fbpx
Ustawa oze
data publikacji
3 czerwca 2016
czas czytania
5 min

Poprawki do Ustawy o OZE – lipiec 2016 r.

Dobra wiadomość na długi weekend! Dzisiaj komisja sejmowa pracowała nad zmianami do ustawy OZE. Propozycja jest nastepująca – dla wszystkich mikroinstalacji 0 – 40 kW zastosowany zostanie jeden przelicznik rozliczania w ramach net-meteringu tj. 1 : 0,7 (w tym już opłata dystrybucyjna!). Dotyczyć ma to również instalacji korzystających z pomocy publicznej (np. Program Prosument).
W związku z powyższym planując dobór mocy swojej instalacji, aby zmniejszyć rachunek do wysokości jedynie opłat stałych (około 160 zł netto/rocznie), należy instalacje przewymiarować i tu sugerujemy odpowiednio:
– o 29% – przy konsumpcji bezpośredniej* z instalacji PV na poziomie 25%
– o 18% – przy konsumpcji bezpośredniej* z instalacji PV na poziomie 50%
– o 8% – przy konsumpcji bezpośredniej* z instalacji PV na poziomie 75%
*konsumpcja bezpośrednia oznacza korzystanie z energii elektrycznej w ciągu dnia, kiedy instalacja produkuje ją na bieżąco. Zmieniając nawyki użytkowania prądu możemy zwiększyć swoją konsumpcję bezpośrednią, a tym samym czerpać z instalacji większe korzyści!

Zachęcamy do zapoznania się również z poniższym artykułem z portalu farmer.pl szerzej omawiającym temat poprawek do nowelizacji Ustawy o OZE ze szczególnym naciskiem na mikroinstalacje:
„Sejmowa komisja energii i skarbu państwa przerwała – do przyszłego tygodnia – prace nad projektem nowelizacji ustawy o OZE. Posłowie PiS złożyli we wtorek 53 autopoprawki. (…) Jedną z najważniejszych zmian w stosunku do pierwotnej wersji projektu nowelizacji, który trafił do Sejmu na początku maja, jest propozycja dotycząca prosumentów, czyli jednoczesnych producentów i konsumentów energii. Poprzednio zapisano, że po rezygnacji ze wsparcia w postaci taryf gwarantowanych dla najmniejszych mikroinstalacji OZE, prosumenci będą mogli korzystać z tzw. opustów, czyli rozliczeń różnicy między ilością energii, którą wyprodukowali (np. w panelu fotowoltaicznym), a tą, którą pobrali (w momencie, gdy nie świeci słońce i panel nie wytwarza prądu) w stosunku 1 do 0,7 w przypadku instalacji do 7 kW; 1 do 0,5 – w przypadku w mikroinstalacji mocy większej niż 7 kW i 1 do 0,35 – w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, na którą prosument otrzymał wsparcie ze środków publicznych.

Nowe propozycje zrównują wszystkie mikroinstalacje – opust wynosi 1 do 0,7 dla wszystkich i będzie obowiązywał przez 15 lat. Rząd – mimo głosów krytyki płynących ze środowisk związanych z energetyką obywatelską – nie chce się zgodzić na zapisane w nowelizacji ustawy o OZE z lutego ub. r. wsparcie dla prosumentów w postaci taryf gwarantowanych; dla najmniejszych instalacji do 3 kW i tych od 3 kW do 10 kW. W przypadku tych pierwszych wsparcie miało wynieść ok. 75 gr na kWh w ciągu piętnastu lat, w przypadku drugiej 40-70 gr/ kWh. Zdaniem przedstawicieli resortu energii, taki system wsparcia byłby zbyt kosztowny dla pozostałych odbiorców energii. „Cena 1 MWh wytworzonej w tej instalacji sięgałaby 750 zł przy cenie rynkowej ok. 170 zł” – przekonywało ME. Z jego wyliczeń wynikało, że gdyby pozostawić zapisy poprzedniej nowelizacji, na wsparcie w postaci taryfy gwarantowanej państwo musiałoby przeznaczyć 400 mln zł rocznie.”

Źródło: farmer.pl

ŻYCZYMY WSZYSTKIM UDANEGO WYPOCZYNKU!

Jaki byłby koszt fotowoltaiki w Twoim domu?
Artboard 10 copy

ABC Fotowoltaiki - podręcznik

Przeczytaj nasz ABC Fotowoltaiki – podręcznik, aby w przystępny sposób poznać podstawowe zagadnienia z tej dziedziny. Wpisz swój adres e-mail poniżej, a otrzymasz go mailem.

Jaki byłby koszt instalacji w Twoim domu?