związane z jej dystrybucją (2). Pierwsza opłata ustalana jest na podstawie zużycia energii elektrycznej i jednostkową cenę za kWh. W tej części rachunku sprzedawca uwzględnia również stałą opłatę handlową. Cena 1 kWh energii elektrycznej ustalana jest przez naszego sprzedawcę energii. Opłaty związane z dystrybucją energii zawierają koszty dystrybucji i utrzymania sieci energetycznej. Regulowane są one przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Wszystkie opłaty uwzględnione na fakturze dzielą się na stałe i zmienne, czyli te, które są niezależne lub są zależne od zużycia prądu. Na rachunku łatwo je rozpoznać patrząc na kolumnę „Ilość” w tabeli. Zarówno (1), jak i (2) – opłaty zmienne przeliczane są na jednostki „kWh” czyli „kilowatogodziny”, natomiast stałe przeliczane są na „mc” czyli „miesiąc”.

Rachunek za prąd – opłaty związane ze sprzedażą energii elektrycznej – tabela (1)

Opłata za energię (energia czynna) – opłata zmienna wynikająca z faktycznego zużycia energii elektrycznej,
Opłata handlowa – opłata stała, stanowiąca koszt abonamentu na rzecz wytwórcy energii.

Rachunek za prąd – opłaty związane z dystrybucją energii – tabela (2)

Opłata jakościowa – czyli koszt rozbudowy oraz modernizacji sieci energetycznej. Wysokość opłaty jakościowej ustalimy mnożąc stawkę opłaty (0,0108 zł/kWh) przez ilość zużytej przez nas energii.
Opłata sieciowa zmienna – zawierająca koszty dystrybucji energii. Zawiera cenę prądu oraz jego transportu przez sieć, a zależy od comiesięcznego zużycia w naszym domu.
Opłata OZE – naliczana od 1 lipca 2016 roku. Jest wsparciem dla rozwoju technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Opłata jest zmienna.
Opłata sieciowa stała – która zależy od tego, czy nasz dom jest podłączony do sieci jedno- lub trójfazowej. To stała opłata za konserwację i korzystanie z sieci przesyłowo-dystrybucyjnej.
Opłata przejściowa należąca do opłat stałych. Zależy od rocznego zużycia energii w naszym domu. Istnieją trzy progi: poniżej 500 kWh / rok, od 500 kWh / rok, ale mniej niż 1200 kWh / rok oraz powyżej 1200 kWh / rok. Pojawia się na rachunku z powodu zalecenia przez Komisję Europejską przedwczesnego zerwania kontraktów długoterminowych Polskich Sieci Elektromagnetycznych z polskimi elektrowniami. Dług zostanie spłacony w 2027 roku, a wtedy opłata przejściowa zniknie z naszych rachunków.
Opłata abonamentowa – z której pokrywane są koszty obsługi Klienta, np. comiesięczne przygotowywanie naszych rachunków lub wizyty osób spisujących stan licznika.

Prognoza zużycia energii elektrycznej

Kolejną pozycją na naszej fakturze jest prognoza zużycia energii elektrycznej, która obliczana jest na podstawie wysokości zużycia energii w poprzednich okresach rozliczeniowych. Na rachunku przykładowym, okres rozliczeniowy wynosi 12 miesięcy jest on przedstawiony na wykresie (3) gdzie widzimy średnie zużycie prądu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Faktura za prąd Innogy

Kiedy już wiecie, w jaki sposób czytać swój rachunek za prąd, możecie przejść do artykułu „Rachunek po montażu instalacji …„, lub do kalkulatora by sprawdzić jaka moc instalacji fotowoltaicznej zaspokoi  Wasze potrzeb energetycznych.

Jaki byłby koszt fotowoltaiki w Twoim domu?
Jaki byłby koszt instalacji w Twoim domu?