Panele fotowoltaiczne
data publikacji
15 października 2021
czas czytania
5 min
kategoria
tagi
fotowoltaika

Jakie panele fotowoltaiczne stosujemy w naszych instalacjach?

Panele fotowoltaiczne to kluczowe elementy instalacji fotowoltaicznych, od których jakości zależy bezawaryjność i wydajność całego systemu fotowoltaicznego. Naszym klientom polecamy opisane w tym artykule panele fotowoltaiczne ponieważ zależy nam, by  montowane przez nas instalacje były bezpieczne i pracowały zgodnie z prognozami. 

W szczególności wykorzystujemy panele zaprojektowane specjalnie dla polskich warunków klimatycznych, czyli przystosowane do niskich wartości natężenia promieniowania, o wysokiej sprawność w szerokim zakresie temperatur.

Jest to konieczne gdyż na terenie Polski roczna suma energii promieniowania słonecznego na płaszczyznę poziomą wynosi około 1000 kWh/m2 ± 10%, podczas gdy na południu Europy około 1500 kWh/m2, a bliżej równika około 2100 kWh/m2. Każda strefa klimatyczna stawia producentom paneli inne wymagania.

Lista paneli fotowoltaicznych, które stosujemy w naszych instalacjach.

Parametry paneli

Parametry techniczne paneli słonecznych przedstawia się w zunifikowany sposób w celu ułatwienia porównywania ich. Najważniejsze to: moc maksymalna i sprawność oraz charakterystyki elektryczne. W sytuacjach, kiedy inwestor dysponuje małą powierzchnią dachu ważne są także zewnętrzne wymiary modułów.

Panele fotowoltaiczne – moc

Moc maksymalna modułu określa ile dany panel słoneczny produkuje prądu w warunkach testowych. Zależy to głównie od jego rozmiarów i technologii. Większa moc wiąże się z większą ilością ogniw w obudowie oraz jej wielkości. Wielkość paneli ma szczególne znaczenie, gdy na dachu jest mało miejsca.

Sprawność

Sprawność modułu, czyli jego wydajność, określa stopień przetworzenia promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Matematycznie ujmując, jest to stosunek maksymalnej elektrycznej mocy wyjściowej do natężenia promieniowania padającego na powierzchnię modułu. Oznacza się ją symbolem η i podaje w procentach.

Sprawność modułów jest mierzona przez producentów w warunkach standardowych (ang. STC: standard test conditions), czyli przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2, o widmie AM 1,5 G, w temperaturze ogniw 25°C. Widmo AM 1,5 G odpowiada widmu promieniowania występującemu w średnich warunkach ziemskich. Oznacza to, że takie widmo promieniowania najczęściej występuje na Ziemi. Zostało ono zdefiniowane na potrzeby normy ISO 9050 i jest wykorzystywane w celach pomiarowych, między innymi do porównywania parametrów paneli fotowoltaicznych.

W kartach katalogowych paneli producenci podają charakterystyki względnej sprawności konwersji fotowoltaicznej dla różnych natężeń promieniowania słonecznego.

W polskich warunkach klimatycznych, blisko 70% energii dociera do paneli przy natężeniu promieniowania niższym niż 500 W/m2. Panele produkowane na rynki o klimacie podobnym do klimatu Polski, oznaczane są symbolem:

Moduły oznaczone tym symbolem zachowują w warunkach 200 W/m2 minimum 96,5% sprawności mierzonej w warunkach standardowych.
Sprawność paneli zależy przede wszystkim od materiału, z jakiego są wyprodukowane oraz od technologii, w jakiej zostały wykonane. Panele fotowoltaiczne najwyższej jakości mają wysoką sprawność i dłuższy jest okres gwarancji, ale również wyższe ceny.

Kiedy sprawność jest ważna

Sprawność jest szczególnie ważna przy ograniczonej powierzchni, na której ma być założona instalacja. Jeśli dach ma małą powierzchnię, a potrzebna jest duża moc instalacji konieczne jest wykorzystanie paneli słonecznych o dużej sprawności. Wyższa sprawność modułów pv pozwala zmniejszyć ilość paneli i koszty montażu. Cena modułów o wyższej sprawności jest jednak wyższa, dlatego koszt takiej instalacji jest zazwyczaj wyższy niż koszt instalacji składającej się z modułów o niższej sprawności. Bardzo wydajne, lepszej jakości panele warto stosować na trudnych do montażu dachach, gdzie występuje ograniczona powierzchnia, a ewentualna wymiana jest utrudniona.

Najczęściej moduły o wyższej sprawności mają nieco niższą temperaturę pracy, ponieważ większą część energii promieniowania słonecznego zamienia na energię elektryczną. Większy uzysk energetyczny jest możliwy, bo w niższych temperaturach ogniwa fotowoltaiczne mają większą sprawność.

Moc rzeczywista

W rzeczywistych warunkach moc generowana przez moduły PV rzadko osiąga maksymalną moc znamionową, ponieważ nominalne warunki zdarzają się sporadycznie. Natężenie promieniowania i jego widmo zależą od zachmurzenia i zmieniają się w ciągu dnia. Największą sprawność panele fotowoltaiczne mają w słoneczne, chłodne dni. Kiedy zaś temperatura powietrza wynosi około 25°C, rzeczywista temperatura ogniw przekracza nawet 50°C. W konsekwencji, sprawność paneli fotowoltaicznych jest wówczas mniejsza niż nominalna.

W pochmurne dni moduły fotowoltaiczne mniej produkują, bo w warunkach małego natężenia promieniowania słonecznego mniejsza jest względna sprawność konwersji fotowoltaicznej.

Współczynniki temperaturowe

Ważnym parametrem paneli są też współczynniki temperaturowe. Określają one zależności mocy maksymalnej od temperatury, napięcia otwartego obwodu i prądu zwarciowego oraz napięcia i prądu w punkcie mocy maksymalnej, przy założeniu liniowości. Ich wartości dla mocy i napięcia są ujemne, natomiast dla prądu są dodatnie.

Istotnym parametrem paneli jest również TC Pmax, czyli współczynnik temperaturowy mocy. Informuje on, jak spada moc paneli przy wzroście temperatury. Im niższa jest wartość tego współczynnika, tym większa jest wydajność paneli w upalne lato.
W praktyce panele fotowoltaiczne rozgrzewają się do wyższej temperatury z powodu pochłaniania promieniowania słonecznego, zamienianego na ciepło oraz za sprawą płynącego w nich prądu.

Firmy produkujące panele do instalacji dachowych, obecnie koncentrują się głównie na maksymalizacji mocy i sprawności na jak najmniejszej powierzchni. Produkowane już są (2021 rok) panele o sprawności powyżej 29% i mocy ponad 220 W na 1 m2.

W naszych instalacjach stosujemy panele następujących firm: 

Leapton Solar
To japońska firma fotowoltaiczna produkująca panele od 2012 roku. Moduły wykonane w technologii half-cut mają mniejsze straty z powodu nagrzewania ogniw i sprawności na poziomie 20,1%. Dzięki podwyższonej sprawności w warunkach niskiego naświetlenia sprawdzają się szczególnie dobrze w polskich warunkach nasłonecznienia. Charakteryzują się wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne: wytrzymałością na obciążenie wiatrem do 2400 Pa i obciążenie śniegiem do 5400 Pa (TUV Nord). Mają zminimalizowane straty uzysku na skutek upływu prądu.

EXE Solar
To włoska firma fotowoltaiczna produkująca panele fotowoltaiczne od lat 90-tych. Moduły tej firmy mają 15-letnią gwarancję produktową i 25 letnią gwarancję na zachowanie wydajności na poziomie 85% mocy początkowej. Panele mają sprawność rzędu 19,55% i charakteryzują się dużą wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne i odpornością ogniową.

LG Solar
LG to pochodząca z Korei Południowej firma produkująca szeroką gamę urządzeń elektronicznych RTV i AGD, ale również panele fotowoltaiczne. Ze względu na wielkość firmy i nakłady na rozwój są to bardzo dobrej jakości moduły. Charakteryzują się wysoką sprawnością, nawet 22%, dobrymi parametrami wytrzymałościowymi i długimi gwarancjami: produktową 15 – 25 lat w zależności od modelu oraz wydajnościową – 25 lat.

LONGi
Firma LONGi została założona w 2000 roku w Chinach i obecnie jest jednym z największych na świecie producentów paneli fotowoltaicznych. Specjalizuje się w modułach monokrystalicznych o bardzo dużej sprawności. Moduły LONGi są objęte 10-letnią gwarancją na produkt, a gwarancja wydajność po 25 latach sięga 84,5% mocy początkowej. Panele charakteryzują się dużą niezawodnością i mają standardową wytrzymałość mechaniczną.

SunPower
SunPower to amerykańska firma, która produkcję paneli fotowoltaicznych rozpoczęła w latach 90-tych. Jest liderem w branży fotowoltaiki, który co roku wypuszcza na rynek jakieś innowacyjne rozwiązania.
Firma oferuje pełną 25 letnią gwarancję, która obejmuje m.in. koszty transportu i wymiany wadliwego produktu. Gwarancja uzysku po 25-latach użytkowania wynosi ponad 85,5%. Sprawność niektórych modułów SunPower przekracza 24%. Dzięki technologii Maxeon są one szczególnie odporne na mikropęknięcia.

SunLink
SunLink PV to chiński producent paneli fotowoltaicznych, który od 2004 roku produkuje moduły o wysokiej jakości i niezawodności. Ma proklienckie podejście i bierze aktywny udział w wyścigu technologicznym w branży PV.

Moduły SunLink PV mają 20-letnią gwarancję produktową, co oznacza, że są one wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Dzięki najwyższej jakości standardom produkcji i sprawdzonym materiałom SunLink oferuje też 30-letnią gwarancję na wydajność na poziomie 84%.

Panele fotowoltaiczne

Producent ogniw: LG
Typ ogniw: monokrystaliczny/typ N
Wymiary ogniwa: 161,7 x 161,7 mm
Wymiary (D x S x W): 1.686 x 1.016 x 40 mm
Waga: 17,1 kg
Osłona: przednia szkło hartowane o wysokiej
przezroczystości
Rama: aluminium eloksalowane

Panele fotowoltaiczne LONGI od 310 Wp do 450 Wp

(szczegółowe dane dla Longi 370 kWp)

Producent: Longi
Typ: monokrystaliczny
Moc (W): 370
Wysokość (mm): 1755
Szerokość (mm): 1038
Grubość (mm): 35
Waga (kg): 19,5

Panele fotowoltaiczne LEAPTON od 370 Wp

(szczegółowe dane dla Leapton 370 Wp)

Producent: Leapton
Typ: monokrystaliczny
Moc (W): 340
Wysokość (mm): 1684
Szerokość (mm): 1002
Grubość (mm): 35
Waga (kg): 19
Rama: stop aluminium

Panele fotowoltaiczne EXE SOLAR 330 Wp

(szczegółowe dane dla Exe Solar 330 Wp)

Producent: Exe Solar
Typ: monokrystaliczny
Moc (W): 330
Wysokość (mm): 1700
Szerokość (mm): 996
Grubość (mm): 35
Waga (kg): 19
Rama: stop aluminium

Jaki byłby koszt fotowoltaiki w Twoim domu?
Jaki byłby koszt instalacji w Twoim domu?