Rachunek za prąd po montażu instalacji fotowoltaicznej
data publikacji
2 maja 2018
czas czytania
5 min
kategoria
tagi
fotowoltaika

Rachunek po montażu instalacji fotowoltaicznej

Zastanawialiście się kiedyś jak wygląda rachunek za prąd po montażu instalacji fotowoltaicznej? W tym artykule znajdziecie odpowiedź na to pytanie oraz dowiecie się, w jaki sposób taki rachunek czytać. Wszystko wyjaśniamy na podstawie autentycznych faktur naszych Klientów.

W artykule omawiamy kolejno:

Rachunek za prąd przed instalacją
Zmiany na rachunku za prąd po montażu instalacji fotowoltaicznej
Co zrobić, żeby Twój rachunek tak wyglądał?

Rachunek za prąd przed instalacją fotowoltaiki

Na pierwszej stronie faktury za prąd znajdują się informacje o adresacie, sprzedawcy energii oraz o kwocie do zapłaty. Na drugiej stronie widzimy szczegółowe rozliczenie zużycia. Informacje zestawione są w tabelach otoczonych pomarańczowymi ramkami 1 i 2:

 1. Wskazania układu pomiarowego – górna część ramki nr 1
 2. Sprzedaż energii elektrycznej – dolna część ramki nr 1
 3. Dystrybucja energii elektrycznej – ramka nr 2

Ilustrację można powiększyć w celu zapoznania się ze szczegółami lub skorzystać ze swojego rachunku za prąd w celu prześledzenia poszczególnych pozycji.

rachunek za prąd

W dolnej części ramki nr 1 zatytułowanej „Sprzedaż energii elektrycznej” znajdują się dwie pozycje „Energia czynna” i „Opłata handlowa”. W wierszu „Energia czynna” podane są kolejno: rodzaj taryfy, okres rozliczenia oraz zużycie energii w kWh i cena jednostkowa 1 kWh energii, a następnie wyliczona wartość netto będąca iloczynem ceny jednostkowej i wartości zużycia. Cena 1 kWh energii elektrycznej ustalana jest przez sprzedawcę energii i trochę może się różnić na fakturach od różnych zakładów energetycznych. W wierszu poniżej sprzedawca uwzględnia stałą opłatę handlową, której wartość również zależy od dostawcy energii.

W tabeli zaznaczone czerwonym obramowaniem z numerem 2 znajdują się opłaty związane z dystrybucją energii i utrzymaniem sieci energetycznej. One również regulowane są przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Wszystkie opłaty uwzględnione na fakturze dzielą się na stałe i zmienne, czyli te, które są niezależne od zużycia prądu i te które są od niego zależne. Na rachunku łatwo je rozpoznać patrząc na kolumnę „ilość” w tabeli. Zarówno (1), jak i (2) – opłaty zmienne obliczane są z wykorzystaniem jednostek „kWh” czyli „kilowatogodzin”, natomiast stałe obliczane z wykorzystaniem  „mc” czyli „miesiąc”.

Pozycje związane ze sprzedażą energii elektrycznej – tabela (1)

 • Opłata za energię (energia czynna) – opłata zmienna wynikająca z faktycznego zużycia energii elektrycznej,
 • Opłata handlowa – opłata stała, stanowiąca koszt abonamentu na rzecz wytwórcy energii.

Pozycje związane z dystrybucją energii – tabela (2)

 • Opłata jakościowa – czyli koszt rozbudowy oraz modernizacji sieci energetycznej. Wysokość opłaty jakościowej ustalimy mnożąc stawkę opłaty (0,0108 zł/kWh) przez ilość zużytej przez nas energii.
 • Opłata sieciowa zmienna – zawierająca koszty dystrybucji energii. Zawiera cenę prądu oraz jego transportu przez sieć, a zależy od comiesięcznego zużycia w naszym domu.
 • Opłata OZE – naliczana od 1 lipca 2016 roku. Jest wsparciem dla rozwoju technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Opłata jest zmienna.
 • Opłata sieciowa stała – która zależy od tego, czy nasz dom jest podłączony do sieci jedno- lub trójfazowej. To stała opłata za konserwację i korzystanie z sieci przesyłowo-dystrybucyjnej.
 • Opłata przejściowa – należąca do opłat stałych. Zależy od rocznego zużycia energii w naszym domu. Istnieją trzy progi: poniżej 500 kWh / rok, od 500 kWh / rok, ale mniej niż 1200 kWh / rok oraz powyżej 1200 kWh / rok. Pojawia się na rachunku z powodu zalecenia przez Komisję Europejską przedwczesnego zerwania kontraktów długoterminowych Polskich Sieci Elektromagnetycznych z polskimi elektrowniami. Dług zostanie spłacony w 2027 roku, a wtedy opłata przejściowa zniknie z naszych rachunków.
 • Opłata abonamentowa – z której pokrywane są koszty obsługi Klienta, np. comiesięczne przygotowywanie rachunków lub wizyty osób spisujących stan licznika.

Prognoza zużycia energii elektrycznej

Kolejną pozycją na naszej fakturze jest prognoza zużycia energii elektrycznej, która obliczana jest na podstawie wysokości zużycia energii w poprzednich okresach rozliczeniowych. Na przykładowym rachunku z Innogy, jest to wykres (3) przedstawiający średnie zużycie prądu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Zmiany na rachunku po montażu instalacji fotowoltaicznej

Rachunek po montażu instalacji fotowoltaicznej zawiera kilka istotnych zmian:

 • Znika tabelka z prognozą sprzedaży,
 • oraz znika większość opłat,
 • ale pojawiają się dwie nowe tabelki – dane pomiarowe i rozliczenie energii wprowadzonej do sieci.

Tabelka dane pomiarowe (oznaczona na poniższej ilustracji numerem 2) zawiera w kolejnych wierszach, wartości odczytów z licznika na początku i na końcu okresu rozliczeniowego oraz sumę pobranej i wprowadzonej do sieci energii w dwóch strefach. Okres rozliczeniowy wynosi 12 miesięcy. W kolumnach są wskazania licznika dla taryfy dziennej – kolumna z 1* i nocnej w kolumnie z 2*. W kolejnej kolumnie mamy informację czy energia została pobrana z sieci, czy wprowadzona do sieci z instalacji fotowoltaicznej.

Numerem 3 oznaczona jest tabelka ze szczegółowymi danymi dotyczącymi wprowadzonej i odebranej energii w systemie opustów 1:0,8. W kratce Ilość energii [kWh] widzimy, że do sieci wprowadzono w 1 strefie 3093 kWh. Z powrotem pobrane zostało 2826 kWh i ta wartość została pomnożona przez 0,8. W rezultacie, klient pobrał z sieci w pierwszej strefie darmową, wyprodukowaną przez jego instalację energię w ilości 2261 kWh (2826 kWh x 0,8). Resztę (2826 x 0,2) zatrzymał Zakład. Obliczenia analogicznie zastosujemy w kratce dotyczącej strefy 2. W tabelce wskazana jest jeszcze wartość 267 kWh i jest to energia, która została wprowadzona do sieci przez Prosumenta, a jeszcze nie została wykorzystana czyli tzw. nadwyżka. Prosument może ją wykorzystać w ciągu roku od daty wprowadzenia do sieci.

rachunku za prąd z fotowoltaiką - dane pomiarowe

Nowa lista opłat

Opłaty, które widzimy na rachunku po montażu instalacji fotowoltaicznej to tylko trzy kwoty związane z dystrybucją energii. Są to:

 • opłata sieciowa stała (za konserwację i korzystanie z sieci przesyłowo-dystrybucyjnej),
 • opłata przejściowa (spłata długu Polskich Sieci Elektromagnetycznych w stosunku do polskich elektrowni),
 • abonament (comiesięczne koszty obsługi klienta).

Dzięki produkcji własnej energii, redukujemy ogromną ilość opłat związanych z jej kupnem od dystrybutora. Jak widać na rachunku, za podobny okres zużycia koszt faktury po fotowoltaice jest niższy o 96%!

rachunek po montażu instalacji fotowoltaicznej

Co zrobić, żeby Twój rachunek tak wyglądał?

Jeżeli również chciałbyś zobaczyć taką różnicę na swoim rachunku po montażu instalacji fotowoltaicznej, to najlepszy znak, że pora w nią zainwestować. Skontaktuj się z nami a odpowiemy na pytania i doradzimy, jaka instalacja fotowoltaiczna najlepiej zaspokoi Twoje potrzeby.

Jaki byłby koszt fotowoltaiki w Twoim domu?
Jaki byłby koszt instalacji w Twoim domu?