data publikacji
31 lipca 2018
czas czytania
5 min
kategoria
tagi
fotowoltaika

Zmiany VAT dla prosumentów? Wyjaśniamy!

Nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii, poza zwiększeniem maksymalnej mocy mikroinstalacji z 40 kW na 50 kW, zmienia także zasady opodatkowania podatkiem VAT prosumentów. Przede wszystkim czynność wprowadzania i poboru energii z sieci została objęta podatkiem VAT. Wyjaśniamy, co to oznacza w praktyce.

W poprzednich przepisach wprowadzanie i pobór energii z sieci nie były opodatkowane podatkiem VAT. Zgodnie jednak z nowelizacją ustawy o OZE wspomniane czynności zostaną objęte podatkiem. Należy je traktować jako odpłatne dostawy towarów. Co to oznacza dla prosumenta?

Uspokajamy: nowe zasady opodatkowania w większości przypadków nie wpłyną na sytuację prosumentów. Zgodnie z ustawą o podatku VAT podatnikom, których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 tys. zł przysługuje zwolnienie podmiotowe. Przekroczenie tego limitu jest mało prawdopodobne u większości prosumentów, tym samym nowelizacja dla większości podmiotów wprowadzających i pobierających energię z sieci nie będzie mieć znaczenia. Należy jednak pamiętać, że do obliczenia tego progu trzeba zsumować całą sprzedaż ze wszystkich działalności prowadzonych przez podatnika. Ma to znaczenie przede wszystkim dla prosumentów prowadzących działalność gospodarczą poza produkcją energii w przydomowych instalacjach.  

Prosument zwolniony z VAT będzie też miał obowiązek wystawiania faktur, ale dopiero w przypadku żądania kontrahenta, które powinno być zgłoszone przed upływem 3 miesięcy licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę albo otrzymano całość lub część zapłaty. Na fakturze nie wskazuje się kwoty podatku, bo czynności są z niego zwolnione.

Prosumenci nie przekraczający limitu nie muszą też rejestrować się dla celów VAT, naliczania VAT na sprzedaży czy składania do urzędu skarbowego deklaracji VAT i plików JPK. Muszą za to prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży energii, służącą tylko bieżącej możliwości weryfikacji, czy nie przekroczono limitu 200 tys. zł.

Jaki byłby koszt fotowoltaiki w Twoim domu?
Jaki byłby koszt instalacji w Twoim domu?