fbpx
Ulga podatkowa fotowoltaika
data publikacji
10 czerwca 2024
czas czytania
5 min

Ulga podatkowa na fotowoltaikę – podatki a dotacje na instalacje fotowoltaiczne

Osoby, które zainwestowały w zieloną energię i zainstalowały system PV w swoim domu, mogą liczyć na atrakcyjny ulgi podatkowe. Dzięki nim można odzyskać część kosztów i przeznaczyć je na dalszą modernizacjębudynku lub wydatki własne. Dowiedz się, w jaki sposób możesz rozliczyć PIT z uwzględnieniem fotowoltaiki oraz jakie ulgi podatkowe Cię obowiązują.

Odliczanie fotowoltaiki od podatku – jak to działa?

Odliczenie kosztów fotowoltaiki od podatku jest możliwe w przypadku właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy zdecydują się na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Procedura ta opiera się na przepisach zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz uwzględnia zasady ulgi termomodernizacyjnej.

Zgodnie z art. 26 h ust. 1 wspomnianej ustawy, osoby spełniające warunki dotyczące posiadania budynków mieszkalnych jednorodzinnych mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Jednakże istnieją pewne kryteria, które muszą zostać spełnione. Inwestor musi mieć udokumentowane koszty związane z montażem fotowoltaiki, a także musi zakończyć inwestycję w ciągu 3 lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Proces odliczenia kosztów fotowoltaiki od podatku rozpoczyna się od odpowiedniego udokumentowania wydatków. Najważniejsze jest zebranie wszystkich faktur VAT oraz paragonów fiskalnych. Następnie, w zeznaniu podatkowym, wydatki te należy uwzględnić w części B załącznika PIT/O, w pozycji 33. W przypadku małżeńskiej wspólności majątkowej, możliwe jest również uwzględnienie wydatków małżonka na fotowoltaikę w pozycji 34.

Ważnym elementem jest również ograniczenie maksymalnej kwoty odliczenia, która wynosi 53 000 zł. Limit ten dotyczy wszystkich kosztów związanych z termomodernizacją budynków, w tym również fotowoltaiki.

Dotacje Czyste powietrze i Mój prąd a podatki

Dotacje udzielane w ramach programów „Czyste powietrze” oraz „Mój prąd” mają istotny wpływ na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej budynków oraz produkcją energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym oraz stanowiskiem Ministerstwa Finansów, dotacje uzyskane w ramach tych programów są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Oznacza to, że beneficjenci nie muszą wykazywać otrzymanych środków w zeznaniach podatkowych.

Przyjęto taką zasadę ze względu na specyfikę celów tych programów, które mają na celu poprawę jakości powietrza oraz wspieranie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Dotacje te mają charakter wsparcia finansowego, mającego zachęcić mieszkańców do inwestycji w instalacje fotowoltaiczne lub termomodernizację budynków, co przyczynia się do redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz zmniejszenia zużycia tradycyjnych źródeł energii.

Ponadto, zgodnie z artykułem 21 ustępem 1 punktem 129 ustawy o PIT, świadczenia otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej są zwolnione z opodatkowania. Obejmuje to dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, a także przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych lub zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych.

W praktyce oznacza to, że beneficjenci programów „Czyste powietrze” i „Mój prąd” nie muszą przejmować się opodatkowaniem otrzymanych środków, co stanowi dodatkowy bodziec do skorzystania z tych form wsparcia. Dzięki temu, osoby zainteresowane poprawą efektywności energetycznej swoich domów lub produkcją energii z odnawialnych źródeł mogą skorzystać z tych programów bez obaw o konsekwencje podatkowe.

Ulga termomodernizacyjna – czy można ją odliczyć w zeznaniu podatkowym?

Ulga termomodernizacyjna stanowi istotne wsparcie dla osób inwestujących w poprawę efektywności energetycznej swoich domów, w tym instalacje fotowoltaiczne. Jednak czy można ją odliczyć w zeznaniu podatkowym?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ulga termomodernizacyjna może być odliczona od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Warunkiem koniecznym jest spełnienie kilku kryteriów oraz przeprowadzenie remontu budynku związanego z jego termomodernizacją, co obejmuje również instalację systemu fotowoltaicznego.

Kluczowe jest zrozumienie definicji termomodernizacji budynku, która obejmuje poprawę efektywności energetycznej prowadzącą do zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej, a także inne działania mające na celu redukcję strat energii pierwotnej.

Osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych oraz spełniają warunki określone w przepisach, mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Maksymalna kwota, którą można odliczyć od podatku dochodowego, wynosi 53 000 zł na jedną osobę, a dla małżeństw możliwe jest odliczenie nawet do 106 000 zł.

Warto zauważyć, że wydatki kwalifikujące się do ulgi muszą spełniać określone warunki, takie jak posiadanie faktury VAT wystawionej przez podatnika podatku od towarów i usług, brak finansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz niezaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów.

Proces odliczenia ulgi termomodernizacyjnej odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego załącznika do zeznania podatkowego PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28. Wysokość odliczenia zależy od dochodu podlegającego opodatkowaniu według skali podatkowej, dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym lub przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jednakże należy pamiętać, że w przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w ciągu trzech lat od pierwszego poniesionego wydatku, konieczne będzie zwrócenie ulgi. Natomiast jeśli otrzymasz zwrot odliczonych wydatków po roku, w którym skorzystałeś z ulgi, będziesz zobowiązany do doliczenia tych kwot do dochodu z tego roku podatkowego lub do złożenia korekty wcześniejszego zeznania podatkowego.

Chcesz skorzystać z atrakcyjnych ulg podatków dla fotowoltaiki? Zainwestuj w tę zieloną technologię już dziś razem z nami! Twoja Energia Sp. z o.o. to firma działająca na rynku OZE od 2014 roku, zajmująca się kompleksową realizacją instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz magazynów energii. Pracują u nas najlepsi eksperci i najwięksi pasjonaci, którzy aktywnie działają w branży energetyki odnawialnej od prawie 10 lat. Sprawdź nasze ceny, portfolio realizacyjne i opinie klientów!

Jaki byłby koszt fotowoltaiki w Twoim domu?
Artboard 10 copy

ABC Fotowoltaiki - podręcznik

Przeczytaj nasz ABC Fotowoltaiki – podręcznik, aby w przystępny sposób poznać podstawowe zagadnienia z tej dziedziny. Wpisz swój adres e-mail poniżej, a otrzymasz go mailem.

Jaki byłby koszt instalacji w Twoim domu?