fbpx
Ulga podatkowa na instalacje fotowoltaiczne
data publikacji
1 grudnia 2021
czas czytania
5 min
kategoria
tagi
fotowoltaika

Ulga podatkowa na fotowoltaikę – do 53 tys. zł

Jeśli założyłeś fotowoltaikę w 2022 roku, warto jak najszybciej uzyskać zwrot podatku. Ulga podatkowa na instalacje fotowoltaiczne, nazywana też ulgą termomodernizacyjną obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Każdy właściciel (oraz współwłaściciel) jednorodzinnego domu mieszkalnego może odliczyć koszt zakupu instalacji fotowoltaicznej od dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT.  Maksymalna kwota odliczenia od podatku fotowoltaiki wynosi 53 tys. złotych. Jeżeli w pierwszym roku podatkowym podatnik nie ma możliwości odliczenia pełnego kosztu zakupu instalacji, wówczas odliczeń może dokonywać łącznie przez 6 lat aż do osiągnięcia maksymalnej kwoty 53 tys. zł.

Ulga podatkowa na instalacje fotowoltaiczne – kto może na tym skorzystać?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje osobom fizycznym rozliczających się w ramach podatku liniowego, według skali podatkowej oraz na zasadzie ryczałtu. W przypadku małżonków, limit 53 tys. zł dotyczy każdego z nich oddzielnie.

Gdy kwota odliczenia od podatku fotowoltaiki jest wyższa od rocznego dochodu, to nadwyżkę można odliczyć w kolejnych latach. Nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Wysokość odliczenia ustala się na podstawie faktur, sumując kwoty brutto (wraz z VAT). Ważne są daty faktury. Inwestor musi zakończyć prace w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniósł pierwszy wydatek.

Fotowoltaika odliczenie od podatku, a kredyt

Od podatku nie może być odliczona kwota sfinansowana z dotacji, lecz tylko koszty, które poniósł właściciel. Dotyczy to również kosztów, które zostały sfinansowane z kredytu lub pożyczki. Można odliczyć całość wydatków opłaconych w ten sposób i nie ma znaczenia jak część kredytu została spłacona.

Na temat zakupu fotowoltaiki na raty przeczytaj artykuł: Prąd ze słońca na raty

Ulgę podatkowa na instalacje fotowoltaiczne wykazuje się w załączniku PIT-O. Załącznik ten dołączamy do deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT36-L lub PIT-28j. W deklaracji należy wpisać kwotę poniesionych wydatków z PIT-O.

Odliczenie od podatku fotowoltaiki – ile zaoszczędzisz ?

Skorzystaj z naszego kalkulatora fotowoltaicznego w celu obliczenia wysokości odliczenia od podatku fotowoltaiki zakupionej w 2022 roku.

Z doświadczenia Twojej Energii wynika, że średnia moc instalacji optymalnie dobranej do potrzeb 4 osobowej rodziny mieszkającej w domu jednorodzinnym wynosi około 5 kWp. Koszt takiej instalacji to około 25 200 zł. Korzystając z dotacji „Mój prąd” można uzyskać zwrot części kosztów – około 6 tys. zł.  Po odliczeniu dotacji wydatek właściciela domu na instalację fotowoltaiczną wynosi około 19 200 tys. zł. Właśnie tyle może on odliczyć od podstawy opodatkowania. Jeśli płaci 12% podatek to jego oszczędności z tytułu ulgi termomodernizacyjnej wyniosą 2304 zł. W takiej wysokości uzyska on zwrot podatku w 2023 roku. Ulga podatkowa na fotowoltaikę sprawia, że rzeczywisty koszt zakupu instalacji, na którą pozyskał dotację będzie na poziomie 16 900 zł. Jeśli zarobki inwestora znacznie przekraczają drugi próg podatkowy i płaci on podatki według stawki 32%, to ulga termomodernizacyjna wyniesie 6144 zł. Rzeczywisty koszt fotowoltaiki będzie wtedy jeszcze mniejszy.

Na poniższym wykresie widoczna jest zależność ceny instalacji pv (w złotych) od jej wielkości (w kilkowatach). Jasnoszarym kolorem zaznaczone jest odliczenie od podatku fotowoltaiki przy różnych wielkościach instalacji dla osób, które mieszczą się w pierwszym progu podatkowym.

ulga termomodernizacyjna fotowoltaika wykres

Jeśli nie wykorzystałeś jeszcze całej ulgi podatkowej na fotowoltaikę zgłoś się do nas, a doradzimy co warto zrobić w 2022 roku, by ulga którą będziesz mógł odliczyć w 2023 roku była jak największa. Mamy w ofercie magazyny energii, pompy ciepła i stacje ładowania samochodów.

Jaki byłby koszt fotowoltaiki w Twoim domu?
Jaki byłby koszt instalacji w Twoim domu?